1. Hjem
  2. ...
  3. Nyheder
  4. Klimarevolutionen skal ledes med fornyet styrke

Klimarevolutionen skal ledes med fornyet styrke

Paul Polman forklarer, at Unilever, trods præsident Trumps beslutning om at trække USA ud af Paris klimaaftalen, forbliver engageret og fortsat vil tage en ledende rolle i den globale indsats for klimaet.

Der er ingen vej tilbage

Paul Polman Executive photo

Underskrevet i 2015 - bare måneder efter FN's bæredygtige udviklingsmål (SDG) - er Paris-aftalen verdens mest betydningsfulde forsøg på at imødegå og forhindre de ødelæggende virkninger af klimaændringer. Den beskriver en global køreplan baseret på nationale forpligtelser til at drive omdannelsen til en kulstoffattig økonomi. Virksomheder - herunder vores egne - såvel som byer, ngo'er og vores forbrugere har alle spillet en afgørende rolle for Paris-aftalen, og arbejder på at gennemføre omdannelsen til en nul-kulstoføkonomi.

På trods af USA's tilbagetrækning er det klart, at erhvervslivet anerkender de iboende økonomiske muligheder i klimahandlinger. Ikke at gribe ind for at undgå klimaændringer er en moralsk ansvarsforflygtelse overfor de mest sårbare og de fremtidige generationer. Der er simpelthen ingen vej tilbage.

Unilever står ved aftalen

Unilever vil sammen med tusindvis af andre virksomheder fortsætte med at formidle til beslutningstagere over hele verden, at vi fastholder vores støtte til Paris-aftalen og SDG'erne. Og vi vil fortsætte med at gøre vores del for at afbøde klimaændringerne ved at reducere vores eget klimafodaftryk.

Vi driver forandring bl.a. ved at eliminere afskovning fra vores forsyningskæde og ved at støtte og drive klimavenlige arbejdsmetoder i landbruget. Sammen med andre i vores branche har vi forpligtet os til at eliminere al skovrydning i forbindelse med fire råvarer - palmeolie, soja, papir og oksekød - senest i 2020. Tilsvarende arbejder vi målrettet med reduktion af den miljømæssige påvirkning fra forbrugernes anvendelse af vores produkter gennem bedre design og innovation. Og vi har branchens stærkeste målsætning om at være Carbon Positive i vores egen drift inden 2030.

Kæmpe mulighed for innovation og arbejdspladser

Nul-kulstoføkonomien rummer også store muligheder for forretningsinnovation og jobskabelse. Markedet for innovative rene og energieffektive teknologier ventes at vokse hurtigt. Faktisk forventes aftalen at udløse $ 13,5 billioner i vækstmuligheder i 2030, da næsten 200 lande søger at fremskynde deres indsats for at imødegå klimaændringer.

USA er hjemsted for mange førende virksomheder, der er godt rustede til at udnytte en voksende andel af dette globale marked og støtter allerede over 3 millioner Clean Energy jobs - med potentialet til at levere mange flere. Denne mulighed bliver dog sværere at realisere uden for aftalen.

Sideløbende er mange af de jobs, som nogle mener trues af transformationen til kulstoffattig økonomi, fortsat i fare på grund af andre faktorer. Øget mekanisering og automatisering i mange industrier - herunder den amerikanske kulminedrift - er den underliggende driver for disse skift, ikke vores indsats for at tackle klimaændringer

Økonomisk vækst og en moralsk forpligtelse

Global Commission on the Economy and Climate har vist, at en overgang til lav kulstofudledning - med øget investering i vedvarende energi, energieffektivitet, rene byer, bedre arealanvendelse og lav-kulstof infrastruktur - er vores bedste mulighed for højere økonomisk vækst i de kommende årtier. Det anslås, at der globalt vil være behov for investeringer i en bæredygtig infrastruktur på 90 billioner dollars inden 2030.

Og helt uafhængigt heraf er de moralske argumenter og vores ansvar for at beskytte nutidens sårbare samfund de fremtidige generationer, der følger os. Enhver handling, der sigter mod at bremse vores indsats for at imødegå klimaændringer, kan kun skade de mennesker, der er mest sårbare over for stigende havniveauer og ekstreme vejrforhold – såvel i New Orleans som i Papua Ny Guinea. Selv i den udviklede verden vil ustabile klimaforhold overlade vores børn og børnebørn til en verden med øget ressourceknaphed og økonomiske vanskeligheder, som de ikke har gjort noget for at fortjene.

Sammen vil vi lykkes

Derfor har svaret fra tusindvis af virksomhedsledere, borgmestre og statsguvernører været så øjeblikkeligt og stærkt. Derfor har de europæiske og kinesiske politiske lederes reaktion været så robust. Og derfor er vores løfte om at fortsætte så styrket.

Paris-aftalen er mere end et juridisk dokument. Det er et fælles globalt løfte om handling og om at vise en bedre retning for vores virksomheder, vores byer og vores verden. En global bevægelse af denne styrke er større end nogen nationalstat og noget individ. Og det er derfor, at vil lykkes os sammen at takle klimaændringerne og skabe en lysere fremtid for alle.

Lær mere om disse emner
tilbage til toppen

SOCIALE MEDIER

Vi er altid på udkig efter mennesker, som vil skabe en bæredygtig fremtid sammen med os.

KONTAKT OS

Kom i kontakt med Unilever og specialiserede teams eller find kontakter rundt om i verden.

Kontakt os