Toggle Søg

Palmeolie

Unilever publicerer i dag virksomhedens plan for at fremme markedet for bæredygtig palmeolie. Planens mål er at sikre, at samtlige palmeolier, som Unilever indkøber globalt, kan spores til kendte kilder inden udgangen af 2014.

"En reel forandring af markedet kræver, at alle involverede parter deltager aktivt og holdes medansvarlige for en bæredygtig dagsorden. Vores eget fremskridt er opnået i samarbejde med og via engagementet og indsatsen fra en lang række af vores strategiske leverandører. Fremover vil vi fortsætte med at involvere vores leverandører, NGO'er, regeringer, RSPO, slutbrugere og andre industrielle aktører i udviklingen af fælles løsninger, som skal standse skovrydningen, beskytte tørvejord og skabe en positiv økonomisk og social udvikling for mennesker og lokale samfund,” siger Unilevers chief procurement officer, Marc Engel.

"Unilevers 2014 plan markerer et meget lovende skridt mod en fortsat omstilling af markedet inden for bæredygtige palmeolier. Unilevers rolle og handlinger har allerede spillet en betydelig rolle på området. De har hjulpet os med at etablere RSPO i 2004, og de har været tæt involveret i organisationens udvikling til en troværdig institution og standard. Unilever har ligeledes lagt handling bag sine målsætninger gennem indkøb af bæredygtig RSPO-certificeret palmeolie.

Derfor har vi rated Unilever blandt topscorerne i branchen i vores ”Palm Oil Scorecard”. Men processen er langt fra til ende. Vi fortsætter samarbejdet med Unilever og andre interessenter gennem RSPO for at tilskynde yderligere certificeringer af avlere og for at sikre indkøb af palmeolie fra certificerede producenter og detailhandlere. WWF opfordrer også førende virksomheder i branchen til at definere industri-standarder i forhold til vigtige emner som sporbarhed, beskyttelse af tørvemoser, drivhusgasreduktioner og skovbevaring. Vi opfordrer andre virksomheder i palmeolie-værdikæden til at gå i Unilevers fodspor," siger director Richard Holland, WWF’s Market Transformation.

Unilever er en af​​verdens største aftagere af palmeolie til brug i produkter som margarine, is, sæbe og shampoo. Koncernen opkøber omkring 1,5 millioner tons palmeolie og derivater årligt, hvilket svarer til omkring 3 procent af verdens samlede produktion. Unilever har forpligtet sig til at drive markedet i retningen af en mere bæredygtig palmeolie-sektor.

Unilever var medstifter af RSPO og et ledende medlem i styregruppen for”Consumer Goods Forum Steering Group on Sustainability”. Derudover har Unilever ført an i den proces, der resulterede i oprettelsen af Tropical Forest Alliance – et multi-stakeholder samarbejde, som involverer regeringer, der arbejder for at afskaffe skovrydning.

Note til redaktionen:

Oversigt over Unilevers mål og resultater ift. arbejdet med bæredygtig palmeolie:

2008: Målsætning om at samtlige indkøb af palmeolier skal være bæredygtige i 2015.

2012: Målsætningen indfries tre år før tid primært via Green Palm- certifikater.

2013: Målsætning om at al palmeolie indkøbt af Unilever vil være sporbar og certificeret i 2020.

2013: Den seneste målsætning om, at al indkøbt palmeolie vil kunne spores til kendte kilder ved udgangen af​​2014.

Denmark

Sandhya Forselius
Unilever Sverige
Box 1056
171 22 Solna

+46 (0) 8 619 95 00
sandhya.forselius@unilever.com

Lær mere om disse emner
tilbage til toppen