Spring til Indhold

Vi beskytter naturen for at udvikle en sundere forretning

Publiceret:

Vores opdaterede bæredygtighedsmål styrker vores engagement i naturen. Indkøbschef Willem Uijen forklarer, hvordan vi støtter modstandsdygtige økosystemer i de områder, hvor vi arbejder - og hvorfor beskyttelse og regenerering af naturen er afgørende for mennesker, planeten og vores virksomhed.

Billede af majs mark.
Billede af Willem Uijen, Chief Procurement Officer
Billede af Willem Uijen, Chief Procurement Officer

Naturtab og virkningerne af klimaændringer forårsager betydelige risici for økonomier, virksomheder og samfund rundt om i verden. Et estimat på 3,2 mia. mennesker på globalt plan bliver negativt påvirket af jordforringelser, og ca. 1 million plante- og dyre arter menes at risikere udryddelse. For de et ud af fem mennesker globalt, hvis indtægt og fødevareindtag er direkte afhængigt af vilde arter, udgør det et meget reelt problem.

Men med bedre forvaltning har naturen potentialet til at være en af ​​vores mest magtfulde allierede i forhold til at håndtere klimaændringer, reducere uligheder og forbedre levebrød.

Hos Unilever har vi arbejdet på naturdagsordenen i lang tid med nogle betydelige successer.

Fx blev vi ved udgangen af 2023 certificeret som værende 97.5% deforestation-free i indkøbet af vores 4 nøgle råvarer. Men vi ved, at vi skal gøre mere.

Som del af vores opdaterede bæredygtighedsplan har vi udviklet udvidede mål for vores arbejde med at bevare naturen. Vi er fast besluttede på at handle hurtigere, levere håndgribelige resultater og koncentrere vores fortalervirksomhed om at skabe reel forandring.

Vi øger virkningen af ​​vores naturmål

Vores opdaterede mål fokuserer på områder, hvor vi ved, at vi kan levere en betydelig effekt, mens vi bestræber os på at levere det bedst mulige resultat for naturen. Nøglen til vores strategi er at hjælpe med at skabe modstandsdygtige og regenererende naturlige og landbrugsmæssige økosystemer.

Vi har markant øget mængden af ​​jord, vi håber at beskytte og genoprette, til at inkludere implementering af regenerativ landbrugspraksis på tværs af 1 million hektar landbrugsjord og genopretning af 1 million hektar gennem vores landskabsarbejde. Vi har fornyet vores forpligtelse til at sikre, at vores primære skovrydningsrelaterede råvareforsyningskæder forbliver fri for skovrydning. Og vi har lovet, at vi vil verificere, at 95 % af vores nøgleafgrøder er bæredygtigt indkøbt inden 2030. Endelig har vi forpligtet os til at bevare vandressourcerne ved at tage fat på fælles vandudfordringer inden for og uden for vores drift – og oprette programmer i 100 lokationer i vandstressede områder, også inden 2030.

Forbundne løsninger vil hjælpe med at maksimere vores effekt

At opfylde hvert af disse mål kræver en flerstrenget og ofte indbyrdes forbundet tilgang. For eksempel bruger vi en blanding af løsninger til at tackle skovrydning. Disse spænder fra at foretage grundlæggende transformationer inden for vores og vores leverandørers forsyningskæder til direkte investering i infrastruktur, teknologi og innovation for at sikre bedre sporbarhed og forbedre arealanvendelsen. Vi arbejder også med landmænd og småbønder i de samfund og områder, vi indkøber fra, for at øge lokal støtte til skovrydningsfri praksis og hjælpe med at levere alternative indkomststrømme. Endelig er vi i dialog med andre virksomheder og myndigheder for at lobbye for bredere forandringer.

Vores økosystemers indbyrdes forbundne karakter betyder, at det arbejde, der udføres for at nå ét mål, ofte vil have gavnlige resultater for et andet. Så en landskabsfokuseret tilgang til at tackle skovrydning vil også hjælpe os med at nå vores nye mål om at beskytte og genoprette 1 million hektar naturlige økosystemer.

Tag fx vores eksisterende landskabsprogrammer i provinserne Aceh, North Sumatra, Riau og Central Kalimantan i Indonesien og Sabah, Malaysia. Gennem disse bæredygtighedsinitiativer har vi allerede hjulpet med at beskytte 290.000 hektar skove og jord i Sydøstasien. Dette er noget, vi håber at kopiere andre steder.

Tilsvarende vil måden vi opfylder vores regenerative landbrugsmål påvirke vores mål for bæredygtigt indkøb. Vores eksisterende regenerative landbrugsprogrammer vil hjælpe os med at implementere regenerative landbrugspraksisser på tværs af 1 million hektarer landbrugsjord. Programmet beskriver også Unilever Regenerative Agriculture Principles (RAPs) (PDF 8.34 MB), som føder ind i vores bæredygtige indkøbs-program, der skal hjælpe med at opnå vores mål om 95% (i volumen) af 12 nøgleafgrøder, som er certificeret som bæredygtige inden 2030.

Vores opdaterede mål fokuserer på områder, hvor vi ved, at vi kan levere en betydelig effekt, mens vi stadig stræber efter at levere det bedst mulige resultat for naturen.

Willem Uijen, Chief Procurement Officer

Samarbejde om at genoprette den naturlige balance

Samarbejde vil være afgørende for vores succes, især på stedet. Vi kan ikke nå disse mål uden støtte fra småbønder og lokalsamfund, hvis levebrød afhænger af de landskaber, vores afgrøder dyrkes i.

Vi vil hjælpe småbønder med at øge deres indkomst gennem certificeringsprogrammer og indkomst-vækstprogrammer, der har til formål at forbedre afgrødeudbyttet. Disse 'smartmix'-interventioner kan omfatte diversificering af indkomststrømme, adgang til kredit og arbejdsbesparende værktøjer.

Vi har hjulpet kakao farmere med at sikre rettighederne til deres land og støttet agroforestry projekter i Côte D’Ivoire. Desuden har vi fundet metoder til at hjælpe uafhængige små-landbrug gennem indkøb direkte fra små landmænd og gennem støtte til deres indsats for også at dyrke andre afgrøder.

Partnerskaber for at beskytte naturen

Hvis vi skal skabe forandring, har vi brug for stærke partnerskaber. Vores kollektive evne til at bygge en bæredygtig fremtid afhænger af samarbejde med dem, der deler vores værdier og ambitioner. Sammen med vores leverandører har vi stillet klare krav i vores People & Nature Policy (PDF 2.04 MB), der skal beskytte skov-relaterede råvarer og menneskerettigheder.

Vi skal arbejde tæt sammen med regeringer for at opmuntre og støtte politisk lederskab, og vi har brug for stærkere handling fra virksomheder og vores kolleger. Som det ses i vores landskabsprogrammer, kan vi ved at arbejde med ngo'er udvikle skalerbare løsninger på almindelige problemer, teste multi-stakeholder-tilgange og dele erfaringer, der kan hjælpe med at transformere industrien.

Investering i naturen

Mere end halvdelen af verdens totale BNP, svarende til $44 billioner økonomisk værdiskabelse (PDF 6 MB), er moderat eller meget afhængig af naturen og dens ydelser. Hos Unilever erkender vi, at vores forretning ikke kan eksistere uden fungerende naturlige systemer. At udnytte de miljømæssige og sociale løsninger, som naturen rummer, og bevare de væsentlige naturressourcer, vi alle er afhængige af, vil kræve et radikalt skift i vores kollektive tankegang.

Vores nye naturmål anerkender den rolle, vi skal spille i at genoprette balancen i vores økosystemer, og vil hjælpe os til at handle sammen for at gøre bæredygtighed almindeligt.

For at læse mere om vores opdaterede forpligtelser om klima, natur, plastik og levebrød, besøg vores Sustainability Hub.

Tilbage til toppen