Spring til Indhold

Unilever vil bidrage til et mere retfærdigt og inkluderende samfund

Publiceret:

Gennemsnitlig læsetid: 6 Minutter

London, 21. januar 2021. I dag har Unilever præsenteret en lang række forpligtelser og tiltag, der skal bidrage til et mere retfærdigt og inkluderende samfund. Virksomheden vil forbedre levestandarden i sin værdikæde, skabe nye muligheder gennem inklusion og forberede mennesker på fremtidens arbejdsliv.

A group of diverse people

Unilevers vigtigste forpligtelser omfatter:

  • Inden 2030 at sikre, at alle, der direkte leverer varer og serviceydelser til virksomheden, får en mindsteløn eller en indtægt, de kan leve af
  • Inden 2025 at bruge 2 milliarder euro årligt hos leverandører, der ejes eller drives af mennesker fra minoritetsgrupper
  • Inden 2030 at stå i spidsen for nye ansættelsesmodeller for medarbejderne og give 10 millioner unge mennesker essentielle kvalifikationer til at forberede dem på jobmuligheder

Alan Jope, CEO i Unilever uddyber, “De to største trusler verden står over for på nuværende tidspunkt, er klimaændringer og social ulighed. Det seneste år har utvivlsomt øget den sociale kløft. Og der er behov for målrettet, kollektiv handling for at skabe et samfund, der forbedrer eksistensgrundlaget, inkluderer diversitet, plejer talent og giver alle en chance.

Vi mener, at de tiltag, vi forpligter os til, vil gøre Unilever til en bedre, stærkere virksomhed, der er klar til de meget store samfundsmæssige ændringer, vi oplever i dag – ændringer der blot vil gå hurtigere og hurtigere. Et sundt samfund er forudsætningen for sunde virksomheder.”

Forbedring af levestandarderne

Sikringen af en mindsteløn for alle er et vigtigt skridt mod opbygningen af et mere retfærdigt og inkluderende samfund. Det giver mulighed for, at mennesker har råd til at have en anstændig levestandard, der dækker familiens grundlæggende behov: mad, vand, bolig, uddannelse, sundhedspleje, transport, tøj og en reserve til uforudsete hændelser. En mindsteløn giver arbejderne mulighed for at deltage fuldt ud i deres samfund og hjælper dem med at bryde fattigdommens onde cirkel.

Dertil kommer, at når mennesker får en mindsteløn eller har en indkomst, de kan leve af, er det en direkte fordel for økonomien, da det stimulerer det private forbrug, hjælper jobskabelsen, hjælper mindre virksomheder, reducerer udskiftningen af medarbejdere og forbedrer produktiviteten – alt sammen noget, der skaber en god cirkel i den økonomiske vækst.

Vores ambition er at forbedre levestandarden for lavtlønnede arbejdere over hele verden. Derfor vil vi inden 2030 sikre, at alle, der direkte leverer varer og serviceydelser til virksomheden, får en mindsteløn eller har en indtægt, de kan leve af. Vi betaler allerede vores medarbejdere en mindsteløn. Vi vil sikre, at det også sker for flere mennesker uden for vores arbejdsstyrke ved at fokusere på de mest sårbare arbejdere i produktion og landbrug. Vi vil arbejde sammen med vores leverandører, andre virksomheder og NGO’er – gennem indkøbsmønstre, samarbejde og støtte – for at skabe systemiske ændringer og global tilpasning af mindstelønspraktikker.

Samtidig vil vi inden 2025 også hjælpe 5 millioner små og mellemstore virksomheder (SMV’er) i vores detailværdikæde med at vækste deres forretning gennem adgang til kvalifikationer, økonomi og teknologi. De SMV’er, vi arbejder sammen med, er ofte detailhandlere, der driver uafhængige butikker, outlets eller kiosker, eller iværksættere, der lever af gadesalg eller dørsalg. Vi vil give dem adgang til digitale værktøjer, økonomisk inklusion og serviceydelser samt offentlige–private modeller, der støtter socialt entreprenørskab for at hjælpe dem med at vækste deres forretning og øge deres indkomst.

Muligheder gennem inklusion

Ud over en forbedring af levestandarderne gennem økonomisk inklusion er det også vigtigt, at vi skaber flere muligheder for mennesker fra minoritetsgrupper – både i og uden for vores virksomhed. Diversitet på arbejdspladsen resulterer direkte i bedre økonomiske resultater gennem evnen til at fremme innovation, kreativitet og empati.

I vores virksomhed vil vi skabe en ligestillings-kutur gennem progressive retningslinier og arbejdsmåder, som udrydder fordomme og diskrimination. Vi er stolte af, at vi allerede har opnået en balance mellem kønnene i vores ledelse på globalt plan, men der er mere arbejde, der skal gøres – både for kvinder og andre grupper. Med vores nye strategi ”Equity, Inclusion and Diversity” (Unilevers strategi for ligestilling, inklusion og mangfoldighed) fjerner vi barrierer og fordomme i rekrutteringen ved at etablere ledelsesansvar for at støtte alle medarbejdere med at udmærke sig i deres roller. Målsætningen er at få en arbejdsstyrke, der er repræsentativ for befolkningen i de lande, hvor vi har aktiviteter.

Vores arbejde med at være drivkraften bag inklusion og diversitet vil række ud over vores egne medarbejdere og virksomheder gennem vores forpligtelse til at bruge 2 milliarder euro årligt hos forskellige leverandører inden 2025. Disse leverandører vil være små og mellemstore virksomheder, der er ejet og drevet af kvinder, racemæssige minoritetsgrupper, mennesker med handicap og LGBTQI-personer. Ud over at bruge penge støtter vi disse virksomheder med et nyt Supplier Development Programme, (Unilevers leverandørudviklingsprogram), der giver adgang til kvalifikationer, finansiering og muligheder for at netværke. Vi vil fremme diversiteten blandt leverandørerne i hele vores værdikæde ved at motivere leverandørerne til at sikre diversitet blandt deres respektive partnere.

For at være drivkraften bag forandringer ønsker vi også at styrke vores varemærker og vores position ved at være den andenstørste annoncør i verden. Vi vil øge antallet af annoncer, der inkluderer mennesker fra forskellige grupper både på skærmen og bag kameraet. Vi vil være med til at tackle udbredelsen af stereotyper, der ofte forekommer ved annoncering, og fremme en mere inkluderende repræsentation af mennesker.

Mennesker skal forberedes på fremtidens arbejde

Efterhånden som vi er med til at opbygge et mere retfærdigt og inkluderende samfund, erkender vi, at ændringerne i arbejdslivet vil påvirke beskæftigelsesmulighederne for mange mennesker. Mange nuværende arbejdsformer – roller, steder, timer, kvalifikationer – er i rivende udvikling. Vi har et ansvar for at skabe og bevare beskæftigelsesmulighederne ved at forberede vores medarbejdere og andre uden for vores virksomhed på de sociale og teknologiske ændringer, der finder sted.

Inden 2025 vil vi sikre, at alle medarbejdere er efteruddannede eller opkvalificerede, så de har kvalifikationer, der opfylder fremtidens krav. Da vi muligvis ikke er i stand til at tilbyde fast, livslang, fuldtidsansættelse, vil vi gerne sikre, at vores medarbejdere har de kvalifikationer, der skal til for at give dem et eksistensgrundlag, uanset om de arbejder i Unilever eller ej. Ud over kompetenceudvikling, vil vi inden 2030 stå i spidsen for nye ansættelsesmodeller og tilbyde vores medarbejdere muligheder for fleksibel ansættelse. Ved at samarbejde med vores fagforeninger og medarbejderrepræsentanter vil vi udvikle og stå i spidsen for nye arbejdsformer for at tilbyde både sikkerhed og fleksibilitet. De omfatter alternative som fleksible ansættelseskontrakter med personalegoder, som eksempelvis pensionsplaner eller tilbud om nedsat arbejdstid for at studere eller videreuddanne sig. Det skaber et miljø, der værdsætter åbenhed, tilpasningsvenlighed, løfter talent og resultat og opbygger robusthed.

Inden 2030 vil vi hjælpe med at give 10 millioner unge mennesker essentielle kvalifikationer til at forberede dem til jobmuligheder. Ved at investere i kompetenceopbygning og give muligheder for arbejdserfaring for unge mennesker vil vi være drivkraften bag vækst og sætte skub i digitale kvalifikationer, opbygge ekspertise og øge produktiviteten. Vi samarbejder med partnere på LevelUp, som er en digital coaching-platform for blandt andre unge mennesker. Det er én samlet online løsning til 1-1 coaching, opgaver, refleksioner og mål samt støtte til medarbejderens udvikling. Vi vil også udvikle vores lærlingeuddannelse i hele verden og arbejde sammen med vores leverandører og distributører for at opbygge erhvervsfaglige kvalifikationer og dele jobmuligheder for at få unge mennesker i arbejde.

Respekten og promoveringen af menneskerettigheder i alle vores virksomheder og forretningsrelationer forbliver fundamentet for, hvordan vi driver forretning og understreger vores nye sociale forpligtelser og tiltag. Human Rights Report (PDF 7.13 MB)

Tilbage til toppen