Spring til Indhold

Derfor har vi opdateret vores Climate Transition Action Plan

Publiceret:

Vores opdaterede Climate Transition Action Plan (CTAP) skitserer Unilevers ambitiøse nye klimamål. Læs om, hvordan vi fokuserer vores indsats, så vi kan styrke vores påvirkning inden 2030 - og hvorfor vi mener, at det er godt for vores forretning på lang sigt at iværksætte en akut klimaindsats nu.

Solcellepanel til grøn energi.

Bæredygtighed har været vigtigt et vigtigt indsatsområde for Unilever i mange år, og at reagere på klimaændringer har været en central del af dette. Vi har reduceret vores operationelle drivhusgasemissioner (GHG) med 74 % siden 2015, hovedsageligt gennem vores overgang til vedvarende elektricitet, og vi har også sænket klimapåvirkningen af vores produkter.

Men når vi ser på vores langsigtede ambition om at nå netto nul på tværs af vores værdikæde, ændrer de udfordringer, vi står over for, sig, og vores løsninger skal også ændres. Vi er på vej ind i en æra, som med rette sætter mere fokus på, hvordan og hvornår virksomhedernes klimahandling sker, og vi var nødt til at udvikle vores strategi, så vi i 2030 kan sikre store nedskæringer i emissionerne uden for vores direkte kontrol, og samtidig vokse vores forretning.

Vi vil sikre, at vi fokuserer vores indsats

Gennem årene har vi lært meget om, hvad der virker, og hvad der ikke gør. Vi planlægger at bruge denne erfaring, kombineret med nye udviklinger inden for videnskab, teknologi og innovation - og i samarbejde i samarbejde med andre - til at fokusere vores indsats, hvor vi kan have den mest positive effekt.

Vores opdaterede Climate Transition Action Plan (CTAP), som blev støttet af 97,5 % af vores aktionærer på vores generalforsamling i 2024, skitserer vores strategi for reduktion af emissioner på kort sigt, mens vi også sætter byggestenene på plads for at levere på lang sigt. Det inkluderer nye, omfattende videnskabsbaserede mål på kort sigt for at sænke vores drivhusgasemissioner inden 2030, godkendt af Science Based Targets-initiativet - samt ti indsatsområder på tværs af vores værdikæde.

CTAP er virkelig vigtigt, fordi det gør os i stand til at forstå, hvor vores emissioner sker på tværs af vores forretning og vores værdikæde. Vi har nu fået tidsbestemte køreplaner, der sætter os i stand til at handle på de enkelte forretningsområder. Det betyder mindre eksponering for volatilitet på energimarkederne og mere forsyningssikkerhed i nøgleafgrøder og råvarer.

Rebecca Marmot, Chief Sustainability Officer hos Unilever

Fokus på haste-indsatser: Forståelse af investeringsafkast

For at accelerere vores indsats ønsker vi at gøre vores CTAP integreret i vores strategiske planlægning og budgetcyklusser. Det handler om, hvordan vi vurderer vores forretningsresultater og fastlægger vigtige kortsigtede leverancer og tiltag til at reducere vores emissioner. Vi har arbejdet med hver af vores forretningsenheder for at udvikle tidsbestemte køreplaner, så deres mål og handlinger er indlejret i deres respektive økonomiske vækstplaner. Og som ekstra incitament knytter vi også belønninger til levering af bæredygtighedspræstationer.

Vi ser allerede nogle af de forretningsmæssige fordele. Energi-effektiviseringsprojekter har sparet Unilever for langt over €1 milliard siden 2008, og i de seneste år har vores regenerative landbrugsprojekter hjulpet med at opbygge mere modstandsdygtige forsyningskæder, hvilket reducerer emissioner og omkostninger i processen.

Men disse besparelser kræver forudgående investering. I løbet af de næste tre år vil vi investere €150 millioner i vores produktionsdekarboniseringsprogram, med fokus på dekarbonisering af vores termiske og elektriske energi, en øgning i vores brug af vedvarende energi og reduktion af emissioner fra køling. Vi investerer også i at beskytte naturen og investerer 325 millioner euro i Unilevers oliekemiske anlæg i Indonesien, som vil hjælpe os med at imødekomme nuværende og fremtidig efterspørgsel efter skovrydningsfrie råvarer. Og vi fortsætter med at investere 1 milliard euro i klima-, natur- og affaldsreduktionsprojekter inden 2030 – hvoraf vi allerede havde brugt og forpligtet 300 millioner euro ved udgangen af 2023.

Vi bliver nødt til at være mere systemiske i vores fortalervirksomhed

Vi ved, at der stadig er udfordringer for at nå vores mål, og nogle af dem kan vi ikke overvinde uden større systemændringer. Inden for CTAP har vi skitseret vores afhængigheder, og hvordan vi bliver nødt til at arbejde med regeringer, regulatorer, industri og forbrugere for at adressere barrierer, drive innovation og skalere løsninger, nu og i de kommende år.

Samarbejde med nøgleleverandører for at accelerere klimahandlinger, med industrien for at finde alternativer til kemiske ingredienser, med brancheorganisationer (PDF 1.39 MB) (PDF 1.39 MB) for at afstemme vores positioner - og med regeringer i takt med at vi styrker vores arbejde – vil hjælpe os med at opfulde vores vision om en ny æra med bæredygtigt lederskab, under vores Growth Action Plan.

Gennem en mere kraftfuld anvendelse af vores stemme og adressering af, hvem og hvad der henholdsvis muliggør og blokerer vores fremskridt, tror vi på, at vi kan bevæge os hurtigere mod vores mål og hjælpe med at fremskynde overgangen til netto nul – samtidig med at vi skaber succes for vores virksomhed.

Vi kan ikke gøre det her alene, vi har brug for andre. Samarbejde er kernen i, hvordan vi hidtil har grebet bæredygtighed an - og det er noget, jeg synes, vi skal blive ved med at gøre.

Hein Schumacher, administrerende direktør for Unilever

Se Unilevers administrerende direktør Hein Schumacher og Chief Sustainability Officer Rebecca Marmot, mens de diskuterer CTAP og forklarer business casen for presserende klimahandlinger.

Tilbage til toppen