Unilevers CEO opfordrer til resolut handling for at håndtere klimaændringer

Rotterdam - Unilevers CEO, Paul Polman, holdt nyligt den årlige forelæsning på Londons Imperial College Grantham Institute for Climate Change og opfordrede til resolut handling for at håndtere klimaændringer med henblik på at sikre fremtiden for virksomheder og mennesker rundt om i verden i de kommende år. “Virksomhederne er ved at indse, at omkostningerne ved ikke at gøre noget er større end omkostningerne ved at gøre noget”

Rotterdam - Unilevers CEO, Paul Polman, holdt nyligt den årlige forelæsning på Londons Imperial College Grantham Institute for Climate Change og opfordrede til resolut handling for at håndtere klimaændringer med henblik på at sikre fremtiden for virksomheder og mennesker rundt om i verden i de kommende år.

“Virksomhederne er ved at indse, at omkostningerne ved ikke at gøre noget er større end omkostningerne ved at gøre noget”

“Vores nuværende kollektive reaktion på klimaændringer er utilstrækkelige, og disse truer nu virksomheder, jobs og økonomi både i Storbritannien og rundt om i verden. Klimaændringer bringer alt, hvad vi har opnået siden 1960'erne med hensyn til fattigdom, fødevaresikkerhed og social stabilitet, i fare. Omkostningerne ved ikke at gøre noget er større end omkostningerne ved at gøre noget. I sidste årti brugte verden 2,7 billioner USD mere på naturkatastrofer end normalt; de samme katastrofer koster Unilever omkring 300 millioner EUR om året.

“Hvis vi ikke gør noget, kan klimaændringer blive en betydelig hindring for vores og næsten alle andre virksomheders vækststrategi. Efterhånden som knaphed og omskiftelighed bliver ved med at øge prisen på råstoffer, vil virksomhederne se stigende pres på avancer, hvilket reducerer væksten og muligheden for at investere. 

Klimaændringer risikerer ikke bare at skubbe de fattigste ned i endnu dybere fattigdom, men også at trække middelklassen ned i fattigdom. Håndtering af klimaændringer er ikke bare foreneligt med økonomisk vækst - det er kun ved at håndtere klimaændringer, at vi kan levere vækst til den globale økonomi i det 21. århundrede”, understregede han.

Polman erkendte, at mange virksomheder er kommet frem til samme konklusion, idet 75 % af verdens største virksomheder nu har adskillige miljømæssige og sociale mål på plads. Mange har integreret en ‘intern’ CO2-pris i deres forretningsstrategi i forventning om en ‘ekstern’ CO2-pris i den nærmeste fremtid.

Unilevers eget svar er Unilever Sustainable Living Plan. Virksomheden har sat klare mål om at halvere det miljømæssige fodaftryk af sine produkter, hjælpe mere end 1 milliard mennesker med at tage affære, så de kan forbedre deres helbred og velbefindende - og om at indkøbe 100 % af sine landbrugsmæssige råstoffer bæredygtigt og forbedre levevilkårene for mennesker i hele sin værdikæde.

“En særlig prioritering for os alle er at gøre en ende på skovrydning, op til 15 % af den globale udledning i henhold til IPCC’s nyeste forskning. Det er et kompliceret område, men også et akut problem: til dato er omkring 30 % af det globale skovareal blevet ryddet af mennesker og yderligere 20 % forringet. En stigende global efterspørgsel efter vigtige råvarer som palmeolie, soya, papir og oksekød gør håndteringen til en prioritering,” tilføjede Paul.

“De næste to år repræsenterer en hidtil uset mulighed for at arbejde sammen om at optrappe virksomhedernes indsats og politiske engagement. Løsningen ligger i politik og i investering - to sider af samme mønt,” siger han. “Politisk vished skaber tillid, giver investeringer, skaber job, gør R&D mindre risikabelt, støtter nye forsyningskæder og sænker omkostningerne. Den giver besparelser, som kan geninvesteres i dagsordenen om at mindske kulstofindholdet og skabe en retskaffen vækstcirkel.

“Hvis det er denne fremtid, vi ønsker, så skal investorerne tro på, at dette skift til en økonomi med lavt kulstofforbrug ikke blot er muligt, men også uundgåeligt. De er nødt til at tro på, at regeringerne vil indse de betydelige økonomiske fordele ved dette skifte, og at de, der går i spidsen, vil høste de største belønninger. De er nødt til at tro på, at hvis de fortsætter med at investere i et højt kulstofforbrug, så er deres investeringer ikke fuldt beskyttede, når aktiverne strander på grund af politiske og lovgivningsmæssige ændringer.”

“Der er behov for, at regeringerne kommer væk fra sidelinjen: De skal forpligte sig til at følge den vej, der hedder under 2 grader, og hvad dermed følger i praksis, og de skal gøre dette i god tid inden COP 21-topmødet i Paris. Vi skal føre an med eksemplets magt i vores egne organisationer. Civilsamfundet, studenterbevægelser, ungdomsnetværk og trossamfund skal mobilisere personer inden for og hinsides deres naturlige støttekredse.

“Vi må erkende begyndelsen til enden af æraen med et højt kulstofforbrug og fødslen af en ny slags økonomi; en økonomi, hvor fremtidens nye virksomheder og de fremsynede blandt de gamle vil mødes om at skabe et nyt industrielt landskab, en ny fremgang og en bedre fremtid for os alle,” konkluderede Polman.

Denmark

Sandhya Forselius
Unilever Sverige
Box 1056
171 22 Solna

+46 (0) 8 619 95 00
sandhya.forselius@unilever.com

Lær mere om disse emner

tilbage til toppen

SOCIALE MEDIER

Vi er altid på udkig efter mennesker, som vil skabe en bæredygtig fremtid sammen med os.

KONTAKT OS

Kom i kontakt med Unilever og vores specialiserede teams eller find kontakter rundt om i verden.

Kontakt os