Spring til Indhold

Unilever opfordrer brancheorganisationer til at styrke deres klimaindsats

Publiceret:

Skrevet af Rebecca Marmot

I forbindelse med offentliggørelsen af vores første Climate Policy Engagement Review, fortæller Unilever’s Chief Sustainability Officer, Rebecca Marmot, hvorfor vi opfordrer brancheorganisatopner til at engagere sig mere aktivt i klimaindsatsen.

Renewable Every Park

About the author

Rebecca Marmot

Rebecca Marmot

Chief Sustainability Officer

Rebecca er ansvarlig for at drive Unilevers overordnede bæredygtigheds-indsats og transformation på prioriterede områder for USLP og Compass, klimaændringer, den cirkulære økonomi og muligheder for kvinder.

Regeringer, brancheforeninger, virksomheder og civilsamfund skal arbejde sammen for at forhindre yderligere klimasammenbrud og skabe de nødvendige betingelser for en optimal omstilling til en kulstoffattig økonomi.

Hos Unilever har vi gennemført ændringer i vores egen drift, der har sænket udledningen med over to-trediedele siden 2015, men vi ved, at vi også skal arbejde udenfor vores egne fabriksvægge.

For at Unilever kan levere på vores klimamål, har vi brug for støtte på regerings-niveau. Stærke klimapolitikker vil bidrage til at skabe det rette miljø for virksomheder til at handle hurtigt og i stor skala. De er også afgørende for den bredere globale overgang til netto nul.

Derfor advocerer og lobby´er vi for politikker, der fremmer målet om at begrænse global opvarmning til max. 1.5°C. Men én virksomhed, uanset størrelse, kan ikke drive forandringen alene.

At støtte Paris Aftalen kræver mere end varme ord

For at vores fortalervirksomhed skal være effektiv, skal vi støttes af andre magtfulde aktører, som regeringerne vil lytte til, herunder brancheforeninger. I vores første Climate Policy Engagement Review (PDF 1.39 MB) har vi udforsket den rolle, som brancheorgnisationer kan spille ift. at skabe klima-politikker – med særligt fokus på deres harmonisering med Unilevers egen indsats.

Vores uafhængige gennemgang vurderede 27 af de foreninger, vi arbejder med, og gennemgik deres holdninger og udtalelser, men så også – kritisk – på deres offentlige aktivitetsregister i 2022 og 2023. Det er ikke længere godt nok for branchegrupper blot at sige, at de har tilpasset sig Paris Aftalen; ord skal matches med handling. Vi holder også os selv til ansvar og udgiver en liste over aktiviteter, som Unilever gennemfører direkte i samarbejde med regeringer på tværs af vores vigtigste markeder.

Vores undersøgelser viser, at brancheforeninger har plads til at forbedre sig

Vi fandt ud af, at selvom 18 brancheforeninger var på linje med alle Unilevers klimapolitiske holdninger, har otte af dem ingen offentlig registrering af meningsfuldt engagement med regeringer, og yderligere fire har et lavt engagement.

Vi fandt også ud af, at otte brancheforeninger ikke harmonerede med Unilever på et eller flere af vores prioriterede politikområder. Dette er en bekymring. Men det er også en afspejling af den virkelighed, at brancheforeninger i mange tilfælde jonglerer med konkurrerende internt og eksternt pres. Det resulterer ofte i et 'laveste fællesnævner'-resultat, noget vi undersøger i gennemgangen.

Foreninger kan være stærke forandringsagenter, men nogle er i bedste fald passive eller i værste fald en hindring. Disse foreninger kan og bør gøre det bedre, og vi vil gerne sikre os, at dem, vi arbejder med, løser dette.

Vi bruger vores stemme til at få andre til at bruge deres

I gennemgangen skitserer vi de indsatser, vi vil gennemføre for at løse fejljusteringer, og fremhæver nogle, vi allerede har gennemført. De omfatter samarbejde med brancheforeninger for at sikre, at de genbesøger klimapolitiske holdninger, etablerer klimaunderudvalg og øger gennemsigtigheden omkring lobbyaktivitet.

Vi ved, at det ikke vil være ligetil at blive fuldt tilpasset, men i løbet af de næste 12 måneder vil vi fokusere vores opmærksomhed på de praktiske og realistiske handlinger, som foreninger kan tage. Vi ønsker, at vores foreninger skal være katalysatorer for positiv politikændring, og hvis de ikke kan, forbeholder vi os retten til at trække vores medlemskontingenter.

Dette er kun begyndelsen. Unilever er medlem af over 600 industrigrupper, koalitioner og handelsorganer. Selvom de ikke alle er relevante for klimadebatten, er vores ambition at få fuld opbakning fra dem, der betyder noget, og vi agter at opdatere denne gennemgang årligt, så vi kan følge vores fremskridt.

Ligesom vores handlingsplan for klimaomstilling repræsenterer vores forpligtelse til ansvarlighed og kontrol, er vi nødt til at udvide det samme niveau af gennemsigtighed til vores forhold til brancheforeninger. Vi håber, at denne kombination af konstruktive partnerskaber og øget kontrol ikke kun vil støtte Unilever i at nå sine egne klimamål, men også vil skabe en positiv effekt for andre virksomheder, der arbejder på dette område.

Tilbage til toppen