Unilever bliver CO2-positiv inden 2030

Vi styrker vores indsats for klimaet ved at fjerne fossile brændstoffer fra vores aktiviteter og ved direkte at støtte udvindingen af mere vedvarende energi, end vi selv forbruger.

Unilever Japan er gået over til 100 % vedvarende energi – herunder geotermisk energi - i forbindelse med al virksomhed internt i landet.

Hele verdens øjne hviler på Paris fra 30. november, hvor verdens ledere samles til Forenede Nationers konference om klimaforandring (COP21). Målet er at opnå en juridisk bindende aftale om, hvordan man for første gang i fællesskab kan håndtere problemet.

Unilever slutter op om de mange individer og organisationer, der ønsker ambitiøs handling. Nu offentliggør vi vores nye mål, som vi håber vil anspore andre til at gøre det samme og skabe tiltro blandt lederne i Paris om, at vi som virksomheder støtter og arbejder målrettet for en fremskyndet reduktion af CO2-udledningen.

Godt for virksomhederne, godt for verden

Klimaforandringerne og de ødelæggelser, som de forårsager, har stor betydning for vores virksomhed og vores forbrugere. Handlingsplanen er klar. Hvis vi når vores mål inden 2030, vil det medføre mange fordele, herunder lavere driftsomkostninger, større robusthed i vores energiforsyning og et tættere forhold til forbrugerne.

Tidligere i år var vi en del af B Teams krav om nul nettoudledning af drivhusgas inden 2050. I overensstemmelse med dette krav, vores medlemskab af RE100 Initiative og vores engagement i indførelsen af forskningsbaserede mål ønsker vi at gå endnu længere og hurtigere inden for de områder, hvor vi har direkte kontrol.

Unilever bliver CO2-positiv inden 2030. Det betyder, at 100 % af vores energi i hele koncernen vil stamme fra vedvarende energikilder. Sammen med vores partnere vil vi direkte støtte udvinding af mere vedvarende energi, end vi har brug for til vores egen drift, og stille overskuddet til rådighed for de markeder og samfund, som vi opererer i.

Begrænsning af vores miljøbelastning samtidig med koncernens øgede vækst blev nedfældet i Unilevers plan for bæredygtig levevis, som blev lanceret for fem år siden. Det er første gang, vi har sat en deadline for vores ambitioner om brug af 100 % vedvarende energi i vores virksomhed, samtidig med at vores mål er højere end hidtil

Optrapning med udvidelse af mål

Vi er bevidste om, at vores succes til dels afhænger af de overordnede ændringer, der sker på energimarkeder i hele verden.

Vores nye mål er blot en del af vores strategi, og vi vil fortsætte med at arbejde for ændringer, der eliminerer skovrydning fra globale forsyningskæder, støtte konventionelt, bæredygtigt landbrug, arbejde for en styrket samfundsmæssig indsats for at håndtere klimaændringer - og hjælpe forbrugerne med at bruge mindre vand og mindre energi samt genbruge mere.

Vi har udviklet disse udvidede mål med støtte fra den uafhængige, globale nonprofitorganisation, Forum for the Future(Link opens in a new window), og vil fortsætte med at samarbejde med partnere, leverandører og andre om at nå vores mål.

Paul Polman, administrerende direktør i Unilever, siger: “Klimakonferencen i Paris er et vindue fyldt med muligheder – men dette er rejsens start, ikke dens afslutning. Vi er alle ansvarlige for at handle nu og omdanne forhåbninger til praktiske løsninger. Det er derfor, vi i dag optrapper vores egne bestræbelser og annoncerer, at Unilever vil være CO2-positiv inden 2030, fjerne fossile brændstoffer fra vores virksomhed og direkte støtte udvikling af mere vedvarende energi, end vi selv forbruger. Lad os gøre kommende generationer stolte af, hvad vi har opnået.”

“Et stabilt klima, som vi kan trives i”

Sally Uren, administrerende direktør for Forum for the Future, som har hjulpet Unilever med at udvikle disse udvidede målsætninger, siger: “Klimakonferencen i Paris kommer på et tidspunkt, hvor virksomheder står over for både hidtil usete risici for farlige klimaforandringer og enormt store fordele ved at undgå dem.”

“Førende virksomheder ser i øjnene, at de ikke alene kan dæmme op for de massive trusler, som fremtidens voldsomme klimaforandringer udgør for virksomheder og samfund. Vi har brug for en større pionerindsats fra flere virksomheder, der som Unilever arbejder for at få en aftale i Paris, der giver samfundet et stabilt klima, som vi kan trives i.”

Unilevers ‘CO2-positive’ mål

Vores drift bliver 'CO-2 positiv' i 2030. For at opnå det vil vi:

  • Indkøbe 100 % af vores samlede energiforbrug i hele koncernen fra vedvarende energikilder inden 2030
  • Indkøbe al elektricitet via el-nettet fra vedvarende energikilder inden 2020
  • Fjerne kul fra vores energiforbrug inden 2020
  • Og for at nå vores mål om at være CO2-positive inden 2030 vil vi støtte udvindingen af mere vedvarende energi, end vi forbruger, og stille overskuddet til rådighed for de markeder og samfund, vi opererer i.

Lær mere om disse emner

tilbage til toppen

SOCIALE MEDIER

Vi er altid på udkig efter mennesker, som vil skabe en bæredygtig fremtid sammen med os.

KONTAKT OS

Kom i kontakt med Unilever og vores specialiserede teams eller find kontakter rundt om i verden.

Kontakt os