På vej mod mål for ikke-farligt affald til deponering

London/Rotterdam, april 2014. Unilever har netop offentliggjort, at alle virksomhedens fabrikker i Europa har sluttet sig til fabrikkerne i Nordamerika om at opnå nul ikke-farligt affald til deponering. Med lignende resultater i lande fra Argentina til Indonesien betyder det, at mere end tre fjerdedele af virksomhedens globale netværk af fabriksanlæg ikke længere sender affald af denne art til deponering i forhold til 20 % for blot tre år siden.

På verdensplan eliminerer Unilevers fabrikker bortskaffelsesomkostninger på over 17 millioner EUR.

Med Unilevers plan for bæredygtighed, Sustainable Living Plan, vil den samlede affaldsmængde, der skal sendes til deponering i 2020, ligge under 2008-niveauet på trods af virksomhedens betydelige vækst i samme periode. Resultatet til dato er gjort muligt med et minimalt behov for investeringer, og virksomheden har opnået en besparelse i bortskaffelsesomkostninger på mere end 17 millioner EUR.

Den 28. april 2014 offentliggjorde Unilever sin resultat rapport om bæredygtighed for 2013, og den bekræfter, at Unilever har reduceret den samlede affaldsmængde, der sendes til deponering, med 66 % pr. ton af produktionen siden 2008.

Pier Luigi Sigismondi, Unilevers Chief Supply Chain Officer, siger: “Vi har formået at skabe en meget hurtig omstilling i vores fabriksanlæg til nul affald. I 2010 havde 52 fabriksanlæg nået målet. Vi er nu oppe på 170 fabriksanlæg. Vi er på vej mod at nå vores reviderede mål på 100 % anlæg i 2015 fem år før vores 2020 mål. Jeg er stolt af den holdindsats, der har ført os frem til denne milepæl.”

Sigismondi tilføjer, at fokus på at eliminere affald fra produktionsprocesser i Nordamerika, Europa, størstedelen af Latinamerika og en række andre lande har bragt målet sikkert inden for synsvidde, og tilføjer, at der kan identificeres to vigtige årsager til denne succes:

1. Reduktion af affald ved kilden blev identificeret på et meget tidligt tidspunkt som noget, der kunne ændre spillet, da kampagnen begyndte i 2010.

100 % nul ikke-farligt affald til deponering er opnået på alle europæiske fabriksanlæg ved anvendelse af princippet: reducere, genbruge og recirkulere. Hvis fast affald ikke kan elimineres, genbruges eller recirkuleres, sendes det til energiindvinding i stedet for til en deponeringsplads. Som eksempler kan nævnes:

  • St Dizier, France – affald fra isproduktion adskilles fra emballage via en skruekompressor og sendes videre til fremstilling af biogas. Dette har resulteret i en besparelse på 50.000 EUR om året.
  • Leeds, UK – har opgraderet et rensningsanlæg, så man kan sende over 1000 ton spildevand som gødning til en professionel fodboldbanes grønsvær, hvilket sparer over 35.000 GBP om året.

2. Opbygning af en forandringsparat tankegang i hele netværket.

Unilevers fabriksanlæg i Tortuguitas i Argentina var virksomhedens næststørste affaldsproducerende anlæg. Alligevel var ledelsen overbevist om, at de kunne opnå deres mål om at sende nul ikke-farligt affald til deponering i 2013.

I samarbejde med ledere i hele fabriksanlægget hjalp fabriksdirektøren med at skabe en nul affald-tankegang, som bredte sig til hele fabrikken og opmuntrede dem til at nå deres mål. De dannede “Grønne Teams” - grupper af ansatte, der havde fået et specifikt ansvar for at udvikle miljøvenlige ideer og skabe projekter med henblik på at eliminere og reducere affaldsdannelse.

Nul affald-tankegangen spredte sig hurtigt i Tortuguitas og omfattede den måde, hvorpå anlægget arbejder med lokale leverandører. Med støtte fra det enestående Global CapEx-fond “Small Action Big Difference” for bæredygtighedsprojekter udviklede det argentinske team udstyr til produktgenindvinding på deres produktionslinjer. Dette projekt alene har resulteret i 88 ton om året af genindvundet produkt og reducerede omkostninger på 35.000 EUR, alt sammen inden for en etårig tilbagebetalingsperiode. Det er nu hensigten, at denne viden skal spredes til de resterende fabrikker.

Miljøkoordinatoren fra fabrikkerne i Afrika har for nylig besøgt Tortuguitas for at lære om bedste praksis. Denne viden skal herefter bruges til at foretage de nødvendige ændringer til at hjælpe alle afrikanske fabrikker med at opnå nul ikke-farligt affald til deponering.

Denmark

Sandhya Forselius
Unilever Sverige
Box 1056
171 22 Solna

+46 (0) 8 619 95 00
sandhya.forselius@unilever.com

Lær mere om disse emner

tilbage til toppen

SOCIALE MEDIER

Vi er altid på udkig efter mennesker, som vil skabe en bæredygtig fremtid sammen med os.

KONTAKT OS

Kom i kontakt med Unilever og vores specialiserede teams eller find kontakter rundt om i verden.

Kontakt os