Spring til Indhold

Definere en ny æra for lederskab inden for bæredygtighed

Publiceret:

Hein Schumacher, Unilever CEO, fortæller om sit syn på vores fremtidige bæredygtighedsagenda.

Foto af Hein Schumacher

Det sidste årti har været præget af usædvanlige begivenheder - en global pandemi, et enestående inflationschok, krige og geopolitiske splittelser - som stadig mærkes i alle husholdninger, økonomier og politiske systemer.

Samtidig er de miljømæssige og sociale udfordringer, der truer vores planet og samfund, blevet endnu mere akutte og presserende. Hvad enten det drejer sig om klimakrisen eller social ulighed, er der ikke behov for yderligere forklaringer, da disse problemer står lysende klare.

Hos Unilever tror vi stærkt på - og har gjort det i mange år - at forretningsverdenen har gode grunde til at tage disse udfordringer op. Lige fra vores Unilever Sustainable Living Plan til vores Compass Strategy - og senest vores Climate Transition Action Plan - har vi sat bæredygtighed helt i centrum for vores forretningsstrategi.

Vi har nået meget og har draget mange fordele af det. Vi har opbygget mere robuste forsyningskæder, bragt vores driftsomkostninger betydeligt ned og tiltrukket mange talentfulde medarbejdere.

Når vi nu skuer ud i fremtiden, tror vi på, at vi har en mulighed for definere en ny, tredje æra for lederskab inden for bæredygtighed.

Den første æra - for over ti år siden - handlede fortrinsvist om at sætte alarmklokkerne i gang og sætte langtidsmål. Den anden handlede om at forankre og integrere bæredygtighed endnu mere i vores virksomhed og værdikæder.

Den tredje? For os handler det om at fremskynde processen og med større effekt ved at gøre fremskridt inden for bæredygtighed til en integreret del af virksomhedens resultater. Det er noget, som verdenen har brug for, og noget som alle berørte parter - fra investorer til kunder - forventer. Hensigten er helt klart, at Unilever agter at være førende.

Derfor har vi brugt måneder på at overveje, hvordan vi kan udvikle vores tilgang. Resultatet er ændringer inden for tre nøgleområder.

  • Mere fokus på at allokere vores ressourcer på de største prioriteter inden for bæredygtighed.
  • Mere fokus på hastigheden, hvormed vi implementerer handlinger for at opfylde vores langtidsmål.
  • Mere fokus på at være mere systemiske i vores tilgang til at tackle faktorer, der kan fremme eller blokere fremskridt uden for vores direkte kontrol.

Disse er de grundlæggende principper, der vil guide vores arbejde i de kommende år.

Mere fokus

I virkeligheden dækker Unilevers bæredygtighedsagenda en bred vifte af emner.

Men vores erfaringer viser, at vi skal være mere fokuserede mht. allokering af vores ressourcer for at kunne se konkrete forandringer for de store, komplekse udfordringer, som vi står over for.

Lad mig give et eksempel. I 2020 satte vi os et mål om at opnå en forsyningskæde for palmeolie, papir og karton, te, soja og kakao uden skovrydning. Her afsatte vi betydelige ressourcer over adskillige år for at tackle denne udfordring på flere niveauer: støtte til små farmere, forbedring af dyrkningsmetoder, sikring af sporbarhed og gennemsigtighed i forsyningskæden, etablering af vores egne forarbejdningsanlæg, innovative alternative materialer vha. banebrydende videnskab og nye sammensætninger af tusindvis af produkter for at nedsætte eller helt eliminere afhængigheden af råvarer, der indebærer risici for skovarealer.

Denne fokuserede tilgang har været afgørende for, at vores ordremængde ved udgangen af 2023 bestod af 97,5 % uden skovrydning. Det er den type tilgang, vi agter at kopiere.

Så når vi ser fremad, vil vi fokusere på fire bæredygtighedsspørgsmål, som for nylig blev opdateret i vores offentlige forpligtelser, om som nu er fuldstændigt indarbejdet i vores Growth Action Plan. Det drejer sig om klimanaturenplastik og levebrød.

Vores opdaterede forpligtelser er meget udvidede, men de er også forsætligt og åbenlyst realistiske. Vi arbejder målrettet på, at Unilever vil leve op til dem på samme måde, som vi arbejder målrettet på at leve op til vores økonomiske målsætninger. Vi ønsker at have ambitioner for bæredygtighed, der er troværdige, som vi mener, vi kan opfylde, og som vil have en virkelig stor effekt.

Det siger sig selv, at vi også fortsat er fuldt forpligtede i forhold til de grundlæggende principper om at drive en ansvarlig virksomhed: respektere menneskerettigheder, fremme lighed, diversitet og inklusion, drive forretning med integritet og sikre folks sikkerhed. Disse er alle dybt indlejret i alle dele af vores virksomhed, og vi vil fortsætte med at rapportere dem i de kommende år.

Mere presserende handlinger

Vi forstår godt, hvorfor virksomheder kan blive bedømt på deres forpligtelser til bæredygtighed på lang sigt. Disse forpligtelser angiver en vigtig målsætning, der guider strategier og fører til samarbejde om komplekse, mangesidede udfordringer.

Men selvom stringente og forskningsbaserede langsigtede forpligtelser er afgørende, er vi også nødt til at sikre, at vi leverer resultater her og nu. Det er grunden til, at vi også har en kortsigtet tilgang, som sikrer at vi er klar over, hvilke tiltag vi skal tage her og nu og indbygge dem i de strategiske cyklusser, som de fleste virksomheder bruger i deres planlægning. Det er her, kapitalallokeringer foretages, hvor der opnås enighed om afvejninger, og folk bliver holdt ansvarlige. På den måde kan bæredygtighed drage nytte af virksomhedens fulde magt og den følelse af uopsættelighed, som typisk styrer resten af virksomheden.

Vores opdaterede offentlige målsætninger, hvor langsigtede ambitioner suppleres med kort- og mellemsigtede milepæle, er indbefattet i denne tilgang. Vi har skabt detaljerede tidsbestemte køreplaner, hvor investeringsbehov er integreret i virksomhedens planlægningscyklusser. Vi har regelmæssige kontrolpunkter i toppen af organisationen for at overvåge hastigheden af vores fremskridt og handle hurtigt, om nødvendigt.

Vi har også skabt overensstemmelse mellem ansvarlighed for at levere køreplaner for bæredygtighed og andre forretningsplaner - lige fra KPI’er for hele virksomheden, der bruges i virksomhedens bonusplan, til individuelle KPI’er for dem, der styrer arbejdsstrømme. Vi vil fortsat kæde belønning sammen med resultater inden for bæredygtighed som led i vores overordnede Growth Action Plan for at skærpe den resultatbaserede kultur i Unilever.

Mere systemisk

Unilever har længe været fortaler for eksterne forandringer for at fremskynde resultater inden for bæredygtighed, og vi er involveret i mange fora, koalitioner og kampagner, hvor vi ofte spiller en afgørende rolle.

Da vores muligheder for at have direkte kontrol over fremskridt inden for bæredygtighed bliver mere og mere begrænsede, har vi skærpet vores fokus i det næste årti på forandringer inden for den globale værdikæde, teknologisk innovation og politikker til at gøre dem mulige og overkommelige.

Det betyder, at Unilever vil bruge sin indflydelse og evne til at samle aktører mere kraftfuldt til at tackle faktorer, der kan fremme eller blokere vores fremskridt.

Noget af dette handler om at udvikle stærkere samarbejde med vores partnere som fx gennem vores leverandør klimaprogram, der er designet til at opbygge kapaciteter sammen med vores 300 største leverandører, der tegner sig for det mest af vores Scope 3 GHGs.

En anden del drejer sig om mere assertiv politisk fortalervirksomhed for at skabe betingelser for fremskridt på tværs af alle vores værdikæder. Et godt eksempel på dette er vores ledende rolle i forhold til at indføre en global traktat om plastik, der sætter bindende regler, mål og standarder for nye emballagedesigns, modeller for genbrug/genopfyldning, udvidet producentansvarlighed (EPR), affaldsbehandling og eliminering af undgåelig plastik.

I hele denne proces er det vores hensigt at engagere os mere åbent. Publiceringen af vores første Climate Policy Engagement Review (PDF 1.39 MB), der definerer vores prioriteter inden for klimapolitik og giver en kritisk vurdering af vores største brancheorganisationers positioner og aktiviteter, er et vidnesbyrd om denne indsats.

Kort sagt ønsker vi her hos Unilever at gøre færre ting, men med større effekt. Vores opdaterede bæredygtighedsagenda - med mere fokus, uopsættelighed og systemisk forandring - er ingen undtagelse. Vi er fast besluttet på leve op til vores plan, og vi er levende optaget af den forskel, den kommer til at udgøre - for vores virksomhed og alle vores interessenter.

Billede af en palme nede fra
Tilbage til toppen