Spring til Indhold

Vi har behov for en global aftale for at stoppe plastikforureningen

Publiceret:

Skrevet af Hein Schumacher

Mens FN's medlemslande begynder at forberede sig til den fjerde runde af traktatforhandlinger i april, byder World Economic Forums årlige møde på en platform til at fremme diskussionen. Læs Unilevers CEO Hein Schumachers tanker i denne blog, som først blev offentliggjort på WEFs hjemmeside.

Foto af 30-fods skulptur med titlen ‘Turn off the plastic tap’

About the author

Hein Schumacher, CEO, Unilever blog

Hein Schumacher

Chief Executive Officer

Hein werd in juli 2023 benoemd tot Chief Executive Officer. Als CEO van Unilever is Hein verantwoordelijk voor het leiden van een van ‘s werelds grootste en geografisch meest diverse bedrijven in consumentenproducten, met vestigingen in 190 landen die dagelijks 3,4 miljard mensen van dienst zijn.

Der er behov for hurtige skridt til at stoppe plastikforureningen. Den nuværende plastiklivscyklus forbliver primært lineær – take, make, dispose - og statistikken fra OECD sigerr: Fra 2000 til 2019 er plastproduktionen og plastikaffaldet mere end fordoblet, mens kun 9 % af plastikken i sidste ende bliver genanvendt.

OECD-data viser også, at mængden af produceret plastikaffald er på vej til at blive næsten tredoblet i 2060, hvor omkring halvdelen ender på losseplads og mindre end en femtedel genanvendes. Drivhusgasemissioner fra plastiksystemet kan stige yderligere med 63 % i 2040, en udvikling, der er uforenelig med målene i Paris-klimaaftalen.

Emballage repræsenterer omkring en tredjedel af det globale plastforbrug. Unilever erkender, at det er en del af problemet. For meget af vores plastikemballage ender i miljøet.

Vi og andre har taget fat på denne udfordring gennem frivillige initiativer såsom Ellen MacArthur Foundation (EMF) og United Nations Environment Program (UNEP) Global Commitment. Det har dog ikke løst problemet – langt fra.

Industrien har med skriftlige forpligtelser påtaget sig et stort ansvar i arbejdet med at tackle plastikaffald. Det viser, at en samlet indsats kan låse op for forandring – men ikke i det omfang, der er nødvendigt. Med kun 20 % af industrien tilmeldt, er det klart et utilstrækkeligt svar på omfanget af udfordringen.

Frivillige initiativer er ikke nok – det er klart. Der er behov for flere indgreb på tværs af hele plastværdikæden, både ifm. produktion og og affaldshåndtering. Frivillige initiativer forvrider også markedet, hvilket alt for ofte reducerer konkurrenceevnen for dem, der gør en indsats. Vi har brug for stærkere og harmoniserede regler for at få alle på rette spor for at fjerne plastikaffald og forurening.

En juridisk bindende traktat er en afgørende mulighed for at opnå dette – og hjælper os med at undgå et kludetæppe af afbrudte nationale bestræbelser og skabe lige vilkår i den globale økonomi. For at støtte traktaten hjalp Unilever med at skabe Business Coalition for a Global Plastics Treaty for at give medlemslandenes forhandlere tillid til, at virksomheder og finansielle institutioner anerkender vigtigheden af regulering for at stoppe plastikforurening.

Frivillig indsats fra industrien alene er ikke nok; vi efterspørger stærkere og harmoniserede regler på tværs af hele plastiklivscyklussen.

Hein Schumacher, CEO, Unilever

Erhvervskoalitionen efterlyser en traktat, der fokuserer på reduktion, cirkulation og forebyggelse af plastikaffald. En omfattende traktat, der omhandler plastiks fulde livscyklus og ikke kun genanvendelse eller affaldshåndtering alene.

Virksomheder reagerer på lovgivningsmæssig sikkerhed. En sammenhængende juridisk ramme vil tydeliggøre, hvordan virksomheder som vores bør handle, hvor vi skal fokusere på kort sigt og investere på langt sigt. Og vi vil gøre det velvidende, at alle spiller efter de samme regler.

Vi byder virksomheder og organisationer, der deler denne vision, velkommen til at tilslutte sig Business Coalitionen og forene sig bag vores vision for traktaten. En fælles stemme er en stærk stemme.

Vi skal accelerere plastikpolitikken

Den seneste runde af plasttraktatforhandlinger endte i skuffelse. På trods af de bedste bestræbelser fra de fleste medlemslande, der opfordrede til en ambitiøs og effektiv traktat, var der en udbredelse af alternative tekstforslag, som forsøgte at indsnævre traktatens anvendelsesområde til kun at omfatte affaldshåndteringsforanstaltninger. Men det er en simpel erklæring om, at vi ikke løser plastikforureningsudfordringen uden at tage fat på hele plastiks livscyklus.

Skuffende nok var der heller ikke enighed om, hvilket arbejde, der skulle finde sted mellem møderne – hvilket risikerer at medføre forsinkelser i forhandlingsprocessen, forsinkelser, som vi ikke har råd til. Medlemslandene bør gennemføre yderligere (uformelle) konsultationer inden næste forhandlingsrunde på FN's miljøprograms fourth Intergovernmental Negotiating Committee (INC) meeting i April 2024.

Medlemmerne af Business Coalition for a Global Plastics Treaty er ivrige efter at hjælpe på enhver måde, vi kan. Vi har masser af erfaring med, hvad der virker – og hvad der ikke gør – gennem vores frivillige initiativer og erfaringer med forskellige nationale love og regler. Disse omfatter kritiske politikområder såsom globale produktdesignregler, Extended Producer Responsibility (EPR) og genanvendelige og genopfyldelige emballagesystemer.

Det årlige møde i World Economic Forum tilbyder en platform for disse diskussioner. Vi har ”once-in-a-generation chance” for at løse dette problem - så lad os tage den chance.

Denne blog blev første gang offentliggjort på World Economic Forums hjemmeside, 11. januar 2024.

Frivillige initiativer for at stoppe plastforureningen er ikke nok. Vi har behov for en global aftale| World Economic Forum (weforum.org)

Synspunkterne i denne blog er forfatterens alene og ikke World Economic Forums.

Fotoet er af en 30-fods skulptur med titlen 'Turn off the plastic tap' af den canadiske kunstner Benjamin von Wong, lavet med plastikaffald fra Nairobis Kibera slumkvarter

Tilbage til toppen