Spring til Indhold

Nul ikke-farligt affald til lossplads

Publiceret:

Gennemsnitlig læsetid: 6 Minutter

Over 600 Unilever-anlæg har nu fjernet alt affald til losseplads

Journey to zero waste portrait

LONDON – 9. februar 2016 – Unilever har som den første industrivirksomhed opnået nul ikke-farligt affald til losseplads på flere end 600 anlæg i 70 lande, herunder fabrikker, lagre, distributionscentre og kontorer. Unilever har identificeret de forskellige strømme af ikke-farligt affald overalt i virksomheden og har nu fundet alternative anvendelser for affaldet fra disse anlæg.

I januar 2015 annoncerede Unilever, at over 240 fabrikker havde nået målet med nul affald til losseplads. Ved at kopiere denne model i andre dele af virksomheden, har nu yderligere 400 anlæg elimineret alt affald til losseplads. Grundidéen er reduktion, genbrug og genindvinding, så affald ses som en ressource med mange alternative anvendelser – fra forvandling af fabriksaffald til byggematerialer til kompostering af fødevareaffald fra personalecafeteriaer.

For Unilever har det fortsat topprioritet at reducere affald og anvende cirkulationsmodeller. Ud over at opretholde nul affalds-status på disse steder arbejdes der fortsat på at få alle anlæg til at rette ind, herunder alle fremtidige nyanlagte og opkøbte anlæg. Unilevers endelige mål er at opnå nul affald på tværs af hele værdikæden. Fortsatte bestræbelser for nul affald er et centralt element i virksomhedens bæredygtighedsindsats. Hertil kommer, at fjernelsen af affald har skabt besparelser på 200 mio. pund og har skabt hundredvis af jobs.

Unilever mener, at det kun er muligt at opnå virksomhedens egne mål og få andre virksomheder og industrier til at opnå nul affald ved at samarbejde med og lære af leverandører, partnere og andre organisationer. Derfor har Unilever nu også annonceret et nyt samarbejde med den førende værdikædeplatform 2degrees for at skabe et samarbejde mellem organisationerne om at bruge modellen for nul affald. Det nye samarbejdsprogram går i luften i sommeren 2016.

Pier Luigi Sigismondi, Unilever Chief Supply Chain Officer: "Den globale udfordring med en befolkning i vækst og begrænsede ressourcer er meget konkret. Vores mål om nul affald understøtter Unilevers ambitioner om en bæredygtig vækst samt vore stærke mål om at blive smidige mht. ressourcer og tackle klimaændringerne."

"Jeg er stolt af, hvad vores medarbejdere og partnere har opnået på tværs af vores produktion og øvrige virksomhed. Der mangler dog meget endnu, før vi kan skabe en bredere bevægelse. Tiden er kommet til at sætte i fart i bestræbelserne for en verden med nul affald, og via vores nye samarbejde med 2degrees kan vi udveksle viden og erfaring og opfordre andre virksomheder og brancher til at tage udfordringen om nul affald op. Ved at skabe et netværk af partnere og ved at samarbejde kan vi fjerne affald i et hidtil uset omfang verden over."

Martin Chilcott, stifter og CEO, 2degrees: "Unilever viser fortsat den ledelse, der er nødvendig for at tackle de største udfordringer ift. ressource-effektivitet og bæredygtighed, som virksomhederne står overfor. For at nå dristige mål, som f.eks. nul affald i hele værdikæden, har vi brug for lige så dristige handlinger og samarbejde i stor skala. Jeg glæder mig til at samarbejde med Unilever for i fællesskab at skabe et program, der lanceres i sommeren 2016."

Unilever Sustainable Living Plan

Unilever har erklæret, at ambitionen er at fordoble virksomhedens størrelse og samtidig reducere miljøpåvirkningen. Virksomheden er Food Products Industry Leader på Dow Jones' indeks for bæredygtighed og fik en Gold Class-udmærkelse for sine enestående resultater inden for bæredygtighed af RobecoSAM i deres Sustainability Yearbook 2015. Målet om nul ikke-farligt affald til losseplads er et vigtigt element i Unilevers ambitioner for bæredygtig vækst.

Note til redaktionen

  • Dagens meddelelse om nul ikke-farligt affald på globalt plan betyder, at der ud over 240 produktionsanlæg nu er over 400 målrettede og strategiske anlæg, der ejes eller drives af Unilever, herunder kontorer, distributionscentre og lagre, som ikke længere sender ikke-farligt affald på lossepladsen.
  • I januar 2015 annoncerede Unilever, at over 240 produktionsanlæg havde nået målet med nul ikke-farligt affald til losseplads. Unilever har siden opretholdt denne status på alle produktionsanlæg undtagen otte, der i en begrænset periode af året sendte en lille mængde affald til losseplads.
  • Dagens resultat er en opfølgning på den europæiske meddelelse, der blev udsendt i oktober 2015.
  • Farligt affald udgør kun en meget lille procentdel af det samlede affald. Definitionen på farligt affald, varierer afhængigt af forskellige lokale affaldsregulativer rundt om i verden.
  • De løsninger, der er brugt til at håndtere vores affaldsstrømme, er bl.a.:

I Ægypten var miljøspecialisten Rania Bahaa hos Unilever Mashreq en del af lanceringsteamet for et program,der styrker uarbejdsdygtige medarbejderes muligheder for at tjene penge ved at genbruge affaldsmaterialer fra Unilevers produktionslinjer. https://www.youtube.com/watch?v=7hlhHzCat5Q

En orme-komposteringsproces, der første gang blev introduceret i Sydasien, gør det muligt at forvandle kantineaffald og visse typer fødevareaffald fra produktion til kompost. Komposten bruges derefter til at dyrke økologiske grøntsager til anlæggenes kantiner.

Cementindustrien tegner sig for 6 % af den globale CO2-udledning og har traditionelt været meget afhængig af fossile brændstoffer. Industrien har i de seneste år investeret i teknologi, der gør det muligt at bruge ikke-fossile brændstoffer. I stedet for at bruge gas eller kul i ovnene som energi til cementfremstillingen bruges der affald, som Unilever i øjeblikket ikke kan finde et genbrugsalternativ til (f.eks. i Indonesien).

Om Unilever:

Unilever er en af verdens førende leverandører af fødevarer, plejeprodukter til hjemmet og personlig pleje med salg i over 190 lande til 2 milliarder forbrugere om dagen. Virksomheden har 172.000 medarbejdere og nåede et salg på 53,3 mia. euro i 2015. Over halvdelen (57 %) af virksomhedens miljøbelastning er i udviklingslande og vækstmarkeder. Unilever har over 400 brands, der kan findes i hjem overalt i verden, heriblandt Persil, Dove, Knorr, Domestos, Hellmann's, Lipton, Wall's, PG Tips, Ben & Jerry's, Marmite, Magnum og Lynx.

Unilevers plan for bæredygtig levevis (Sustainable Living Plan (USLP)) forpligter os til at:

  • Adskille vækst fra miljømæssig påvirkning.
  • Hjælpe over en milliard mennesker med aktivt at forbedre deres helbred og velbefindende.
  • Forbedre levevilkårene for millioner af mennesker inden 2020.

Unilever rangerede som nr. et i sin sektor i Dow Jones' bæredygtighedsindeks i 2015. I FTSE4Good-indekset opnåede virksomheden den højeste miljømæssige score på 5. Virksomheden var desuden øverst på listen over Global Corporate Sustainability Leaders i GlobeScan/SustainAbilitys årlige undersøgelse for femte år i træk i 2015 – og som den mest bæredygtige føde- og drikkevarevirksomhed på Oxfams Behind the Brands-scorekort. Unilever er desuden på LinkedIns top-3 liste over mest eftertragtede arbejdsgivere i alle sektorer.

Besøg www.unilever.com for at få flere oplysninger om Unilever og vores brands. Flere oplysninger om Unilevers plan for bæredygtig levevis: www.unilever.com/sustainable-living/

Tilbage til toppen