• Home
 • Bæredygtig Levevis

Bæredygtig Levevis

Verden er i forandring

Klimaændringerne er her. Temperaturerne stiger, der opstår hyppigere mangel på vand, og fødevareforsyningen er stadig knappere.

Befolkningen vokser hurtigt, hvilket gør grundlæggende hygiejne og sanitære forhold til en endnu større udfordring, mens planetens ressourcer skal række til endnu flere.

Hos Unilever kan vi se, hvordan mennesker over hele verden allerede er påvirket af disse ændringer. Og ændringerne vil skabe nye udfordringer, også for os, når råvarepriserne svinger, markederne bliver ustabile, og råvarerne bliver sværere at skaffe.

Der er ikke længere noget, der hedder 'som det plejer'. De gamle økonomiske systemer kan ikke længere bruges.

Med produkter anvendt af millioner af forbrugere har vi en fantastisk mulighed for at skabe forandringer, og vi er ved at udvikle en ny bæredygtig forretningsmodel. En model, hvor:

 • Rettigheder og muligheder på arbejdspladsen forbedres, og kvinder får en fair behandling
 • Folks sundhed og velbefindende prioriteres højt
 • Alle råvarer fra landbruget kommer fra bæredygtige kilder
 • Miljøet beskyttes for fremtidige generationer

Unilever Sustainable Living Plan

Unilever vision graph

I 2010 lancerede vi Unilevers Sustainable Living Plan, som vil hjælpe os med at fordoble vores virksomheds størrelse, mens vores miljøpåvirkning reduceres, og vores positive sociale indflydelse øges. Vi har sat os tre store mål. Inden 2020 vil vi:

 • Forbedre flere end 1 milliard menneskers sundhed og velbefindende
 • Halvere vores produkters miljøpåvirkning
 • Forbedre levevilkårene for millioner af mennesker, der arbejder i vores værdikæde

 

Ved at bringe bæredygtighed helt ud i alle hjørner af vores virksomhed giver planen nye muligheder og øger væksten:

 • Flere og flere mennesker vælger varemærker med et socialt formål, f.eks. Dove og Lifebuoy
 • Efterhånden som forbrugernes behov ændres, sætter vi fokus på innovationer som f.eks. vaskemidler, der bruger mindre vand
 • Vi gør vores forsyningskæde mere sikker ved sammen med småbønderne at arbejde på at forbedre dyrkningsmetoderne og levevilkårene

Sådan fremmes bæredygtig levevis

Gennem vores varemærker opfordrer vi også folk til at tage bedre indkøbsvalg og tage bæredygtige beslutninger derhjemme.

Transformationsændringer

Partnerskaber giver os også mulighed for at skabe forandringer på en global skala. Der er tre store områder, hvor vi arbejder sammen med andre:

 • Håndtering af skovrydning og klimaændringer
 • Forbedring af sanitære forhold, hygiejne og adgang til rent drikkevand
 • At fremme bæredygtigt landbrug og små landbrug

Vi befinder os på et historisk vendepunkt, et punkt, hvor der er behov for ændringer af hensyn til alt liv på planeten.

Verden har brug for en ny forretningsmodel med bæredygtigheden i centrum. Kun de virksomheder, der forstår dette, vil overleve. Kun de virksomheder, der vokser bæredygtigt, vil have fremgang.

Der har aldrig været et bedre tidspunkt til at skabe en bedre fremtid.

tilbage til toppen