Spring til Indhold

Kan CO2 være et brugbart materiale til fremstilling af rengøringsmidler?

Publiceret:

Vi studerer nye teknologier, der kan forbedre vores rengøringsmidler og gøre dem mere bæredygtige. Derfor har vi udvidet vores partnerskab med Econic Technologies, som er en opstartsvirksomhed, der er banebrydende inden for udvikling af en proces, der kan erstatte fossilt baserede råmaterialer med vedvarende kulstof.

 CO₂-baseret polyol i et glasreagensglas lavet med Econics teknologi.

Da næsten 60 % af vores drivhusgasudledninger stammer fra de råmaterialer og ingredienser, som vi køber, er vores største udfordring mht. at nå vores målsætning om at være CO-neutrale i 2039 at finde alternativer til kemikalier baseret på fossile brændstoffer.

Det repræsenterer dog også en enorm mulighed.

Når vores videnskabsfolk inden for forskning og udvikling arbejder på det molekylære niveau, er de på udkig efter opdagelser, der giver bedre produkter og forbedret bæredygtighed. Og udvikling af helt ny kemi kan nogle gange også frembringe nye og uventede fordele.

Det skete, da vi arbejdede med rhamnolipider: en 100 % vedvarende og biologisk nedbrydelig ingrediens, der giver langt bedre rengøring og samtidig har exceptionelle hudplejende egenskaber.

Vi satser på at opnå et lignende resultat gennem vores partnerskab med Econic Technologies, en banebrydende vedvarende kulstofløsning baseret på avanceret teknologi.

Sammen udforsker vi, hvordan vi kan omdanne CO2 til brugbart kulstof til at skabe fossilfrie råmaterialer til vores husholdningsrengørings- og vaskemidler.

Baseret på de tidlige faser i processen er vi overbevist om, at denne metode vil være fordelagtig sammenlignet med andre måder at bruge CO2 på, og at drivhusgasfodaftrykket fra dette materiale vil være væsentlig lavere.

Vi håber også, at brug af CO2 på denne måde vil føre til potentielt hidtil uudnyttede driftsfordele.

Som Martin Crossman, Unilever Science & Technology Platform Leader, udtaler: ”Med dette program søger vi ikke at tvangsindpasse CO2 ind i en allerede eksisterende petrokemiskbaseret proces og bare kopiere eksisterende ingredienser. Det ville simpelthen bare være at skabe det samme om igen, bare dyrere.

Vi udvikler en ny kemi, der bruger CO2 på en anden måde, for at udvikle et nyt slutmateriale med andre egenskaber. På den måde kan vi virkelig åbne for fordelene ved brug af CO2.

”Det her drejer sig om at ændre spillereglerne. Det har potentialet til at være virkelig transformerende,” tilføjer Ian Howell, Home Care Advanced Materials and Surface Science Director. ”For at få kemikalieindustrien til at omstille væk fra ingredienser udviklet fra fossilt brændstof er vi nødt til at se på alle kulstofkilder, og CO2 har muligheder, der stadig venter på at blive opdaget.”

Første gang for husholdningsrengøring

CO2 er et problem for verden, fordi molekylet er fantastisk stabilt. Alle atomerne kunne ikke være lykkeligere, kovalent bundet sammen.[a] Udfordringen ved at forvandle CO2 til brugbart kulstof består i at bryde det bånd.

Der er mange måder at gøre det på, fx ved fermentering eller bioprocesser. Eller man gøre det vha. katalyse – en proces, hvor man tilføjer en katalysator for at skabe en reaktion – hvilket er den måde, som Econics patenterede teknologi fungerer på.

En fordel ved denne metode, sammenlignet med andre, er, at den kan finde sted ved relativt lavt tryk og lav temperatur, hvilket betyder, at den kan passes ind i eksisterende produktionsanlæg.

Polyuretanprodukter, der indeholder materialer, lavet vha. denne proces, vil blive solgt senere i år. Men Econics samarbejde med Unilever er første gang, de arbejder med husholdningsrengøring.

Som Keith Wiggins, Econic Technologies CEO, udtaler: ”Dette partnerskab er utrolig vigtigt for os, da det er et stort skridt på vejen til at opfylde Econics overordnede formål, som er at tage CO2 og omdanne det til brugbart kulstof, der kan forbedre de produkter, som vi allesammen bruger hver dag.”

Alt sammen en del af et fremstød for at gøre rengøring renere

Hvis projektet viser sig at være brugbart i stor målestok, er vores målsætning at få det på markedet så hurtigt som muligt. Det betyder ikke, at du vil kunne se produkter i butikkerne lige med det samme. Hvis alt går vel, planlægger vi brugertests i lille målestok til næste år og med fuld lancering derefter.

Dette initiativ supplerer vores arbejde i Flue2Chem-projektet, der også fokuserer på at kommercialisere alternativer til rengøringsmidler baseret på fossile brændstoffer.

”Vores arbejde med Econic er endnu et eksempel på, hvordan vi investerer i og udforsker nye teknologier for at hjælpe med at forme fremtiden for rengøringskategorien og nå målsætningen om CO2-neutralitet i 2039”, udtaler Ian. ”Effektive partnerskaber som dette er vigtige i forhold til at finde nye løsninger og i sidste ende leve op til vores Clean Future-strategi.”

For at lære mere om vores opdaterede forpligtelser i forhold til klima, natur, plastik og levevilkår kan du gå til vores Sustainability Hub.

[a]

Kovalente bindinger, der opstår, når to ikke-metalliske atomer deler et par elektroner, er stærke, og der kræves meget energi for at bryde dem.

Tilbage til toppen