Toggle Søg

  1. Hjem
  2. ...
  3. Pressemeddelelser
  4. Bæredygtigt landbrug

Bæredygtigt landbrug

Unilever meddelte i dag, at mere end 1/3 af virksomhedens råvarer kommer fra bæredygtige landbrug. Det er et stort skridt frem mod målsætningen om, at 100 % af alle råvarer i 2020 bliver leveret fra bæredygtige landbrug.

Beregninger viser, at Unilever allerede nu har opnået, at hele 36 % af alle råvarer er produceret bæredygtigt. Det er lidt hurtigere, end virksomheden i første omgang selv vurderede som muligt, da Unilever lancerede sin plan for bæredygtighed i 2010.

Dette er et stort fremskridt set i lyset af Unilevers gennemgribende målsætning om at reducere sin miljøbelastning – samtidig med, at virksomheden fordobler sin størrelse.

Marc Engel, Chief Procurement Officer, siger: »Klimaforandringer, mangel på vand, og ikke- bæredygtige landbrug – i sammenhæng med den globale befolkningstilvækst – udgør i stigende omfang en trussel mod landbruget og adgangen til vand.. Halvdelen af de råvarer, som Unilever anvender, kommer fra landbrug og fra skovindustrien. Derfor er det et vigtigt forretningsanliggende for Unilever at kunne sikre, at alle disse råvarer bliver produceret på en bæredygtig måde.. Desuden kan disse tiltag ses som en mulighed for, at Unilever kan skabe vækst og øge sine markedsandele for sine varemærker på en positiv måde.

Et eksempel er varemærket Knorr’s arbejde med bæredygtig tomatavl inden for fødevareindustrien på en værdiskabende måde.

Dette arbejde er gennemført via Knorr Sustainability Partnership Fund , som hvert år investerer 1 million Euro i støtte til landbrug, som arbejder på at omstille sig til bæredygtig produktion.

Når det gælder kakao, kan Unilever dokumentere, at 43 % af råvarerne bliver leveret fra bæredygtige producenter.

Is-varemærket Magnum handler nu hele 64 % af al sin choklade via Rainforest Alliance certificerede plantager. Det er bl.a. opnået ved, at Unilever har uddannet skoler, som herefter selv uddanner producenterne i, hvordan Rainforest Alliance certificering kan gavne de lokale avlere, og hvordan de herefter i praksis kan bevare deres certificering.

”Hvis de lokale landmænd bliver uddannet i, hvordan de kan omlægge deres produktion til at blive mere bæredygtigt og sikre en højere kvalitet, kan de også øge deres årlige indkomst. Og det er for Unilever af meget stor vigtighed,« fortsætter Marc Engel

Flere eksempler på bæredygtigt landbrug

Palmeolie

Den palmeolie, som Unilever anvender, er dækket af det såkaldte GreenPalm Certifikat. Unilever arbejder videre med målet om, at 100 % af den anvendte palmeolie skal komme fra bæredygtige plantager med fuld sporbarhed.

I løbet af 2012 indledte Unilever diskussioner med repræsentanter for industrien og regeringen ved China Sustainable Palm Oil Supply Chain Forum med henblik på at indgå en aftale med Kina – verdens næststørste aftager af palmeolie - om hurtigere at sikre en bæredygtig produktion af palmeolie.

Sukker

Unilever har indgået en aftale med sin første leverandør af bæredygtigt sukker i Brasilien via Bonsucro. Den første leverance af sukker blev gennemført fra Bonsucro i december 2012 og udgjorde 3.262 tons.

På verdensmarkedet er Unilever en lille aktør (0,26%), når det kommer til sukker. Men at statuere et eksempel på vej mod målet om, at 100 % af råvarerne skal leveres fra bæredygtige leverandører, er også en del af indsatsen.

Vanilje

I samarbejde med Symrise, en af verdens største leverandører af vanilje, er det lykkedes for Unilever at handle sin første Rainforest Alliance certificerede vanilie. Flere end 1.100 avlere er blevet uddannet og Symrise arbejder direkte med lokale producenter for at forbedre kvaliteten og dyrkningsprocessen – men også med det formål at forbedre sporbarheden blandt leverandørerne af vanilje.

Solsikkeolie

I Sydafrika har Unilever arbejdet med leverandøren, Ceoco, for at forbedre sporbarheden i leverandørkæden. Det er målet, at solsikkeolien med tiden skal kunne spores til hvert enkelt landbrug.

Næste skridt bliver at arbejde med endnu flere landbrug, og at de får viden og lærer om processen.

Denmark

Sandhya Forselius
Unilever Sverige
Box 1056
171 22 Solna

+46 (0) 8 619 95 00
sandhya.forselius@unilever.com

Lær mere om disse emner
tilbage til toppen