Klimaindsats

Vi tror på en bedre fremtid. En, hvor planetens sundhed er lige så vigtig som stabiliteten i den globale økonomi.

Vi skifter til vedvarende energi på tværs af vores aktiviteter, finder nye ingredienser med lavere kulstofindhold, omformulerer vores produkter til plantebaserede alternativer som veganske fødevarer og fossile brændstoffrie rengøringsprodukter.

Vi sigter mod at opnå netto nulemissioner fra vores produkter frem til salgsstedet inden 2039. Det er 11 år før fristen i 2050, der er skitseret i den internationale Parisaftale om klimaændringer.

Læs mere på vores globale hjemmeside.

Beskyt og genopbyg naturen

Vi har dristige ambitioner om at transformere vores forsyningskæde, herunder eliminering af skovrydning inden 2023. Men vi kan ikke gøre dette alene, vi er afhængige af samarbejde med vores partnere, leverandører og småbønder rundt om i verden for at drive den systemændring, der er nødvendig. Vores brands har lagt en fond på 1 mia. EUR bag tacklingen af vores klima- og naturmål. Og vi øger gennemsigtigheden, udnytter teknologien og introducerer vores nye ”Regenerative Agriculture Principles” for at øge landmændenes indkomst, sikre retfærdige og bæredygtige levebrød og tackle klimaet og den økologiske nødsituation.

Læs mere på vores globale hjemmeside.

En affaldsfri verden

Overgang til en cirkulær økonomitilgang er kernen i vores strategi for en affaldsfri verden.

Vi har sat ambitiøse og indbyrdes forbundne mål for at reducere vores affaldsaftryk. Dette inkluderer mål på tværs af plast og emballage, madaffald og andet affald fra vores fabrikker og drift.

Vi når ikke vores strategi, medmindre vi tackler affaldsproblematikken, mens vi finder innovative måder at reducere, genbruge og kontinuerligt genbruger materialer i et cirkulært system.

Læs mere på vores globale hjemmeside.

Positiv ernæring

Verdens fødevaresystem er brudt sammen. Vi hjælper med at ordne det.

Som en af de førende FMCG virksomheder i verden med en stor portefølje af fødevarer og forfriskninger kan vi hjælpe med at forme et globalt fødevaresystem, der er fair for alle. Og jo større vi vokser os, jo hurtigere kan vi skabe ændringer.

Future Foods er vores modige nye målsætninger for at hjælpe mennesker med at skifte til sundere kostvaner og reducere miljøpåvirkningen fra fødekæden.

Læs mere på vores globale hjemmeside.

Sundhed og velvære

Vi mener, at adgang til godt helbred bør være en rettighed, ikke et privilegium. Samlet set har samfundet viden til at løse disse problemer: ingen bør efterlades på denne måde.

Vi er fast besluttede på at bruge omfanget og rækkevidden af vores brands og programmer til at forbedre folks sundhed, velbefindende og inklusion.

Det vil vi gøre - Ikke kun gennem bedre og mere innovative produkter - men ved at tackle de barrierer, der så ofte bremser udviklingen.

Læs mere på vores globale hjemmeside.

Lighed, mangfoldighed og inklusion

Vi ønsker at se en verden, hvor ingen er efterladt. Vi er der ikke endnu. Social retfærdighed og lighed er ikke opnået nogen steder i verden.

Så vi har sat os som ambition at blive et fyrtårn for mangfoldighed og inklusion ved at bruge vores forretning og indflydelse til at nedbryde barrierer og skabe muligheder på vores arbejdspladser, i vores forsynings- og distributionskæder og i samfundet som helhed.

Læs mere på vores globale hjemmeside.

Vi vil hæve levestandarden

Vi mener, at erhvervslivet kan hjælpe med at tackle social ulighed, og vi er fast besluttede på at hæve levestandarden i hele vores værdikæde.

Det betyder at sikre, at vores egne medarbejdere får en løn og at se ud over vores forretning, til arbejdstagerne og ejere af små virksomheder, der leverer vores varer og tjenester, og sikre, at de har en anstændig levestandard og har den rette støtte til at vokse.

Vi har sat os klare mål, der hjælper os med at skabe global lighed.

Læs mere på vores globale hjemmeside.

Fremtidens arbejde

Fremtidens arbejde handler ikke kun om data, robotter og algoritmer - det handler virkelig om mennesker. Og vi kan kun klart forestille os fremtidens arbejde ved at forestille os en verden, hvor mennesker trives.

Vi ser meningsfuldt arbejde som alles ret - og vi tager store skridt til at udstyre både vores egne folk og andre til fremtidens arbejde.

Efterhånden som arbejdsmarkedet ændrer sig, hjælper vi det enkelte individ til at tilpasse sig og vokse - og i sidste ende trives - hvad enten det betyder at forfølge en ny karriere eller en anden måde at arbejde eller omskole sig på.

Og ved at gøre alt dette hjælper vi alle med at holde trit med forandringerne og fortsætte med at arbejde med et formål.

Læs mere på vores globale hjemmeside.

Ansvarlig forretning

Vores ansvarlige forretningsgrundlag understøtter alt, hvad vi gør.

Vi har stærke værdier og klare politikker og standarder, der skal sikre, at vores medarbejdere ikke kun gør tingene rigtigt, men også gør de rigtige ting.

Vi forventer, at alle hos Unilever er ambassadører for vores høje etiske standarder. Vi ønsker at skabe et miljø, hvor medarbejderne ikke kun lever efter vores værdier i deres eget arbejde - integritet, respekt, ansvarlighed og pionerånd- men også er opmærksomme på potentielle bekymringer og er sikre på at tale i sådanne situationer.

Vi tilstræber at have en positiv indflydelse på tværs af vores værdikæde ved at samarbejde med leverandører, distributører og alle tredjeparter for at hæve barren i fm. vigtige spørgsmål som menneskerettigheder og bestikkelse og korruption.

Læs mere på vores globale hjemmeside.

Respekter menneskerettighederne

Menneskerettigheder er universelle og uforanderlige. Men verden ændrer sig hurtigt - og det kan bringe menneskerettighederne i fare.

I vores egen drift og gennem alle vores forretningsforbindelser understøttes alt, hvad vi gør, af et dybt og uforanderligt engagement i at respektere og fremme alle internationalt anerkendte menneskerettigheder.

Vi er også nødt til at tackle de grundlæggende årsager til truslerne mod menneskerettigheder. Det indebærer at rette op på de uligheder, der bringer folks rettigheder i fare.

Læs mere på vores globale hjemmeside.
tilbage til toppen

SOCIALE MEDIER

Vi er altid på udkig efter mennesker, som vil skabe en bæredygtig fremtid sammen med os.

KONTAKT OS

Kom i kontakt med Unilever og vores specialiserede teams eller find kontakter rundt om i verden.

Kontakt os