Unilever udsender sin første rapport om menneskerettigheder

Unilever har i dag udsendt sin første rapport om menneskerettigheder.

Bedre levevilkår, fremme af menneskerettigheder

Rapporten beskriver Unilevers mål for overholdelse af menneskerettigheder ved aktivt at fremme dem i alle grene af sine forretningsområder. Den beskriver områder, hvor virksomheden har taget store skridt fremad, og vurderer nogle af de udfordringer, der stadig venter.

Paul Polman, CEO, Unilever siger: “Virksomheder kan kun trives i samfund, hvor menneskerettigheder respekteres, overholdes og fremmes. Mennesker er vores største aktiv, og at selvstændiggøre dem overalt i vores forsyningskæde er ikke blot det rigtige at gøre, men sikrer også en bæredygtig fremtid for virksomheden.

“Mens vi venter på aftalen i FN i september om bæredygtige udviklingsmål og udsigten til en global klimaaftale i Paris i slutningen af året, er dette et velvalgt tidspunkt at åbne en ærlig drøftelse af menneskerettigheder.

“Følgerne af klimaændringerne truer os alle, men de må forventes at ramme de fattigste mennesker og samfund hårdest. Hertil kommer, at det oftest er dem, der er mest udsatte ift. menneskerettigheder. Det er ikke længere nok for virksomheder blot at respektere menneskerettigheder. Vores rolle skal være langt mere aktiv for at sikre, at vi lever op til vores forpligtelse."

I 2014 formaliserede Unilever sin forpligtelse til at respektere menneskerettigheder som et led i Unilever Sustainable Living Plan [USLP], virksomhedens plan for bæredygtig og ansvarlig forretningsførelse. En del af denne forpligtelse er at rapportere offentligt om menneskerettigheder.

Unilever blev den første virksomhed, der indførte FN's vejledende principper for rapporteringsrammer, dvs. verdens første samlede vejledning til virksomheder for rapportering af, hvordan de implementerer FN's vejledende principper for virksomheder og menneskerettigheder.

Unilever er nu den første virksomhed, der har udarbejdet en detaljeret, selvstændig rapport med anvendelse af disse rammer.

Marcela Manubens, Global Vice President, Social Impact, Unilever siger: “Vores ambition er at rodfæste fremme af menneskerettigheder i alle funktioner, roller og hjørner af vores organisation.

“Vi har 172.000 medarbejdere, 76.000 leverandører og sælger til over 190 lande i hele verden med forskellige kulturelle normer og socioøkonomiske udfordringer. Vi vil vide, at vi har haft succes, når alle vores 172.000 medarbejdere i hele verden er klar over, hvad denne agenda betyder i deres job og er bemyndigede til at handle. Vi har lang vej at gå endnu, og vi kan ikke gøre det alene, men for at kunne gøre fremskridt er det af afgørende betydning at være ærlige om de udfordringer, vi står over for.

Rapporten fremhæver vigtige fremskridt, herunder Unilevers arbejde med at selvstændiggøre kvinder, virksomhedens fremskridt i kampen mod sexchikane og håndtering af helbreds- og sikkerhedsproblemer i hele logistikkæden.

Den beskriver også vigtige fokusområder i fremtiden, som inkluderer håndtering af menneskerettighedsproblemer længere ud end første niveau-leverandører, arbejdsforhold for importeret arbejdskraft og vedvarende samarbejde med andre organisationer med henblik på at påvirke til systematiske ændringer.

Fremadrettet er Unilever forpligtet til at etablere rammer for bedre dataindsamling, verifikation og analyser, som vil indgå i virksomhedens kommende rapporter.

Note til redaktører

For yderligere oplysninger kontakt venligst helen.dodd@unilever.com eller amanda.hearn@unilever.com.

Unilevers vigtigste fremskridt i forbindelse med menneskerettigheder:

  • Vi har tilsluttet os kvindernes selvstændighedsprincipper. Som et led i Unilevers plan for en bæredygtig tilværelse (2013) har vi forpligtet os til at bidrage til selvstændiggørelse af 5 millioner kvinder inden 2020.
  • Vi lancerede vores ansvarlige indkøbspolitik (2014) med forpligtelse til retskaffen og åben forretningsførelse med respekt for menneskerettigheder og kerneprincipper for arbejde.
  • Sikkerhed er en integreret del af Unilevers aktiviteter, og vi har nået vores mål om halvering af antallet af ulykker i vores fabrikker og kontorer siden 2008.
  • Vi er forpligtede til på en gennemskuelig og ansvarlig måde at håndtere menneskerettighedsproblemer overalt i virksomheden. Det er årsagen til, at vi bad Oxfam undersøge vores virksomhed i Vietnam i 2013 for at give os større viden om, hvordan FN's vejledende principper kunne implementeres. Vi udsender en opdatering af fremskridtene senere i år.
  • Vi har nultolerance over for tvangsarbejde og udfører juridiske evalueringer på baggrund af den britiske lov mod nutidigt slaveri fra 2015 (The UK Modern Slavery Act 2015) for at vurdere effektiviteten af vores fremgangsmåder. Vi styrker vores uddannelsesprogrammer for medarbejdere,

leverandører og distributører om forebyggelse af ulovlig handel og etablerer tilhørende rapporteringssystemer.

Unilever PLC

Unilever House
100 Victoria Embankment
London EC4Y 0DY
United Kingdom

+44 (0) 207 822 5252
Press-Office.London@Unilever.com

Lær mere om disse emner

tilbage til toppen

SOCIALE MEDIER

Vi er altid på udkig efter mennesker, som vil skabe en bæredygtig fremtid sammen med os.

KONTAKT OS

Kom i kontakt med Unilever og vores specialiserede teams eller find kontakter rundt om i verden.

Kontakt os