Vi opbygger en virksomhed, som verden kan være stolt af

For 10 år siden påbegyndte vi en rejse for at blive verdens mest bæredygtige virksomhed.

For at bevise at vækst ikke behøver ske på bekostning af mennesker og planeten.

For at vise at virksomheder kan være en drivkraft bag det gode - via handlinger og ikke blot ord.

Vi har opnået mange af vores mål, men er ikke lykkedes med andre.

Et årti senere deler vi, hvad vi har lært på rejsen.

Og vi sætter læring i centrum for en ny, endnu mere ambitiøs strategi.

Vi ser tilbage på et årti med pionerånd

I 2010 lancerede vi Unilevers Sustainable Living Plan (Unilevers bæredygtighedsplan)

Og den har ændret på tingene. På et tidspunkt, hvor de fleste virksomheder anså bæredygtighed og virksomheder som adskilte enheder, så vi, at de var forbundne.

Det var ikke en plan for bæredygtighed.

Det var en plan om en succesrig, bæredygtig virksomhed.

Vi kiggede nærmere på alle aspekter i vores værdikæde og tilpassede vores tilgang til store mål, som vi vidste, stod højt på dagsordenen for den globale udvikling af bæredygtighed.

Klimahandling. Ligestilling mellem kønnene. Helbred og ernæring for milliarder af mennesker. Respekt for miljøet. En mere retfærdig verden.

Vi støttede så disse mål med måske den mest omfattende vifte af bæredygtighedsmål, som nogen sinde er set fra virksomheder i vores størrelse.

Vi har set den måde, som vores arbejde har ændret verden omkring os på – givet kvinder kompetencer, beskyttet skove, forbedret sundhed og støttet bæredygtigt landbrug.

Og vi har oplevet fordelene for vores virksomhed.

Men selv om vi har opnået meget, har vi stadig arbejde, der skal gøres.

Vi har ikke opfyldt alle vores ambitioner.

Vi har ikke nået alle vores mål.

Til tider har vi lært det på den hårde måde.

Hvordan har vi gjort det?

Efter 10 år med bæredygtighedsplanen kan vi se hvilken indflydelse, vi har haft.

Unilevers Sustainable Living Plan (Unilevers bæredygtighedsplan)

Unilevers bæredygtighedplan går ud på at afkoble vores vækst fra vores miljømæssige fodaftryk, samtidigt med at vi forøger vores positive indflydelse på samfundet.

Vores plan har tre overordnede målsætninger, understøttet af ni forpligtelser og målsætninger, der spænder over vores sociale, miljømæssige og økonomiske resultater igennem hele værdikæden. Vi fortsætter vores samarbejde med andre partnere for at fokusere på de områder, hvor vi kan opnå de største forandringer og støtte FN's verdensplan for bæredygtig udvikling (SDGs).

Vi har tre overordnede målsætninger

Forbedring af sundhed
og trivsel
for mere end

1 mia.

I år 2020 vil vi være i stand til at hjælpe mere end 1 mia. mennesker med at iværksætte handlinger, der forbedrer deres sundhed og trivsel.

UN Sustainability Development Plan

Vi handler i overensstemmelse med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling


I år 2020 vil vi være i stand til at hjælpe mere end 1 mia. mennesker med at iværksætte handlinger, der forbedrer deres sundhed og hygiejne. Dette vil medvirke til at reducere forekomsten af livstruende sygdomme som diarré.

Vi nåede ud til 1,3 mia. mennesker hen imod afslutningen af 2019

 • Formindskelse af diarré og luftvejssygdomme gennem håndvask

 • Levering af sikkert drikkevand

 • Forbedring af adgang til sanitet

 • Forbedring af mundhygiejne

 • Forbedring af selvværd

 • Hjælp til at forbedre helbredelse af hud

Find ud af mere om sundhed og hygiejne

Vi arbejder konstant på at forbedre smagen og den ernæringsmæssige kvalitet af alle vores produkter. Størstedelen af vores produkter opfylder eller er bedre end referenceværdier, der er baseret på nationale ernæringsmæssige anbefalinger. Vores forpligtelse går endnu videre: I år 2020 vil vi fordoble andelen af vores portefølje, der opfylder de højeste ernæringsmæssige standarder, baseret på globalt anerkendte vejledninger om kost. Det vil hjælpe hundredvis af millioner af mennesker med at spise en sundere kost.

56 % af vores volumenportefølje opfylder de højeste ernæringsstandarder i 2019

 • Nedsættelse af saltindhold

Mættet fedtstof:
 • Nedsættelse af indholdet af mættet fedtstof

 • Forøgelse af de essentielle fedtsyrer

 • Nedsætte indholdet af mættet fedt i flere produkter

  (Målsætningerne måles eller rapporteres ikke længere siden salget af vores forretningsområde for smørbare produkter i 2018.)

 • Fjernelse af transfedt

 • Formindskelse af sukkerindhold

Formindskelse af kalorieindhold:
 • I is til børn

 • I flere is-produkter

 • Give oplysninger om sund kost

Find ud af mere om forbedring af ernæring

Formindskelse af
den miljømæssige
påvirkning med

halvdelen

I år 2030 er det vores mål at halvere de miljømæssige fodspor, som vores produktion og brugen af vores produkter efterlader, i takt med ekspansionen af vores virksomhed.*

UN Sustainability Development Plan

Vi handler i overensstemmelse med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

Vores produkters livscyklus:

Halvering af drivhusgasserne (GHG) fra vores produkter gennem deres levetid i år 2030.

Vores drivhuseffekt pr. forbrugerbrug er blevet forøget med ca. 2 % siden 2010*

Vores fremstillingspraksis:

I år 2020 vil CO2-emissioner fra energi fra vores fabrikker ligge på eller under 2008-niveauer, trods betydeligt højere produktionsvolumener.

-65 % formindskelse af CO2fra energi pr. ton produktion siden 2008

Kulstof-positiv produktion:
 • Alle kilder er af vedvarende energi

 • Alle kilder fra vedvarende energiforsyning

 • Eliminering af kulstof fra energiblanding

 • Stil overskydende energi til rådighed for lokalsamfund

Reducer drivhusgasser fra tøjvask:
 • Omformulering

 • Reducer drivhusgasser fra transport

 • Reducer drivhusgasser fra køleanlæg

 • Formindskelse af energiforbrug på vores kontorer

 • Nedsættelse af antal medarbejderrejser

Find ud af mere om drivhusgasser

Vores produkter i brug:

Halvering af det vand, der er forbundet med forbrugernes brug af vores produkter inden 2020.+

Vores drivhuseffekt pr. forbrugerbrug er blevet forøget med ca. 1 % siden 2010*

Vores fremstillingspraksis:

I år 2020 vil CO2-emissioner fra energi fra vores fabrikker ligge på eller under 2008-niveauer, trods betydeligt højere produktionsvolumener.

-47 % formindskelse af CO2 fra energi pr. ton produceret siden 2008

Nedsættelse af vandforbruget i vaskeprocessen:
 • Produkter, der bruger mindre vand

 • Formindskelse af vandforbruget i landbruget

Find ud af mere om vandforbrug

Vores produkter:

Halvering af det affald, der er forbundet med bortskaffelsen af vores produkter inden 2020.

Vores affaldseffekt pr. forbrugerbrug er blevet reduceret med omkring 32 % siden 2010*

Vores fremstillingspraksis:

I 2020 vil den samlede affaldsmængde, der sendes til bortskaffelse, være på eller under 2008-niveau, trods betydeligt højere produktionsvolumener.

-96 % formindskelse af samlet affald fra energi pr. ton produceret siden 2008

Formindskelse af produktionsaffald:
 • Nul ikke-farligt affald til deponering

 • Genbrugelige, genanvendelige eller biologisk nedbrydelige plastemballager

 • Formindskelse af brug af emballage

Genbrug af emballage:
 • Forøgelse af genbrugs- og genvindingsrater

 • Forøgelse af genbrugt indhold

 • Håndtering af poseaffald

 • Eliminering af PVC

Formindskelse af kontoraffald:
 • Genbrug, genanvendelse, genvinding

 • Formindskelse af papirforbrug

 • Fjernelse af papir i processer

Find ud af mere om affald og emballage

I 2020 vil 100 % af vores indkøb af råvarer stamme fra bæredygtige landbrug.

62 % af råvarer fra bæredygtige landbrug hen imod afslutningen på 2019

 • Bæredygtig palmeolie

 • Papir og karton

 • Sojabønner og sojaolie

 • Te

 • Frugt

 • Grønsager

 • Kakao

 • Sukker

 • Solsikkeolie

 • Rapsolie

 • Mejeri

 • Fairtrade Ben & Jerry’s

 • Æg fra burhøns

 • Forøgelse af bæredygtige indkøb af kontormaterialer

Find ud af mere om bæredygtige indkøb

Forbedring
af eksistensgrundlaget
for

millioner

I år 2020 vil vi være i stand til at forbedre millioner af menneskers eksistensgrundlag, samtidigt med, at vi ekspanderer vores virksomhed.

UN Sustainability Development Plan

Vi handler i overensstemmelse med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling


I år 2020 vil vi have forbedret menneskerettigheder igennem hele vores operations- og udvidede forsyningskæde.

70 % af indkøbsudgifter gennem leverandører, der opfylder vores obligatoriske krav til ansvarlige indkøbspolitikker


Vi fortsætter med at implementere menneskerettigheder ved at fokusere på otte vigtige spørgsmål i vores rapport om menneskerettigheder


Vores samlede registrerbare frekvensrate for sikkerhed blev forbedret til 0,76pr. million afviklede arbejdstimer

 • Implementering af FN-retningslinjer om forretningsdrift og menneskerettigheder

 • Fordeling på 100 % af indkøbsudgifter i overensstemmelse med vores ansvarlige indkøbspolitik 

 • Oprettelse af rammer for en rimelig aflønning

 • Forbedring af medarbejderes sundhed, ernæring og trivsel

 • Formindskelse af personskader og ulykker på arbejdspladsen 

Find ud af mere om retfærdighed på arbejdspladsen

I år 2020 vil vi have hjulpet 5 millioner kvinder med deres virksomhed.

2,34 mio. kvinder vil have adgang til initiativer, der forbedrer deres sikkerhed, som udvikler deres evner, eller som udvider deres muligheder

 • Opbygning af en kønsbalanceret organisation med fokus på ledelse

 • Forbedring af kvinders sikkerhed i de lokalsamfund, som vi driver virksomhed i

 • Forbedring af adgangen til uddannelse og kvalifikationer

 • Udvidelse af mulighederne i vores detail-værdikæde

Se mere om muligheder for kvinder

I år 2020 vil vi have en positiv indflydelse på 5,5 millioner menneskers livsbetingelser.

793.000 små landbrug og 1,81 millioner mindre detailhandlere med adgang til initiativer for at forbedre landbrugets praksis eller øge deres indkomst

 • Forbedring af eksistensgrundlaget for små landbrug

 • Forøgelse af små detailhandleres indkomst

Find ud af mere om inklusiv forretningsdrift
Key
 • Opnået

  This is the number of targets we have achieved

 • On-Plan

  This is the number of targets we are on track to achieve

 • Off-Plan

  This is the number of targets we are currently not on track

 • %

  Af mål nået

  This is the percentage of the target we are on track to achieve

* Vores miljømålsætninger er udtrykt på grundlag af "pr. forbrugers brug". Det betyder en enkel brug, del eller service af et produkt.

+I syv lande med knaphed på vand, som repræsenterer omkring halvdelen af verdens befolkning.

+ Verificeret af PricewaterhouseCoopers (PwC). Jf. Uafhængig garanti &vores målestok.

Følg vores kompas

Men når vores plan ender i 2020, hvor skal vi så hen?

Videre.

Vi har aldrig før været så sikre på, at den kurs vi følger, er den rette - for os og for verden. Og med erfaringerne fra vores plan starter vi med at skabe en bevægelse, hvor vores leverandører, kunder og forbrugere alle deltager i at bygge en bedre fremtid.

Hvordan ser den virksomhed ud?

Vi mener, at den skal være drevet af et formål og passe til fremtiden - og at den skal være drivkraften bag fremragende præstationer.

For at komme dertil agter vi at følge vores nye kompas - en enkelt bæredygtig forretningsstrategi, der bygger på tre centrale overbevisninger:

Varemærker med et formål vokser

Virksomheder med et formål varer ved

Mennesker med et formål trives

Vi ser frem til at dele rejsen med dig.

Vi vil benytte det bedste fra virksomheden for at opbygge den verden, vi alle ønsker os. En virksomhed, som verden kan være stolt af.