Spring til Indhold

Unilever vil løse globalt problem med plastpose affald

Publiceret:

Gennemsnitlig læsetid: 6 Minutter

  • På verdensplan kasseres årligt flere hundrede milliarder plastikposer.
  • Unilever har udviklet en ny, banebrydende teknologi til genanvendelse af plastikposer.
  • Cirkulær økonomi i praksis: Poserne bliver omdannet til plastik og kanaliseret tilbage til forsyningskæden.
  • I dag bliver kun 14% af verdens plastik emballage genanvendt.
  • Unilever has sat sig som mål at gøre 100% af virksomhedens emballage genanvendelig, genbrugelig eller komposterbar inden 2025.

London/Rotterdam, 11. Maj 2017 – Unilever har netop løftet sløret for sin nye, banebrydende teknologi til genanvendelse af plastikposer. Denne teknologi - som hedder CreaSolv® Process – er udviklet i samarbejde med Fraunhofer Institute for Process Engineering and Packaging IVV i Tyskland - inspireret af en teknologi, der anvendes til at genanvende fjernsyn.

Der bliver solgt milliarder af engangsposer hvert år, især i udviklingslandene. Plastikposer er meget ressource besparende og gør det muligt for forbrugere med lave indkomster at købe små mængder af produkter, som de ellers ikke ville have råd til. Men uden en holdbar løsning til genanvendelse ender poserne som gadeaffald eller på lossepladser. Som del af virksomhedens bæredygtigheds-strategi - Sustainable Living Plan - har Unilever længe arbejdet målrettet på at finde et alternativ til udsmidning af poser.

CreaSolv® Process technology er blevet tilpasset fra en metode, der anvendes til at separere bromerede flammehæmmere fra plastik-affald fra elektrisk og elektronisk udstyr. I denne process bliver plastikken trukket ud af poserne og derefter anvendt til udvikling af nye poser til Unilever produkter – og skaber dermed en fuld cirkulær løsning.

Unilevers David Blanchard, Chief R&D Officer, siger:

“Milliarder af poser bliver brugt en enkelt gang og derefter smidt væk - og ender på lossepladser eller i vores vandløb og i havene. I starten af indeværende år gav vi et løfte om at bidrage til at løse dette problem gennem udvikling af nye genanvendelses-teknologier. Vi har planer om at gøre disse teknologier tilgængelige for alle, og håber, at vi sammen med vores partnere i industrien kan viderudvikle dem, så andre virksomheder, herunder vores konkurrenter, kan bruge dem.

“Der er en klar forretningsmæssig gevinst forbundet med at levere denne teknologi. Vi ved, at verdensøkonomien mister 80-120 milliarder $ om året ved ikke at udnytte mulighederne for at genanvende plastik. Det er en vigtig udfordring og en enorm mulighed at finde en løsning. Vi tror på, at vores løfte om at gøre vores plastik emballager 100% genanvendelige, genbrugelige eller komposterbare vil understøtte den langsigtede vækst i vores forretning.”

Unilever vil åbne en pilot fabrik i Indonesien senere i år for at teste den nye teknologis langsigtede, kommercielle levedygtighed. Indonesien er et vigtigt land ift. en løsning på affaldsproblematikken, da landet producerer 64 millioner ton plastic affald hvert år, hvoraf de 1.3 millioner ton ender i havet.

For at løse industriens plastikpose problem vil Unilever igangsætte en bæredygtig forandringsproces gennem udvikling af affaldsindsamlings-systemer, der sikrer, at poserne bliver genanvendt. I øjeblikket tester Unilever dette system gennem samarbejde med lokale affaldsdepoter, regeringer og detailkæder. Og virksomheden vil motivere affaldsindsamlere og integrere dem i løsningerne for at give dem en langsigtet indtægt og dermed skabe bred økonomisk vækst.

Denne udmelding er del af Unilevers løfte om at sikre, at al virksomhedens plastik emballager er fuldt genanvendelige, genbrugelige eller komposterbare inden 2025. Unilever har allerede lovet at reducere vægten af virksomhedens emballager med en trediedel inden 2020 - og øge mængden af genanvendt plastik i emballagerne til min. 25% inden 2025.

Dr. Mäurer, Head of Plastic Recycling ved Fraunhofer IVV siger:

“I vores nye innovative pilot fabrik kan vi for første gang realisere genanvendelsen af værdifulde plast polymerer fra snavsede flerlagsposer anvendt af forbrugerne. Vores mål er at bevise både de økonomiske gevinster og miljømæssige fordele ved vores CreaSolv® Process teknologi. Vores kalkulationer indikerer, at vi vil være i stand til at genindvinde 6 kilo rene polymer med det samme energiforbrug som til produktionen af 1 kilo ny polymer.”

Den nye teknologi repræsenterer et stort skridt fremad, men plastik affald er en udfordring med mange facetter, der vil kræve fortsat, konstant innovation inden for teknologi, design, leveringsmodeller og materialer til at skabe en fuld cirkulær økonomi for plastik. Hos Unilever vil vi fortsætte vores samarbejde med Ellen MacArthur Foundation's New Plastics Economy initiativ, sideløbende med at vi fortsætter med at arbejde på andre, yderligere løsninger.

Pressekontakt:

Unilever Media Relations Rotterdam, mediarelations.rotterdam@Unilever.com

Unilever Media Relations London, press-office.london@unilever.com

Yderligere information:

Det globale forbrug af “fleksible” emballager er 27.4 millioner ton i 2017 og værdien af det samlede salg af fleksible emballager (forbrugere og industri) skønnes til at være $229 milliarder i 2017 og forventes at vokse til $282.6 milliarder i 2022. ‘The Future of Flexible Packaging to 2022’, skønner, at dette marked vil vokse i løbet af 2017-2022 med en årlig vækst på 4.1% til 33.5 millioner ton.

About Unilever

Unilever er en af verdens førende leverandører af Food, Home Care og Personal Care produkter med salg i over 190 lande og daglig kontakt med flere end 2.5 milliarder forbrugere. Virksomheden har 169,000 medarbejdere og en omsætning på €52.7 milliarder i 2016. Over halvdelen af vores aktiviteter (57%) foregår i udviklingslandene. Unilever har flere end 400 varemærker, som sælges til husholdninger i hele verden, herunder Persil, Dove, Knorr, Domestos, Hellmann’s, Lipton, Wall’s, PG Tips, Ben & Jerry’s, Magnum og Lynx.

Unilever’s Sustainable Living Plan har som mål at:

  • Hjælpe mere end en milliard mennesker med at forbedre deres helbred og trivsel inden 2020.
  • Halvere vores produkters miljøpåvirkning inden 2030.
  • Forbedre livskvaliteten for millioner af mennesker inden 2020.

Unilever har opnået en placering som nr. 1 i sin sektor i Dow Jones Sustainability Index 2016. I FTSE4Good Index opnåede virksomheden den højeste miljømæssige score på 5, og fik for sjette år i træk en top-placering på listen over Global Corporate Sustainability Leaders i undersøgelsen” The 2016 GlobeScan/SustainAbility annual survey”. Samme år blev Unilever for andet år i træk vurderet som den mest bæredygtige fødevare- og drikkevare virksomhed i Oxfam’s Behind the Brands Scorecard in 2016.

For more information om Unilever og virksomhedens varemærker besøg: www.unilever.com. Og se mere information om Unilevers Sustainable living Plan på: www.unilever.com/sustainable-living/

About the Fraunhofer Institute

Fraunhofer Institute for Process Engineering and Packaging IVV udvikler høj-kvalitets fødevarer og sikre, effektive og brugervenlige emballager. Vi prioriterer effektiv brug af råvarer og minimering af enhver miljøpåvirkning. Via avancerede genanvendelsesprocesser udvinder Fraunhofer IVV meget rene materialer fra komplekse blandinger af affaldsmateriale, fx fra emballager, byggeaffald, skrottede køretøjer og affald fra elektrisk og elektronisk udstyr.

Udover fødevare- og emballageindustrien har også andre brancher gavn af expertisen og teknologierne - herunder den kemiske industri, den pharmaceutiske industry, kosmetik industrien – og landbruget.

Læs mere information om Fraunhofer IVV på: www.ivv.fraunhofer.de

CreaSolv® er et registreret varemærke, som tilhører CreaCycle GmbH.

Tilbage til toppen