Spring til Indhold

Unilever siger nej til ‘normal’ med ny positiv skønhedsvision

Publiceret:

Gennemsnitlig læsetid: 7 Minutter

swe-positive-beauty-990x557

London, 9. marts 2021 - Unilever annoncerede i dag, at virksomheden vil fjerne ordet 'normal' fra alle emballager og reklamer for varemærker inden for skønhed og personlig pleje som en del af lanceringen af vores nye Positive Beauty vision og strategi.

Positive Beauty, der omfatter progressive forpligtelser og handlinger for Unilevers brands inden for skønhed og personlig pleje, herunder Dove, Lifebuoy, Axe og Sunsilk, vil gå foran i kampen for en ny æra inden for skønhed, der er retfærdig og inkluderende såvel som bæredygtig for planeten.

Ved hjælp af Unilevers innovation og teknologi i verdensklasse hjælper Positive Beauty strategien også med at drive en transformation inden for design og formulering af vores produkter, så de gør mere godt for både mennesker og planeten, leverer en enestående produktoplevelse og imødekommer forbrugertrends.

Beslutningen om at fjerne begrebet 'normal' er et af mange skridt, vi tager for at udfordre snævre skønhedsidealer. Vi vil arbejde på at hjælpe med at stoppe diskrimination og være fortalere for en mere inkluderende vision om skønhed. Og baggrunden er en global undersøgelse, som viser, at skønhedsindustriens brug af termen 'normal' til at beskrive hår eller hud får de fleste til at føle sig ekskluderede.

Undersøgelsen på 10.000 personer, som blev bestilt af Unilever, blev gennemført i ni lande. Den afdækkede, at:

  • Mere end halvdelen af befolkningen (56%) mener, at skønheds- og personlig plejeindustrien kan få folk til at føle sig ekskluderede.
  • Folk ønsker at se skønheds- og personlig plejeindustrien fokusere mere på at få folk til at føle sig bedre frem for bare at se bedre ud (74%).
  • Mere end halvdelen af befolkningen (52%) siger, at de nu lægger mere vægt på en virksomheds holdning til samfundsmæssige spørgsmål, før de køber produkter.
  • Syv ud af ti personer er enige om, at brugen af ordet 'normal' på produktemballager og reklamer har en negativ indvirkning. For yngre mennesker - i alderen 18-35 - stiger dette til otte ud af ti.

Sunny Jain, ansvarlig for Beauty & Personal Care hos Unilever, siger: ”Med en milliard mennesker, der bruger vores skønheds- og personlig plejeprodukter hver dag, og endnu flere, der ser vores reklamer, har vores brands magten til at gøre en reel forskel i folks liv. Som en del af dette er vi forpligtede til at tackle skadelige normer og stereotyper og forme en bredere, langt mere inkluderende definition af skønhed.

”Vi ved, at fjernelse af termen ”normal ”fra vores produkter og emballager ikke løser problemet alene, men det er et vigtigt skridt fremad. Det er kun ét af en række skridt, vi tager som en del af vores vision om positiv skønhed. Og målet er ikke kun at gøre mindre skade, men at gøre mere godt for både mennesker og planeten”.

"Med flere forbrugere end nogensinde, der belønner mærker, som handler på de sociale og miljømæssige spørgsmål, som de går op i, tror vi, at Positive Beauty vil gøre os til en stærkere og mere succesrig forretning."

Ud over at fjerne ordet 'normal' vil Unilever undlade at ændre personers kropsform, størrelse, proportioner eller hudfarve i sin digitale markedsføring og øge antallet af reklamer, der portrætterer mennesker fra forskellige underrepræsenterede grupper.

At drive positive forandringer for mennesker og planeten

Centralt for positiv skønhed er ambitionen om at gøre mere godt, ikke kun mindre skade, for mennesker og planeten. Vores beslutning om at fjerne termen 'normal' fra vores emballager og reklamer er kun ét af mange tiltag inden for de tre mål, vi har sat os for at skabe reel og målbar effekt:

1. At handle gennem vores brands for at forbedre sundhed og velbefindende og fremme lighed og inklusion og nå 1 milliard mennesker om året inden 2030. Vi vil her fokusere på:

  • Hjælp til at stoppe diskrimination inden for skønhed og til at fremme inklusion ved at udfordre smalle skønhedsidealer og opbygge en mere inkluderende portefølje af produkter.
  • Fremme ligestilling for kønnene, herunder intensivering af brandprogrammer, fortalervirksomhed for at udfordre status quo og #unstereotyping reklamer.
  • Forbedring af sundhed og velvære gennem eksisterende uddannelsesinitiativer inden for håndvask og mundhygiejne og fokus på nye områder, herunder fysisk sundhed og mentalt velvære.

2. Hjælp til at beskytte og regenerere 1,5 millioner hektar jord, skove og oceaner inden 2030, hvilket er mere, end der kræves for at dyrke de genanvendelige ingredienser i Unilevers skønheds- og personlig pleje produkter.

3. Støtte til et globalt forbud mod dyreforsøg med kosmetik inden 2023 og samarbejde med lovgivere, dyrebeskyttelsesorganisationer og ligesindede virksomheder. 23 Unilever-mærker indenfor skønhed og personlig pleje er nu PETA-godkendt, og flere arbejder mod certificering.

Kernen i opfyldelsen af disse mål vil være Unilevers mærker til skønhed og personlig pleje, hvoraf mange har bevist, at de kan levere effektive programmer og målrettet vækst. Flere af vores mærker til skønhed og personlig pleje vil slutte sig til mærker som Dove, Lifebuoy, Vaseline og Sunsilk ved at handle på sociale og miljømæssige udfordringer og være fortalere for udviklingen af normer, politikker og love.

Sarah Degnan Kambou, præsident for The International Center for Research on Women, siger: ”Hver dag ser og hører vi udsagn om, hvordan man” passer ind ”, hvordan man indgår i meget snævre definitioner af, hvad der er” normalt ”. Hvis vi vil kæmpe for lighed, er vi nødt til at udfordre disse restriktive 'normer' og skabe samfund, der fejrer mangfoldighed - og de unikke kvaliteter og tanker, som hvert individ indeholder. Skønhed er ingen undtagelse. Vi glæder os til at se Unilever opfylde sine mål med de høje standarder, som de har sat for sig selv. ”

Forbrugerne forventer i stigende grad, at mærker tager stilling til de spørgsmål, som de går mest op i. De af Unilevers mærker, der opfattes som mest målrettede, voksede mere end dobbelt så hurtigt som resten af porteføljen i 2020. Virksomhedens forskning understøtter yderligere denne tendens, hvor flertallet af mennesker (69%) siger, at de vil anbefale skønhedsmærker til deres venner og familie, som henvender sig til en bred vifte af hud- og hårtyper, og halvdelen af respondenterne vil betale mere for disse produkter.

Positive Beauty strategien vil også fremskynde vores videnskabs- og teknologiprogrammer og innovationspartnerskaber. Og det vil fremme den fortsatte transformation af design og formulering af vores produkter til at blive bedre for mennesker og planeten. Det inkluderer udvikling af skræddersyede produkter til at imødekomme de forskellige behov hos mennesker rundt om i verden og levere reelle og meningsfulde forbrugerfordele, bakket op af banebrydende videnskab. Innovation vil også fremme brugen af mere naturlige, biologisk nedbrydelige og regenerative ingredienser - sammen med fortsatte emballageinnovationer, der bruger mindre, bedre eller ingen plast.

Til redaktionen

Positive Beauty strategien følger lanceringen af Clean Future, den bæredygtige forretningsstrategi for Unilevers Home Care Division i september 2020 og Future Foods, den bæredygtige forretningsstrategi for Unilevers Foods & Refreshment Division i november 2020.

Visionen og handlingerne i Positive Beauty strategien bygger på Unilevers nylige globale forpligtelser til at opbygge et mere retfærdigt og inkluderendet samfund ved at hæve levestandarden på tværs af værdikæden og skabe flere muligheder for underrepræsenterede grupper og det mangeårige Unstereotype-initiativ, der søger at udrydde stereotyper fra reklamebranchen. Strategien supplerer også eksisterende tiltag på tværs af Unilever for at tackle plastaffald og understøtter virksomhedens investering i en Klima- og naturfond på 1 mia. Euro, der sigter mod at tackle en række miljøspørgsmål, herunder vandbevaring, landskabsgendannelse, genplantning af skov og naturbeskyttelse.

Undersøgelsen

Unilever gennemførte en global undersøgelse for at undersøge folks oplevelser med og forventninger til skønhedsindustrien og for at afdække hvilke positive skridt, der kan tages for at fremme en mere globalt inkluderende skønhedskultur. Undersøgelsen bestod af en 25-minutters online undersøgelse og dækkede i alt 10.000 respondenter i 9 lande: Brasilien, Kina, Indien, Indonesien, Nigeria, Saudi-Arabien, Sydafrika, Storbritannien og USA. Undersøgelsen omfattede 1.000 voksne (2.000 voksne i USA) i alderen 18+, der er repræsentative for landets online demografi.

Feltarbejdet blev gennemført mellem januar – februar 2021.

Medie kontakter

Unilever

Andriana Matsangou
andriana.matsangou@unilever.com
+44 (0) 7760 990433

Edelman

PositiveBeautyMedia-UKUS@edelman.com

Tilbage til toppen