Toggle Søg

  1. Hjem
  2. Bæredygtig levevis

Bæredygtig vækst: En lysere fremtid

Hos Unilever er vi af den overbevisning, at en virksomheds vækst ikke skal være en belastning hverken for mennesker eller for vores planet. Derfor har vi ændret på vores forretningsstrategi og den måde, vi driver vores virksomhed på.

Vores forretningsmodel satser på en vækst, der er konsistent, rentabel, konkurrencedygtig - og ansvarlig.

Derfor skabte vi Unilever Sustainable Living Plan (USLP), og nu syv år senere er den stadig anvendelig på alle vores aktiviteter.

USLP-planen skaber en vækst gennem varemærker, der tjener et formål. De nedsætter omkostningsniveauet i vores virksomhed, formindsker risici og hjælper os med at opbygge tillid til vores virksomhed.

Vi har på nuværende tidspunkt opnået, eller er godt på vej til at opnå, 80% af de tidsbestemte mål, vi har sat os for at forbedre sundhed og velvære, gennem en formindsket belastning af miljøet og derved en forbedring af millioner af menneskers livsbetingelser.

Vores plan i praksis

Unilever Sustainable Living Plan har tre overordnede mål:

  1. I år 2020 vil vi at hjælpe mere end 1 mia. mennesker med at iværksætte handlinger, der forbedrer deres helbred og velvære.
  2. I år 2030 at halvere de miljømæssige fodspor, som vores produktion og brugen af vores produkter efterlader, i takt med ekspansionen af vores virksomhed.
  3. I år 2020 vil vi forbedre millioner af menneskers eksistensgrundlag, samtidigt med, at vores virksomhed.

Gennem opfyldelsen af disse målsætninger leverer vi en værdi til vores virksomhed og til samfundet.

En Øget vækst

Deodorant factory worker

Markedsundersøgelser viser, at forbrugere aktivt vælger at købe varemærker, som de mener, beskytter omgivelserne og miljøet. Derfor har vi udviklet voresmiljøvenlige og dynamiske varemærker.

På nuværende tidspunkt har vi 18 "bæredygtige og miljøvenlige" varemærker, herunder Dove, Lipton og Hellmann´s, som alle har en klar holdning til social og miljøvenlig produktion, og som bidrager til USLP-planen. I 2016 kan vi takke disse varemærker for næsten 60% af vores vækst, og de vokser mere end 50% hurtigere end resten af virksomhedens varemærker.

Et lavere omkostningsniveau

Chinese factory worker

Ved at formindske mængden af affald og nedsætte energiforbruget og brugen af råmaterialer og naturressourcer, skaber vi en forbedret effektivitet og et lavere omkostningsniveau, samtidigt med at vi er mindre udsat for prisvolatilitet.

Vi har opnået en akkumuleret omkostningsbesparelse på mere end 700 millioner EUR takket være vores miljøeffektivitetsforanstaltninger på vores fabrikker siden 2008.

En formindsket miljørisiko

Afviklingen af en bæredygtig produktionsproces hjælper med til at sikre vores fremtidige forsyningskæde imod de risici, der er forbundet med klimaændringer og råvarer.

I 2016 stammede 51% af vores landbrugsråvarer fra miljøvenlige landbrug.

Øget tillid

Når vi sætter bæredygtighed i højsædet i vores forretningmodel, bliver vi ved med at være interessante for vores forbrugere, og det styrker vores forhold til interesserede parter.

Vores nuværende og fremtidige medarbejdere finder inspiration i vores USLP-plan. Vi har bevaret vores status som Medarbejderes Foretrukne Arbejdsgiver indenfor FMCG sektoren i 34 lande.

Bæredygtig udvikling - Den største økonomiske mulighed i vores tidsalder

Ifølge de seneste vurderinger lever næsten 1 mia. mennesker stadigvæk i ekstrem fattigdom. En ud af ni er underernæret, og en ud af ti er overvægtig. Mange områder oplever en politisk og social uro, og vi overtræder mange af naturens grænser, som vores planet har.

Disse omstændigheder repræsenterer en gigantisk udfordring.

Men i forbindelse med løsningen på disse problemer findes der samtidigt enorme muligheder for menneskers og virksomheders vækst og succes.

I september 2015 blev der indgået en aftale imellem 17 FN-lande omhandlende globale målsætninger for bæredygtig udvikling (Global Goals for Sustainable development (SDGs)) - en global "to-do liste" for at bekæmpe klimaændringer, uretfærdighed, ulighed og for at afskaffe fattigdom. Målet om en sund forretning var en væsentlig faktor i forbindelse med udformningen af disse målsætninger og vil fortsætte med at være et vigtigt element i opnåelsen af de vedtagne målsætninger.

SDG-aftalen åbner mulighed for en hidtil ukendt rentabel forretningsdrift. Opfyldelsen af disse målsætninger åbner mulighed for en økonomisk ekspansion,på 12 billioner USD, og der vil kunne skabes 380 millioner nye arbejdspladser. ifølge vurderinger fra Kommissionen for Forretningsdroft og Bæredygtig Udvikling.

Bæredygtig vækst kræver teamwork

Udover Unilevers USLP-plan bruger vi vores indflydelse og ressourcer til at gøre en forskel indenfor områder, der virkelig er af betydning. Vi er helt bevidste om, at dette kun kan gennemføres, hvis vi arbejder sammen med andre virksomheder, det civile samfund og regeringer. En kollektiv handling er det mest kraftfulde redskab, som vi kan bruge til at gennemføre positive ændringer.

Ophør af afskovning

Worker surveys jungle site

I samarbejde med andre indenfor vores industrisektor har vi forpligtet os til at opnå en nulstilling af den afskovning, der er forbundet med fire råvarer i 2020 - palmeolie, soja, papir og karton og oksekød.

I Indonesien stammer 40% af produktionen af palmeolie fra små landbrug. Gennem et partnerskab indgået med provinsregeringen i Kalimantan, distriktsregeringen i Kotawaringin Barat og Yayasan Penelitian Inovasi Bumi (INOBU) har vi indledt et samarbejde med 600 uafhængige landbrug, der dyrker 1.400 hektarer for at opnå et certifikat for bæredygtighed. Vi vil skabe en by-til-by indgangsvinkel mht. at frembringe en bæredygtig produktion af palmeolie, der samtidigt forbedrer menneskers eksistensgrundlag og beskytter skovområder.

Opretholdelse af bæredygtige landbrug

Farmer checking tomato crop

Som en af de største indkøbere af afgrøder så som te, palmeolie og grøntsager arbejder vi sammen med andre partnere for at finde en endelig løsning på sult i verden, og sikre og ernæringsrigtige produkter.

Da fattige bønder ofte sælger deres mest ernæringsrige madvarer, lancerede vi en ernæringskampagne - Seeds of Prosperity - sammen med the Global Alliance for Inmproved Nutrition (GAIN) og the Sustainable Trade Initiative (IDH). Gennem et tværsamarbejde med forsyningskæder fremmer denne kampagne vigtigheden af ernæringsrigtige fødevarer, en varieret kost og håndvask med sæbe. Familier får også udleveret midler til at kunne dyrke deres egne køkkenhaver. Et succesrigt pilotprogram nåede ud til 2.600 landbrug i Tamil Nadu i Indien, og programmet vil nu blive udvidet, således at endnu 300.000 mennesker kan drage fordel af det.

Rent vand og sanitet

Indian children washing their hands

Det er vores globale mål at sikre rent drikkevand, sanitet og hygiejne til alle. Ved at tackle disse emner i fællesskab med andre kan vi opnå en grundlæggende indflydelse på sygdomme, der skader helbredet, og som kan medføre døden.

En tredjedel af verdens befolkning har ikke adgang til et rent og sikkert toilet. Domestos og firmaets partnere forsøger at finde en løsning på dette problem gennem programmet Domestos Toilet Academies (DTAs). Dette program underviser de lokale entreprenører i at levere, installere og vedligeholde hygiejniske toiletter og uddanne de lokale samfund i at forstå betydningen af sanitet. Med hjælp fra vores partnere er mere end 500 entreprenører blevet undervist siden 2014 og mere end 116.000 toiletter er blevet leveret for at nå ud til en befolkning på ca. 619.000 mennesker i Indien og Vietnam.

Muligheder for kvinder

Shakthi woman talking

Kvinders rolle i en bæredygtig udvikling er af afgørende betydning, både som bidragydere til og forbrugere af løsningerne. En styrkelse af kvinders sociale og økonomiske muligheder vil kunne tilføre 20 billioner USD til det globale GPD i år 2025.

I fællesskab med TechnoServe har vi opstiller ti vandanlæg med solenergi for at forsyne bofællesskaber i Nigeria med billigt, rent drikkevand. Antallet af disse centre fordobles, når byens beboere køber vandet, og dette giver de kvinder, som administrerer disse centre, et kendskab til forretningsdrift og en indkomst. Det mål, vi har sat os, består i at oprette mere end 1000 sites, som repræsenterer en forretningsmulighed på op til 20 millioner Euro for Unilever.


En lysere fremtid

Vi undervurderer ikke udfordringernes omfang, men vi ser på situationen med et positivt udgangspunkt. Vi skaber vækst i vores virksomhed og vi har tillid til, at vi er på rette spor, det eneste spor, der fører til en konsistent, rentabel, konkurrencedygtig og ansvarlig vækst. Starten på en mere positiv fremtid er allerede begyndt.

tilbage til toppen