Spring til Indhold

Planet Mission

Parkes Smile Tri banner

Pepsodents forpligtelse

Hos Pepsodent tager vi ansvar for miljøet. Derfor har vi sat ambitiøse mål for vores plastforbrug.

Senest i 2025 1 forpligter vi os til:
· Udelukkende at producere genanvendelig eller komposterbar plastemballage.
· At reducere forbruget af nyproduceret plast i vores emballage med en tredjedel.
· At samarbejde med myndigheder, ikke-statslige organisationer og lokalsamfund for at forbedre genbrugs infrastrukturen.

Men dette er kun begyndelsen på vores rejse – vi arbejder løbende på at forbedre vores indsatsområder yderligere inden for miljøområdet.

Planet earth

Den nuværende situation i Norden

I dag kasseres der årligt flere millioner tandpastatuber, da de fleste tandpastatuber ikke er fremstillet af genanvendelige materialer - indtil nu!

Som en af de førende aktører inden for mundpleje føler vi os forpligtet til at fremme en bæredygtig udvikling. Vi ønsker at gøre en reel, positiv og varig forskel for miljøet og vores samfund i de kommende generationer.

White toothpaste tubes

Vores løsning: En ny genanvendelig tandpastatube

Verden står i dag over for mange miljøproblemer. Det har fået os til at genoverveje materialerne i vores tandpastatuber.

Derfor har vi udviklet en genanvendelig tandpastatube, som vi begyndte at introducere på markedet i 2020. Den genanvendelige tube vil blive udrullet til resten af vores produktserier frem til 2025.

Ændringen betyder, at flere millioner tandpastatuber vil være genanvendelige i Norden senest i 2025.

Parkes Smile Tri Square

Hand Icon

Hvorfor deler vi vores teknologi med vores konkurrenter?

Ved at dele vores teknologi bidrager vi til global overgang til genanvendelige tandpastatuber. Vores mål er, at alle tuber (ikke kun tandpastatuber), der bruges til emballage globalt, genanvendes.

icon 2

Hvordan genanvendes tandpastatuben?

Du skal blot trykke så meget af tandpastaen ud som muligt og kassere tuben som plastaffald. Tandpastatuberne fremstilles nu af højdensitetspolyethylen (HDPE) – som også bruges til fremstilling af shampoo-, vaskemiddel- og rengøringsflasker – og som er velegnet til genanvendelse.

Image: Q&A Icon 03

Hvad er tandpastatuben fremstillet af?

Vi har fjernet det indvendige aluminiumslaminat (ABL), der normalt bruges til laminering af tandpastatuber, og erstattet det med et plastlaminat (PBL), der kan genanvendes. Erstatningen påvirker ikke produktkvaliteten eller -sikkerheden.

Den nye tube har et tyndere laminat (eller samme tykkelse afhængigt af tubestørrelsen) sammenlignet med tidligere. Så vores overgang til genanvendelig plast betyder, at vi generelt bruger mindre plast – og tandpastatuberne er blødere og nemmere at trykke flade.

Vi arbejder ligeledes med genanvendt plast i fremstillingen af vores tandpastatuber. Du kan læs mere på Vi vil mindske vores forbrug af nyproduceret plast markant inden 2025 (se nedenunder).

Image: Q&A Icon 03

Hvilke Pepsodent-produkter kan genanvendes?

Mange af vores tandpastatuber er allerede genanvendelige. Læs mere om genanvendelse af plast på bagsiden af pakken. I 2025 vil hvert alle tandpastatuber fra Pepsodent være velegnet til genanvendelse. Alle vores mundskyl flasker er selvfølgelig allerede genanvendelige.

: Sustainability Recycling Graphic

Vi vil mindske vores forbrug af nyproduceret plast markant inden 2025.

Hos Pepsodent har vi forpligtet os til at reducere forbruget af nyproduceret plast i vores emballage. Siden 2020 fremstilles alle vores mundskyl flasker udelukkende af genanvendt plast. Og nu er vi også begyndt at erstatte nyproduceret plast med genanvendt plast i vores tandpastatuber: Hvis du ser små hvide mærker på tandpastatubens overflade, er det forbi at tuben indeholder genanvendt plast. Vores forsknings- og udviklingsafdeling arbejder kontinuerligt på, hvordan vi fremadrettet kan erstatte mere nyproduceret plast med genanvendt plast i vores tandpastatuber.

Vi fjerner også plastruden fra vores White Now-emballage for at reducere vores plastforbrug og gøre det nemmere at genanvende papemballagen.

Alle vores mundskyl flasker er udelukkende fremstillet af genanvendt plast, men vi fortsætter naturligvis med at udvide sortimentet.

Dette er kun starten

Dette er kun starten på vores rejse mod en mere bæredygtig udvikling. Vi har stadig en lang vej foran os. Vores mål er at alle vores tandpastatuber ikke alene skal være genanvendelige, men også fremstillet af genanvendt plast. Dette vil hjælpe os med vores mål om at reducere vores forbrug af nyproduceret plast med en tredjedel, kun producere genanvendelig eller komposterbar plastemballage og indsamle mere plast, end vi sælger, senest i 2025.

Øvrige spørgsmål

Hvorfor er alle jeres tandpastatuber ikke genanvendelige?

Vi forpligter os til at sikre, at alle vores tandpastatuber er genanvendelige senest i 2025. Denne overgang tager tid, og derfor kan nogle af vores tandpastatuber endnu ikke genbruges. Vi gør alt, hvad vi kan, for at overgangen sker hurtigst muligt.

Hvorfor har jeres tandpastatuber ikke tidligere været genanvendelige?

Tandpastatuber har historisk set været svære at genanvende på grund af deres design og størrelse. Nogle tandpastatuber indeholder et aluminiumslaminat, som beskytter produktet, men som gør tuben uegnet til genanvendelse.

Efter fire års forskning og udvikling er vi stolte over at præsentere vores nye genanvendelige tandpastatube, som er velegnet til genanvendelse og ikke påvirker produktkvaliteten.

Hvorfor indeholder jeres tandpastatuber stadig plast? Er det ikke skadelig for miljøet?

Når plast indsamles, genanvendes og bortskaffes ansvarligt, er plast i mange sammenhænge et både værdifuldt og nyttigt materiale.

Vores genanvendelige tandpastatuber er fremstillet af højdensitetspolyethylen (HDPE). Det er en af de mest genanvendelige plasttyper på markedet. Polyethylenplast kan genanvendes som materiale i nye produkter og emballager. Innovationen giver potentielt nyt liv til flere millioner tandpastatuber i Norden hvert år.

Men dette er kun starten på vores rejse mod en mere bæredygtig udvikling. Vi ved, at vi har en lang vej foran os, og vi arbejder kontinuerligt på at mindske vores miljøpåvirkning.

Påvirker ændringen tandpastaformlen?

Nej, vi er ikke gået på kompromis med smagen, duften eller kvaliteten af vores tandpastaer. Den eneste mærkbare ændring er selve tuben – plastmaterialet er blødere og glattere.

I hvilken grad vil de genanvendelige tandpastatuber nedbringe mængden af plastaffald?

Flere millioner tandpastatuber vil være genanvendelige i Norden senest i 2025. Det er en betydelig mængde plast.

Hvor kommer den genanvendte plast fra, der bruges til fremstilling af jeres mundskyl flasker og tandpastatuber?

Den genanvendte plast, der bruges til fremstilling af vores mundskyl flasker og tandpastatuber, fremstilles oftest af husholdningsplast. Husholdningsplast indsamles, sorteres, renses og forarbejdes til ny plastemballage. Med andre ord giver vi den indsamlede plast nyt liv i stedet for at bruge nyproduceret plast.

Hvad er forskellen på genanvendelig og genanvendt plast?

Genanvendelig plast kan forarbejdes til ny plastemballage. Genanvendelig plast adskiller sig fra ikke-genanvendeligt plast, som ender på forbrændingsanlægget, lossepladsen eller energigenvindes (lineær økonomi).

Genanvendt plast fremstilles af husholdningsplast (fx plast- og juiceflasker), som indsamles og omdannes til ny plastemballage. Genanvendt plast kan bruges til ny plastemballage (cirkulær økonomi).

Hvad betyder det, at I nu bruger genanvendt plast til fremstilling af Pepsodent-tuberne?

Hos Pepsondent har vi forpligtet os til at reducere vores forbrug af nyproduceret plast med en tredjedel senest i 2025. Vi er i gang med at erstatte så meget af den nyproducerede plast i vores tandpastatuber som muligt med genanvendt plast. Med vores nuværende teknologi kan vi erstatte ca. 20 % af plasten i tuberne med genanvendt plast, uden at påvirke produktkvaliteten. Vi leder kontinuerligt efter måder at forbedre teknologien på, og vi forventer snart at kunne øge mængden.

Genanvendt plast fremstilles af højdensitetspolyethylen fra husholdningsplast, som er godkendt til brug i tandpastatuber. Genanvendelse af plast giver dog analysemæssige udfordringer, idet man arbejder med plast fra forskellige kilder, og plasten skal have specifikke egenskaber for at være velegnet til brug i tandpastatuber. Højdensitetspolyethylen er en plasttype, som er velegnet til emballage til fødevarer.

Er det genanvendte plast velegnet til fremstilling af tandpastatuber?

Alle Unilevers mundplejeprodukter er i overensstemmelse med alle relevante krav i EU-direktiver og forordninger, og er underlagt ekspertkontrol, inden lancering. Den genanvendte plast fremstilles af højdensitetspolyethylen (HDPE) fra husholdningsplast, som er godkendt til brug i tandpastatuber. Højdensitetspolyethylen er en plasttype, som er velegnet til emballage til fødevarer.

Hvorfor er der hvide mærker på tubens overflade?

Genanvendelse af plast kan være udfordrende, da plastens egenskaber kan variere. Det betyder, at tubens overflade ikke altid er helt glat, hvilket kan give en ujævn trykkvalitet. Dette påvirker ikke produktkvaliteten eller -sikkerheden. Vores førsteprioritet er at reducere forbruget af nyproduceret plast, mere end fokuserer på emballagens finish.

Er flasker/tuber af genanvendt plast velegnet til genanvendelse?

Ja, flasker og tuber af genanvendt plast kan genanvendes, og den regenererede plast kan bruges til ny emballage (fx shampooflasker).

1 Unilever - Rethinking Plastic Packaging

Tilbage til toppen