Paul Polman om klimaaftalen ved COP21 i Paris

Paul Polman speaking at a WBCSD event at the COP21 in Paris

Verden har krævet en øget indsats for klimaet, og verdenssamfundet har svaret igen. Aftalen viser uden tvivl, at vi godt kan stå sammen og nå til enighed om at løse de største udfordringer vi står over for og forhindre en tragedie for de mange millioner mennesker, der rammes af klimaforandringerne og sikre økonomisk fremgang for verden i det 21. århundrede.

Det ansvar, som de franske og peruvianske myndigheder har taget i forhold til at integrere indsatsen i byer, regioner, virksomheder og civilsamfundet parallelt med det seneste års formelle forhandlinger, har skabt en hidtil uset udvikling i den private sektors tiltag som opbakning til en ambitiøs global aftale.

Resultatet er et utvetydigt signal til erhvervslivet og finansverdenen, som vil medføre reel økonomisk forandring:

De milliarder af dollar, som udviklingslandene giver tilsagn om, vil blive suppleret med de billioner af dollar, der vil gå til investering i nedtrapningen af CO2-udledningen.

Den indsats, som erhvervsledere fra flere hundrede virksomheder har gjort, som f.eks. at skifte til 100 % fornybar energi, vil blive normen for flere hundrede tusinde andre.

Investering i innovation vil accelerere på kritiske CO-2 områder, og vi kan forvente en øget hastighed i udviklingen, når verden samles omkring dette historiske øjeblik for at indføre de aftaler, de har indgået i Paris.

Aftalens konsekvenser vil være langt mere vidtgående end regeringernes indsats. Vi vil se forandringerne i bank- og finansverdenen, på børserne, i bestyrelseslokalerne og i forskningscentrene, når først verden har fået øjnene op for, at vi har indledt et enestående projekt om at befri den globale økonomi for CO2. Realiseringen vil give adgang til billioner af dollar og enorm kreativitet og innovation i den private sektor, som vil gøre en stor indsats for at afværge de værste konsekvenser af klimaforandringerne.

Aftalen baner en tydelig vej for at befri den globale økonomi for CO2 inden for den nulevende befolknings levetid, og høster fordelene ved øget investering i infrastruktur, renere luft, bedre sikkerhed og en global økonomi med mindre CO2.

Ud over det fremragende lederskab, som præsident Hollande, Laurent Fabius, Ségolène Royal og Manuel Pulgar Vidal og Laurence Tubiana har udvist, vidner aftalen i aller højeste grad om det lederskab, som FN-familien udviser. Både FN’s Generalsekretær Ban Ki-Moon og lederen af FN’s klimasekretariat Christiana Figueres har udvist et utrætteligt engagement i forhold til at opnå det resultat, som vi er vidner til i dag.

Aftalen i dag kan betragtes som en forudbetaling på den bredere ambition for bæredygtig udvikling, som blev aftalt i FN i september, om at afskaffe fattigdom i vores generation. Det drejer sig ganske enkelt om, at hvis vi ikke løser klimaforandringsproblematikken, så kan vi ikke opnå økonomisk vækst eller afskaffe fattigdom.

Regeringer, virksomheder og mennesker overalt på kloden har nu endelig fået øjnene op for, at omkostningen for ikke at gøre en indsats overstiger omkostningen ved at handle. At opnå en ”nær nul” udledning af drivhusgasser er den største forretningsmulighed i dette århundrede.

Vi bliver også nødt til at anerkende vigtigheden af det pioner arbejde, som er udført af Global Commission on the Economy and Climate gennem de sidste to år. Mange ledere har herigennem fået forståelse for de iboende fordele i en dedikeret klimaindsats, og hvordan det fælles bedste i stigende grad falder i tråd med nationale interesser. Dette arbejde, kombineret med mobiliseringen af World Business Council for Sustainable Development, World Economic Forum, United Nations Global Compact og We Mean Business-koalitionen har været katalysator for et erhvervslederskab af hidtil usete dimensioner.

Programmer som f.eks. WBCSD’s Low Carbon Technology Partnership Initiatives og en aktiv argumentation fra hundredvis af erhvervsledere har ændret virksomheders indsats for klimaet for altid. Undersøgelser har vist, at vi ved, hvordan vi reducerer mellem 65 og 96 % af CO2-udledningen i perioden indtil 2030. Paris-aftalen bekræfter, at vi bliver nødt til at gøre det. Virksomhederne kan nu gennemføre deres ambitiøse planer, velvidende at verdens regeringer med al tydelighed har banet vejen for forandring og vil implementere de nødvendige politiske rammer.

Paris er naturligvis kun en begyndelse. Det påhviler nu os alle, uanset om vi repræsenterer erhvervslivet, staten, finansverdenen eller civilsamfundet, at arbejde sammen om at omsætte løftet på papiret til handling.

Paul Polman

Paris, den 12. december 2015

Lær mere om disse emner

tilbage til toppen

SOCIALE MEDIER

Vi er altid på udkig efter mennesker, som vil skabe en bæredygtig fremtid sammen med os.

KONTAKT OS

Kom i kontakt med Unilever og vores specialiserede teams eller find kontakter rundt om i verden.

Kontakt os