Toggle Søg

  1. Hjem
  2. ...
  3. Pressemeddelelser
  4. Reducering af CO2

Reducering af CO2

Unilever meddeler i dag, at det er lykkedes at reducere mængden af kuldioxid fra virksomhedens fabrikker og logistik med hele 1 milllion tons siden 2008. Mængden kan sammenlignes med effekten af at fjerne 250.000 biler fra vejene.

Dette resultat skal ses i lyset af, at Unilever samtidigt har øget sin omsætning med 26 % fra 40,5 mia. euro i 2008 til 51,3 mia. euro i 2012. Det er et vigtigt mål for Unilever at reducere virksomhedens CO2 udledning og et centralt element i den plan for bæredygtighed, som Unilever har forpligtet sig til at gennemføre frem til 2020.

John Maguire; Unilever´s Group Manufacturing Sustainability Director siger, at “Klimaforandringer og udledning af Kuldioxid er fortsat en stor udfordring for virksomhederne, men det skaber også mange muligheder. Det primære fokus bør være at reducere alt overflødigt energiforbrug gennem miljøeffektivisering af samtlige fabriks- og logistikenheder såvel som alle kontorfaciliteter”.

"Miljøeffektivitet handler ikke kun om at mindskedet miljømæssigeaftryk. Det giver også god mening forretningsmæssigt. Siden 2008 har voresmiljøeffektiviseringsprogrammer sparet osmere end300mio. €i omkostninger. Heraf næsten 100 mio. € ienergi, 186 mio. €imaterialer,17 mio. €i vand,og 10 mio.€ ibortskaffelse af affald.Fordelene ved miljøeffektivitet ermeget klare ien verden, hvorenergipriserneer stigende." tilføjer Maguire.

Nøglefaktorer

Reduktionen på 1 million tonsCO2omfatter en kombination af forbedringer i fabrikkerne på 838,000 tonsCO2 -og en effektivisering af logisktiken, hvor reduceringen alene er 211,000 tonsCO2.Unilever arbejder kontinuerligt med at miljøeffektivisere sin produktion og logistik, og her følger nogle eksempler fra 2012:

  • Omkostningseffektiv, vedvarende energi fra biobrændselsanlæg har en dobbelt effekt, som bidarger til, at Unilever kan nå målet om at 40 % af virksomhedens energiforbrug kommer fra vedvarende energi.. Unilever har i dag 30 biobrændselsanlæg, som genererer 7 % af den vedvarende energi, og virksomheden har planlagt etableringen af yderligere 6 anlæg i Latinamerika, Afrika og Asien i det kommende år.
  • Kraftvarmeanlæg er en anden teknologi, som hjælper Unilever med at mindske omkostninger, samtidig med at det muliggør en mindskning af udledningen af kuldioxid. I Europa har kraftvarmeværker bidraget med at reducere 50.000 tonsCO2samtidigt med at omkostningerne er reduceret med 10 millioner euro. Unilever planlægger at installere yderligere kraftvarmeanlæg i Mexico og Sydafrika.
  • Unilever effektiviserer sine varetransporter via etableringen af en UltraLogistik kontrolstation i Katowice (Polen). Kontrolstationen muliggør mere effektiv samordning af de tusindevis af transporter, som finder sted via vejnettet, tog- søfart samt flytrafik. Effektiviseringen medfører en reduktion af kuldioxid udledningen samtidigt med, at virksomheden forbedrer sin kundeservice. Siden 2008 har Unilever mindsket omkostningerne til transport med 50 millioner euro. Som en anden konsekvens af overgangen til UltraLogistik indretter Unilever også lokale enheder, som alene i Europa vil effektivisere og reducere transporterne med 175 miljoner km. Det er en af årsagerne til, at Unilever blev tildelt en sum fra Marco Polo fonden på 5,7 millioner euro til investering i og udvikling af et mere bæredygtigt transportsystem til gods, der transporteres i Europa. Modellen for UltraLogistik vil også blive implementeret på globalt plan.

Unilever har tidligere meddelt, at mere end en tredjedel af virksomhedens råvarer kommer fra bæredygtige jordbrug. Yderligere informationer om Unilevers arbejde med bæredygtighed vil blive præsenteret den 22. April, hvor Unilever for andet år i træk publicerer sin Sustainable Living Plan Progress Report.

Denmark

Sandhya Forselius
Unilever Sverige
Box 1056
171 22 Solna

+46 (0) 8 619 95 00
sandhya.forselius@unilever.com

Lær mere om disse emner
tilbage til toppen