Spring til Indhold

Vi skal bygge inkluderende, afskovnings-frie palmeolie forsyningskæder

Publiceret:

Vi arbejder på at øge forsyningerne af bæredygtig og skovrydningsfri palmeolie ved at købe råvarerne direkte fra producenterne. Dette gavner ikke kun det lokale miljø, det er også en gevinst for småbønder, uafhængige møller og vores egne forsyningskæder.

Woman smallholder laughs while talking to surveyor during Unilever palm plantation mapping project

Hos Unilever støtter og opfordrer vi til brugen af bæredygtig og skovrydningsfri palmeolie. Det kan dog være en udfordring at skaffe den sporbare palmeolie, som vi har brug for, på grund af høj efterspørgsel efter det begrænsede udbud af disse materialer.

Det er derfor, vi udvikler vores indkøb af palmeolie til at inkludere direkte sourcing. Det giver os mulighed for at komme tættere på oprindelsen af vores materialer og forbedre levebrødet for de mennesker, vi arbejder med, og samtidig øge tilgængeligheden af sporbar og skovrydningsfri palmeolie.

Hvad er direkte sourcing?

Direkte sourcing involverer samarbejde med primære producenter og møller for at købe vores palmeolie direkte. Vi gør dette, fordi vi for at drive reel forandring i palmeolieproduktionen ser behovet for at engagere dele af industrien, som traditionelt er blevet udeladt af den bæredygtige forsyningskæde. Dette omfatter uafhængige møller og uafhængige småbønder, som er blandt de vigtigste forvaltere af jorden – og som alene i Malaysia og Indonesien repræsenterer cirka 40 % af det samlede areal til oliepalmeproduktion.

Uden støtte har disse uafhængige møller og småbønder – som ikke har kontrakt om at sælge til store producenter og leverandører – ringe adgang til de ressourcer, der er nødvendige for at vedtage bæredygtig praksis, som er stadig vigtigere i betragtning af de voksende regler om sporbar og skovrydningsfri råvare forsyningskæder.

Det er grunden til, at vi er begyndt direkte at købe palmeolie til vores forarbejdningsanlæg i Nord Sumatra, Unilever Oleochemical Indonesia, fra nærliggende uafhængige møller. Vi arbejder i øjeblikket med 12 uafhængige møller og investerer i programmer, der hjælper dem med at forbedre deres indkøbspraksis, herunder kortlægning af småbønder og overvågning, rapportering og verificering af skovrydning i deres forsyningsbase. Målet er, at møller og deres småbønders forsyningsbase med tiden vil opnå Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) eller Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) certificering.

Indkøb direkte fra møller skaber efterspørgsel efter bæredygtigt produceret palmeolie, hvilket giver småbønder, møller og leverandører et incitament til at ændre deres processer for at forfølge højere niveauer af bæredygtighed. Det betyder også, at mere af overskuddet går direkte til de mennesker, der dyrker og forarbejder oliepalmefrugten. Dette opbygger småbøndernes evne til at øge den tilgængelige indkomst fra deres eksisterende afgrøder, hvilket kan mindske incitamentet til, at flere skove skal ryddes til landbrugsjord.

Med samtykke fra småbønderne og landmændene samarbejder vi også med møllerne om at kortlægge de småbønder, der forsyner dem.

Kortlægning identificerer den præcise placering af en plantage og tydeliggør placeringen af småbønderne i vores forsyningskæde. Det hjælper med at identificere forbindelser mellem småbønder og møller, så vi kan opnå mere sporbarhed og gennemsigtighed i vores forsyningskæde.

Det hjælper også møllerne med at styrke deres forhold til småbønderne, som normalt sælger til den, der tilbyder den bedste pris og ikke er forpligtet til at sælge til en enkelt mølle.

Vores indflydelse gennem småbrugsprogrammer:

  1. 20.000+ småbønder er blevet kortlagt, hvilket repræsenterer næsten 55.000 hektar landbrugsjord
  2. 13.000 landmænd er allerede blevet uddannet i bedre landbrugspraksis
  3. 4.865 landmænd og næsten 9.500 hektar landbrugsjord har modtaget RSPO-certificering

Sætter vores småbønder på kortet

Som et første skridt har vi allerede nået halvdelen af vores mål om at kortlægge 40.000 småbønder. Gennem kortlægning kan vi også udvikle en bedre forståelse af de specifikke udfordringer, som småbønder står over for, så vi kan skræddersy vores programmer, så de passer bedre til deres behov og støtter dem i at blive uddannet og certificeret.

I sidste ende vil vores direkte indkøbsstrategi ikke kun sikre, at Unilever har en sporbar og skovrydningsfri palmeforsyningskæde, men vil også bidrage til at øge mængden af certificeret bæredygtig og verificeret skovrydningsfri palmeolie i industrien som helhed.

Og endelig hjælper det med at opfylde vores ambition om at skabe en påviselig effekt for mennesker og planeten, og bringe os tættere på at lukke hullet til en mindsteløn og beskytte og genoprette miljøet.

1 Get involved as a smallholder - Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

2 8 things to know about palm oil | WWF

Tilbage til toppen