Vand

Vi har næsten halveret vores forbrug af vand i vores produktion siden 2010.

Men næsten 99 % af vores fodaftryk fra vand stammer fra kunder, der anvender vores produkter – og vi har endnu ikke været i stand til at nedsætte den mængde.

Men vi arbejder på det. Vi udvikler produkter, der anvender mindre vand, for at bidrage til at hjælpe mennesker med at spare på denne dyrebare ressource.

Muligheder for kvinder

Vi har opnået en kønsmæssig balance inden for ledelse på globalt plan med 51 % kvinder i ledelsesstillinger, hvilket er en stigning fra 38 % i 2010.

Vi har styrket 2,34 millioner kvinder overalt i verden, og hjælper dem med at udvikle nye kompetencer og udvide deres muligheder

Og vi har forbedret kvindernes sikkerhed på teplantager.

Udledning af drivhusgasser

Vi driver nu virksomhed med 100 % grøn elektricitet i vores drift verden over.

Vi har opnået en reduktion på 65 % i udledningen af CO2-gasser fra energi i driften siden 2008, men cirka to tredjedele af vores udledninger i en livscyklus stammer fra den energi, vores forbrugere anvender i deres bolig.

Vi har undervurderet, hvor udfordrende det at få forbrugerne til at ændre adfærd, men vi arbejder på det via produkter og partnerskaber.

Retfærdighed på arbejdspladsen

Vi gør gode fremskridt for at fremme menneskerettigheder på tværs af vores virksomhed og i vores forsyningskæder.

Vi betaler vores medarbejdere en løn, de kan leve af, iht. vores interne politikker.

Inkluderende forretningsdrift

Siden 2010 har vi hjulpet 1,8 million mindre detailhandlende rundt om i verden med at få adgang til initiativer for at øge deres indkomst.

Nu udvider vi vores initiativ for at være med til at opbygge deres levedygtighed og forberede dem på en digital verden via partnerskaber, der giver adgang til kredit og forsikring.

Affald og emballage

Vores indvirkning på mængden af affald i forbrugerleddet er blevet reduceret med omkring 32 % siden 2010. Vi har gjort gode fremskridt på områder, vi kan kontrollere, og opnået, at der ikke går noget affald på lossepladser fra vores fabrikker, og en 96 %'s reduktion af affald, der sendes til bortskaffelse pr. produceret ton.

Vi gør gode fremskridt hvad angår vores forpligtelse til at sikre, at vores plastemballage kan genbruges, genanvendes eller komposteres i 2025, og at vi anvender mindst 25 % genbrugsplast i vores emballage.

I 2019 lovede vi at reducere vores brug af ny plast og indsamle mere plast, end vi producerer.

Bæredygtige indkøb

Siden 2010 har vi øget mængden af vores landbrugs-råvarer, som er bæredygtige indkøb, fra 14 % til 62 %, og 88 % af vores 12 vigtigste afgrøder er fra bæredygtige indkøb.

Vi har gjort gode fremskridt, men vi skal arbejde videre på yderligere forbedringer.

Sundhed og hygiejne

Siden 2010 har vi hjulpet mere end 1.3 milliarder mennesker med at forbedre deres sundhed og hygiejne. Det overstiger vores oprindelige mål på 1 milliard. Men vi standser ikke her.

Vi bliver ved med at arbejde på at forbedre menneskers liv.

Ernæring

For 10 år siden satte vi os for at fordoble den andel af vores portefølje, der opfylder de højeste standarder for ernæring, til 60 %. I 2019 nåede vi 56 %, og vi er på vej til at nå vores mål i slutningen af 2020.

Mindre sukker, salt, mættet fedt og færre kalorier - men stadig væk mad, der smager godt.