Spring til Indhold

Unilever standser brugen af fossile brændstoffer I rengøringsprodukter inden 2030

Publiceret:

Gennemsnitlig læsetid: 5 Minutter

Unilever vil indkøbe 100% af kulstoffet fra fossile brændstoffer i virksomhedens rengøringsprodukter og vaskemidler i form af genanvendeligt eller genanvendt kulstof. Dette skridt skal transformere bæredygtigheden i globale brands som Omo (Persil), Sunlight, Cif og Domestos.

Illustration of man pulling clean sheets from washing machine

Denne nye ambition er en kerne komponent i Unilevers ‘Clean Future’, et banebrydende innovations-program designet af virksomhedens Home Care division. Målet med programmet er en fundamental forandring af måden, hvorpå nogle af verdens bedst kendte rengøringsprodukter udvikles, produceres og emballeres. Clean Future er unikt ift. programmets mål om at indarbejde cirkulære økonomi-principper i både emballage- og produkt formuleringer, der sikrer, at globale brands reducerer deres CO2-fodaftryk.

De fleste rengøringsprodukter og vaskemidler på markedet i dag indeholder kemikalier baseret på på fossile brændstoffer, en ikke-vedvarende kilde til kulstof. Unilevers overgang til vedvarende eller genanvendte kulstofkilder til disse kemikalier er et bevidst skifte væk fra den fossile brændstof-økonomi. Som det første initiativ af sin skala er Clean Future et kritisk skridt i retning af Unilevers løfte om netto nul-emissioner fra sine produkter inden 2039.

De kemikalier, der anvendes i Unilevers rengøringsprodukter og vaskemidler, udgør den største andel af produkternes CO2-fodaftryk (46%) i hele deres livscyklus. Derfor vil virksomheden ved at skifte væk fra kemikalier, der stammer fra fossile brændstoffer i produktformuleringer, åbne op for nye måder at reducere CO2-fodaftrykket på i nogle af verdens største rengørings- og vaskemiddel mærker. Unilever forventer, at dette initiativ alene vil reducere produktformuleringernes CO2-fodaftryk med op til 20%.

Peter ter Kulve, Unilevers chef for Home Care divisionen, forklarer: ”Clean Future er vores vision om radikalt at revidere vores forretning. Som industri skal vi bryde vores afhængighed af fossile brændstoffer, herunder som råmateriale til vores produkter. Vi skal stoppe med at pumpe kulstof fra under- jorden, når der er rigeligt kulstof på og over jorden, hvis vi kan lære at bruge det i stor skala.

”Vi har set en hidtil uset efterspørgsel efter vores rengøringsprodukter i de seneste måneder, og vi er utroligt stolte over at spille vores rolle og hjælpe med at beskytte folk i kampen mod Covid-19. Men det burde ikke være en grund til selvtilfredshed. Vi kan ikke lade os distrahere fra de miljøkriser, som vores verden - vores hjem - står over for. Forurening. Ødelæggelse af naturlige levesteder. Klima-katastrofen. Det er vores fælles planet, og vi har et ansvar for at beskytte den.”

Unilever har allokeret 1 mia. Euro til Clean Future til finansiering af bioteknologisk forskning, udnyttelse af CO2 og affald samt kemi med lavt kulstofindhold - som vil lede overgangen fra kemiske stoffer, der stammer fra fossile brændstoffer. Denne investering vil også blive brugt til at skabe biologisk nedbrydelige og vandeffektive produktformuleringer til at halvere brugen af jomfru plast inden 2025 og støtte udviklingen af mærkevare kommunikation, der markedsfører disse teknologier til forbrugerne. Clean Future-investeringen, der er et supplement til Unilevers nye 'Climate and Nature Fund' på 1 mia. €, er fokuseret på at skabe overkommelige rengørings- og vaskeriprodukter, der leverer overlegne rengøringsresultater med en væsentlig lavere miljøpåvirkning.

Clean Future støtter allerede branchens førende projekter rundt om i verden til at transformere fremstillingen af kemikalier anvendt i Unilevers rengørings- og vaskeriprodukter. I Slovakiet samarbejder Unilever fx med bioteknologileder Evonik Industries om udvikling af produktionen af rhamnolipider, et vedvarende og biologisk nedbrydeligt overfladeaktivt middel, der allerede er brugt i Sunlight opvaskemidler i Chile og Vietnam. I Tuticorin i det sydlige Indien indkøber Unilever soda aske - en ingrediens i vaskepulver - fremstillet ved hjælp af en banebrydende CO2-lagrings-teknologi. Soda aske fremstilles med CO2-udledningen fra den energi, der bruges i produktionsprocessen. Man håber, at begge teknologier kan blive skaleret betydeligt under programmet.

Carbon Rainbow

Centralt for den rene fremtid er Unilevers 'Carbon Rainbow', en ny tilgang til diversificering af kulstof, der anvendes i produktformuleringer. Ikke-vedvarende fossile kilder til kulstof (identificeret i Carbon Rainbow som sort kulstof) vil blive udskiftet ved hjælp af lagret CO2 (lilla kulstof), planter og biologiske kilder (grønt kulstof), marine kilder som alger (blåt kulstof) og genvundet kulstof fra affaldsmaterialer (gråt kulstof). Indkøb af kulstof under Carbon Rainbow vil blive styret og baseret på miljøkonsekvens-vurderinger - og i samarbejde med Unilevers brancheførende, bæredygtige sourcing-programmer for at forhindre utilsigtet pres på arealanvendelse.

Carbon renewability infographic

Tanya Steele, administrerende direktør for WWF UK siger: ”Verden skal skifte fra fossile brændstoffer til vedvarende ressourcer, der reducerer presset på vores skrøbelige økosystemer, og som hjælper med at genoprette naturen. Disse væsentlige forpligtelser fra Unilever kombineret med stærk bæredygtig sourcing har et reelt potentiale til at yde et vigtigt bidrag, når vi overgår til en økonomi, der arbejder med naturen, ikke imod den. ”

Peter ter Kulve, Unilevers chef for Home Care divisionen, konkluderer: ”En ny bioøkonomi vil vokse ud af asken fra fossile brændstoffer.

”Vi har gang på gang hørt, at folk ønsker mere overkommelige, bæredygtige produkter, der er lige så gode som konventionelle. Den hurtige udvikling inden for videnskab og teknologi giver os mulighed for at gøre dette med løftet om spændende nye fordele for de mennesker, der bruger vores produkter, fra ultra milde rengøringsingredienser til selvrensende tøj og overflader.

”At diversificere kilder til kulstof er afgørende for at vokse inden for rammerne af vores planet. Vores leverandører og innovationspartnere spiller en kritisk rolle gennem denne overgang. Ved at dele vores Carbon Rainbow-model opfordrer vi til en generel transformation inden for brugen af kulstof. ”

Tilbage til toppen