Bæredygtig levevis

Sammen kan vi ændre på, hvordan verden driver forretning

Se, hvad der driver os, og hvor vi er på vej hen

Unilever har været en målrettet virksomhed helt fra dens oprindelse. I dag er vores målsætning enkel men klar - at gøre en bæredygtig livsstil tilgængelig for alle.

Hos Unilever er vi af den overbevisning, at en virksomheds vækst ikke skal være en belastning hverken for mennesker eller for vores planet. Derfor er vi i færd med at ændre på vores forretningsstrategi og dermed den måde, vi driver vores virksomhed på.

Vores Unilever Sustainable Living Plan (Unilevers bæredygtighedsplan) er en dristig ambition for at opnå forandringer inden for vores virksomhed. Bæredygtighedsplanen blev lanceret i 2010, og den skaber bæredygtig vækst gennem vores målrettede varemærker, lavere driftsomkostninger, reduceret risiko og øget tillid fra vores omverden.

Unilevers Sustainable Living Plan (Unilevers bæredygtighedsplan)

Unilevers bæredygtighedplan går ud på at afkoble vores vækst fra vores miljømæssige fodaftryk, samtidigt med at vi forøger vores positive konsekvenser for samfundet. Vores plan har tre overordnede målsætninger, understøttet af ni forpligtelser og målsætninger, der spænder over vores sociale, miljømæssige og økonomiske resultater igennem hele værdikæden. Vi fortsætter vores samarbejde med andre partnere, for at fokusere på de områder, hvor vi kan opnå de største forandringer og støtte FN´s bæredygtigshedsmål (SDGs).

Vi har tre overordnede målsætninger

Forbedring af sundhed
og trivsel
for mere end

1 mia.

I år 2020 vil vi være i stand til at hjælpe mere end 1 mia. mennesker med at iværksætte handlinger, der forbedrer deres sundhed og trivsel.

UN Sustainability Development Plan

Vi handler i overensstemmelse med FNs bæredygtighedsmål


I år 2020 vil vi være i stand til at hjælpe mere end 1 mia. mennesker med at iværksætte handlinger, der forbedrer deres sundhed og hygiejne. Dette vil medvirke til at reducere forekomsten af livstruende sygdomme som diarré.

Vi nåede ud til 1,24 mia mennesker hen imod afslutningen på 2018 (653 million† via on-ground programmer, 587 millioner via TV-programmer om at vaske hænder)

 • Formindskelse af diarré og luftvejssygdomme gennem håndvask

 • Levering af sikkert drikkevand

 • Forbedring af adgang til sanitet

 • Forbedring af mundhygiejne

 • Forbedring af selvværd

 • Hjælp til at forbedre helbredelse af hud

Find ud af mere om sundhed & hygiejne

Vi arbejder på konstant at forbedre smagen og den ernæringsmæssige kvalitet af alle vores produkter. Størstedelen af vores produkter opfylder eller er bedre end referenceværdier, der er baseret på nationale ernæringsmæssige anbefalinger. Vores forpligtelse går endnu videre: I år 2020 vil vi fordoble andelen af vores portefølje, der opfylder de højeste ernæringsmæssige standarder, baseret på globalt anerkendte vejledninger om kost. Det vil hjælpe hundredvis af millioner af mennesker, med at spise en sundere kost.

48% af vores volumenportefølje opfylder de højeste ernæringsstandarder i 2018

 • Formindskelse af saltindhold
Mættet fedtstof:
 • Formindskelse af mættet fedtstof:

 • Forøgelse af de essentielle fedtsyrer

 • Formindskelse af mættet fedtstof i flere produkter
 • Fjernelse af transfedt
 • Formindskelse af sukkerindhold
Formindskelse af kalorieindhold:
 • I børneis
 • I flere is-produkter
 • Levering af oplysning om sund kost

Find ud af mere om forbedring af ernæring

Formindskelse af
den miljømæssige
påvirkning med

halvdelen

I år 2030 er vores mål at halvere de miljømæssige fodspor, som vores produktion og brugen af vores produkter efterlader, i takt med ekspansionen af vores virksomhed.*

UN Sustainability Development Plan

Vi handler i overensstemmelse med FN´s bæredygtighedsmål

Vores produkters livscyklus:

Halvering af drivhusgasserne (GHG) fra vores produkter gennem deres levetid i år 2030.

Vores drivhuseffekt pr. forbrugerbrug er uheldigvis blevet forøget med ca. 6% siden 2010*

Vores fremstillingspraksis:

I år 2020 vil CO2 emissioner fra energi fra vores fabrikker ligge på eller under 2008-niveauer, trods en en betydeligt højere produktionsvolumener.

-52% af formindskelse af CO2 fra energi pr. ton produktion siden 2008

Kulstof-positiv produktion:
 • Alle kilder er af vedvarende energi

 • Alle kilder er af vedvarende energiforsyning

 • Eliminering af kulstof fra energiblanding

 • Lav overskydende energi til rådighed for lokalsamfund

Reducer drivhusgasser fra tøjvask:
 • Omformulering
 • Reducer GHG fra transport

 • Reducer drivhusgasser fra køleanlæg
 • Formindskelse af energiforbrug på vores kontorer
 • Formindskelse af medarbejderrejser
Find ud af mere om drivhusgasser

Vores produkter i brug:

Halvering af det vand, der er forbundet med forbrugernes brug af vores produkter inden 2020.+

Vores drivhuseffekt pr. forbrugerbrug er uheldigvis blevet forøget med ca. 2% siden 2010*

Vores fremstillingspraksis:

I 2020 vil vandindvinding fra vores globale fabriksnet være på eller under 2008-niveauer, trods betydeligt højere produktionsvolumener.

-44%af formindskelse af vandindvinding pr. ton produktion siden 2008

Formindskelse af vandforbruget i vaskeprocessen:
 • Produkter, der bruger mindre vand

 • Formindskelse af vandforbruget i landbruget

Find ud af mere om vandforbrug

Vores produkter:

Halvering af det affald, der er forbundet med bortskaffelsen af vores produkter inden 2020.+

Vores affaldseffekt pr. forbrugerbrug er blevet reduceret med omkring 31% siden 2010*

Vores fremstillingspraksis:

I 2020 vil den samlede affaldsmængde, der sendes til bortskaffelse, være på eller under 2008-niveau, trods betydeligt højere produktionsvolumener.

-97% af formindskelse af affald pr. ton produktion siden 2008

Formindskelse af produktionsaffald:
 • Nul ikke-farligt affald til deponering
 • Genbrugelige, genanvendelige eller biologisk nedbrydelige plastemballager

 • Formindskelse af emballage

Genbrug af emballage:
 • Forøgelse af genbrugs- og genvindingsrater

 • Forøgelse af genbrugt indhold

 • Håndtering af poseaffald

 • Eliminering af PVC

Formindskelse af kontoraffald:
 • Genbrug, genanvendelse, genvinding

 • Formindskelse af papirforbrug

 • Fjernelse af papir i processer

Find ud af mere om affald & emballage

I 2020 vil 100% af vores indkøb af råvarer stamme fra bæredygtige landbrug.

56% af råvarer fra bæredygtige landbrug hen imod afslutningen på 2018

 • Bæredygtig palmeolie

 • Papir og karton

 • Sojabønner og sojaolie

 • Te

 • Frugt

 • Grøntsager

 • Kakao

 • Sukker

 • Solsikkeolie

 • Rapsolie

 • Mejerivarer 

 • Fairtrade Ben & Jerry’s

 • Æg fra frilandshøns

 • Forøgelse af bæredygtige indkøb af kontormaterialer

Find ud af mere om bæredygtige indkøb

Forbedring
Forbedring af eksistensgrundlaget
for

millioner

I år 2020 vil vi være i stand til at forbedre millioner af menneskers eksistensgrundlag, samtidigt med, at vi ekspanderer vores virksomhed.

UN Sustainability Development Plan

Vi handler i overensstemmelse med FN´s bæredygtighedsmål


I år 2020 vil vi have forbedret menneskerettigheder igennem hele vores operations- og udvidede forsyningskæde.

61% af indkøbsudgifter gennem leverandører, der opfylder vores obligatoriske krav til ansvarlige indkøbspolitikker

Vi fortsætter med at implementere menneskerettigheder, ved at fokusere på 8 vigtige spørgsmål i vores rapport om menneskerettigheder

Vores samlede optagelige frekvensrate for sikkerhed blev forbedret til 0,69 pr. million afviklede arbejdstimer

 • Implementering af FN-retningslinjer om forretningsdrift og menneskerettigheder

 • Fordeling på 100% af indkøbsudgifter i overensstemmelse med vores ansvarlige indkøbspolitik 

 • Oprettelse af rammer for en rimelig aflønning

 • Forbedring af medarbejderes sundhed, ernæring og trivsel

 • Formindskelse af skader og ulykker på arbejdspladsen 

Find ud af mere om retfærdighed på arbejdspladsen

I år 2020 vil vi have hjulpet 5 millioner kvinder med deres virksomhed.

1,85 millioner kvinder vil have adgang til initiativer, der forbedrer deres sikkerhed, som udvikler deres evner, eller som udvider deres muligheder

 • Opbygning af en kønsbalanceret organisation med fokus på ledelse 

 • Forbedring af kvinders sikkerhed i de lokalsamfund, som vi opererer i 

 • Forbedring af adgangen til uddannelse og faglig viden 

 • Udvidelse af mulighederne i vores detail-værdikæde 

Se mere om muligheder for kvinder

I år 2020 vil vi have en positiv indflydelse på 5,5 millioner menneskers livsbetingelser.

746.000 små landbrug og 1,73 millioner mindre detailhandlere med adgang til initiativer med det formål at forbedre landbrugspraksis eller øge deres indkomster

 • Forbedring af eksistensgrundlaget for små landbrug

 • Forøgelse af små detailhandleres indkomst

Find ud af mere om inklusiv forretningsdrift
Key
 • Opnået

  This is the number of targets we have achieved

 • On-Plan

  This is the number of targets we are on track to achieve

 • Off-Plan

  This is the number of targets we are currently not on track

 • %

  Af mål nået

  This is the percentage of the target we are on track to achieve

* Vores miljømålsætninger er beregnet "pr. forbrugers brug". Det betyder en enkelt brug, del eller service af et produkt.

+ I syv lande med vandknaphed, som repræsenterer omkring halvdelen af verdens befolkning.

Valideret af PwC

Se nogle af vores fremskridt

1,24 mia.

Vi har hjulpet mere end 1,24 mia. mennesker med at forbedre deres sundhed og hygiejne.

Over halvdelen

Over halvdelen af vores landbrugsråvarer som palmeolie, papir og te stammer nu fra bæredygtige kilder.

Millioner

Vi har forbedret livsgrundlaget for millioner gennem initiativer som vores programmer til små landbrug og små detailhandlere.

Vi har længe været klar over, at vækst og bæredygtighed ikke er i konflikt med hinanden. Hvert eneste år ser vi flere tegn på de fordele, som vores bæredygtighedsplan (USLP) giver såvel til vores virksomhed som til samfundet og miljøet.

En større vækst

Shopping trolly
26

bæredygtige varemærker

Vores egne undersøgelser viser, at over halvdelen af alle forbrugere allerede køber, eller gerne vil købe, bæredygtige og miljøvenlige produkter. Det er årsagen til at vi har udviklet vores "miljøvenlige varemærker", som har en klar holdning til beskyttelse af omgivelser og miljø, og som bidrager til USLP-planen.

På nuværende tidspunkt har vi 26 bæredygtige varemærker – herunder Dove, Lipton, Hellmann’s og Seventh Generation. De har konstant overgået Unilevers gennemsnitlige vækstrate i de sidste fire år.

Et lavere omkostningsniveau

diffrent currency
600 mio. EUR

i kumulative energiomkostninger undgås via miljøeffektivitet siden 2018

Ved at formindske mængden af affaldsprodukter og nedsætte energiforbruget, brugen af råmaterialer og naturressourcer, skaber vi en forbedret effektivitet og et lavere omkostningsniveau, samtidigt med at vi er mindre udsat for prisvolatilitet.

Forbedringer i miljøeffektivitet har bidraget til en kumulativ omkostningsbesparelse på over 600 mio. EUR i energi siden 2008.

En lavere risiko

Farmer with spade
56%

af vores landbrugsråvarer er fremstillet bæredygtigt

En bæredygtig forretningsdrift hjælper os med at sikre vores forsyningskæde imod fremtidige risici forbundet med klimaændringer og indkøb af materialer.

Hen imod afslutningen på 2018 vil 56% af vores landbrugsråvarer være dyrket bæredygtigt.

Mere tillid

Shaking hands
50

den mest eftertragtede arbejdsgiver i ca. 50 lande

Når vi sætter bæredygtighed i højsædet i vores forretningsmodel, bliver vi ved med at være interessante for vores forbrugere, og det styrker vores forhold til interesserede parter.

Vi er den mest eftertragtede FMCG-arbejdsgiver, valgt i omkring 50 lande.


Vi ser resultater - og høster erfaringer

Free to be myself

Vi har opnået nogle enestående resultater med vores bæredygtighedsplan. Vi ved, at det bidrager til vækst i virksomheden, når vi ser, at forbrugerne vælger vores varemærker med en målsætning – så som Dove, Hellmann’s, Ben & Jerry’s and Omo.

Vi har også høstet mange erfaringer om, hvad, der fungerer og hvad der ikke fungerer, og vi vil fortsætte med at foretage ændringer, for at få tingene gjort rigtigt. En af vores største udfordringer er vores evne til at påvirke forandringer uden for vores virksomhed, hvor vi ikke har en direkte kontrol.

Vi er konstant på udkig efter nye ideer og måder at påvirke vores bredere værdikæde på. Vi ved, at samarbejde med andre er nøglen til at tackle mange bæredygtighedsudfordringer, og vi vil fokusere endnu mere på dette i de kommende år.

Som en virksomhed holder vi øje med fremtiden, og vi tilpasser og udvikler os for altid at være et skridt foran.

Det, vi har lært, danner grundlag for den ændring, vi gerne vil se.

Sammen finder vi modellen for en sund forretning

Er du med os?

tilbage til toppen

SOCIALE MEDIER

Vi er altid på udkig efter mennesker, som vil skabe en bæredygtig fremtid sammen med os.

KONTAKT OS

Kom i kontakt med Unilever og vores specialiserede teams eller find kontakter rundt om i verden.

Kontakt os