Spring til Indhold

Unilever fremmer brugen af renere brændstoffer

Publiceret:

Gennemsnitlig læsetid: 3 Minutter

Unilever leder branche konsortium for at fremme brugen af LNG

Bruxelles/Rotterdam, 21. januar 2016 - Unilever og INEA (Innovation & Network Executive Agency) har på vegne af Europa Kommissionen underskrevet en treårig kontrakt for yderligere udvikling af en europæisk infrastruktur for LNG som et alternativt brændstof til tung, international vejtransport. For øjeblikket betragtes LNG - flydende naturgas - som det bedste alternativ til diesel.

Gennembrud i brugen af LNG Connect2LNG konsortiet*, der ledes af Unilever, repræsenterer både udbud og efterspørgsel ift. LNG. En stor barriere ift. investeringer i nye LNG lastbiler er manglen på LNG tankstationer. Opsætning af fem LNG tankstationer langs de primære europæiske ruter (Core Network Corridors) i Frankrig og Tyskland, vil nu forbinde det nordvestlige og sydlige Europa. Europa Kommissionen støtter projektet med €4,5 millioner fra Connecting Europe Facility (CEF)**.

Mindre CO₂ udledning, partikelmateriale og støj Connect2LNG projektet er et perfekt match ift. Unilevers Sustainable Living Plan ambitioner, der bl.a. omfatter reduceret CO₂ udledning. Fordelene ved LNG i forhold til diesel er:

  • 11,5% mindre CO₂ udledning
  • 35% mindre udledning af nitrogenoxider (NOx)
  • 95% mindre udledning af partikelmateriale
  • 25-50% mindre støj

Afgørende betydning Dirk Beckers, Administrerende Direktør for INEA (Innovation and Networks Executive Agency), det råd i Europa kommissionen der fører tilsyn med implementeringen af projektet, erklærede: ’Reduktionen af den miljømæssige indflydelse fra vejtransport, og den sideløbende promovering af alternative brændstoffer, er hjertet i de tiltag, som Connecting Europe Facility (CEF) forsøger at realisere.

INEA har ført tilsyn med mange succesfulde projekter på dette område, og jeg er overbevist om, at Connect2LNG også vil vise sig at være af afgørende betydning for sektoren og Europa som et hele, og at det vil stimulere flere og flere organisationer til at præsentere forslag af høj kvalitet i det aktuelt åbne CEF Call.’

Opskalering

Henover en periode på tre år vil konsortiet bedømme forskellige forretningsmodeller, se på muligheder for at opskalere brugen af LNG og formidle læringer, modeller og teknologi på tværs af transportsektoren. Et studie, der foretages indenfor projektets rammer, samt pilot udrulningen af et LNG optankningsnetværk, vil skabe det nødvendige datagrundlag for at bedømme anvendeligheden af og implementeringsomkostningerne for LNG drevne lastbiler til tung transport til mellem og lang distance vejtransport. Connect2LNG partnerskabet vil aktivt række ud til andre ejere af transportgods og udbydere af logistik ydelser for at fremme brugen af LNG i vejtransport.

*Connect2LNG konsortiet repræsenterer logistikkæden og består af selskaberne CHEP, Iveco, ENGIE og fire logistik udbydere (DHL, Gilbert de Clercq, Perrenot og Vos Logistics).

**Connecting Europe Facility er et transport og infrastrukturprogram indenfor Europa Kommissionen, der fokuserer på bæredygtig, effektiv, multimodal transport henover de vigtigste europæiske korridorer.

Tilbage til toppen