Spring til Indhold

Vi nærmer os en FN traktat på plastik forurening

Publiceret:

I næste uge fortsætter forhandlingerne om en FN traktat om plastik forurening i Paris. Men hvorfor er disse forhandlinger så afgørende? Og hvad opfordrer Unilever – som del af Business Coalition for a Global Plastics Treaty – regeringerne til at overveje?

Ytterligare ett steg för FN-fördraget.

Der er klare beviser for, at plastikforureningen vil stige inden 2040, men frivillige bestræbelser på at tackle problemet har indtil videre ikke holdt trit med den negative udvikling. Det er derfor, vi har brug for global handling, der kommer ind til kernen af problemet med den hastighed og omfang, der kræves - og i sidste ende ændrer den måde, verden bruger og genbruger plastik på.

Løsningen ligger i at reducere produktionen og brugen af plastik – især jomfruplast afledt af fossile brændstoffer – og at holde al plast, der produceres i en cirkulær økonomi ude af miljøet.

På FN's miljøforsamling (UNEA) i marts 2022 blev 175 lande enige om at indlede forhandlinger om en FN-traktat om plastikforurening, der har til formål at gøre netop det.

Erhvervskoalitionen for en global plasttraktat

Unilever er medlem af Business Coalition for a Global Plastics Treaty, som blev indkaldt af Ellen MacArthur Foundation (EMF) og World Wildlife Fund (WWF) efter UNEA - for at samle virksomheder fra forskellige sektorer, ngo'er og andre organisationer på tværs af plast værdikæden for at understøtte udviklingen af en ambitiøs og effektiv traktat.

Erhvervskoalitionens vision er en cirkulær økonomi, hvor plastik aldrig bliver til affald eller forurening, og værdien af produkter og materialer bibeholdes i økonomien. Grundtanken er, at en omfattende cirkulær økonomi kan adressere de grundlæggende årsager til plastikforurening og bidrage til den globale indsats for at bekæmpe klima- og biodiversitetskrisen, samtidig med at den leverer økonomiske, miljømæssige og sociale fordele.

Flere end 100 organisationer har nu tilsluttet sig Business Coalition, lige fra brandejere som Unilever til detailhandlere, finansielle institutioner, emballageproducenter og affaldshåndteringsvirksomheder. Mens traktatforhandlingerne fortsætter, håber vi at rekruttere endnu flere organisationer, der forener industrien under et fælles formål.

Læs mere om the Business Coalition for a Global Plastics Treaty.

Alan Jope prenant la parole durant la Business Coalition for a Global Plastics Treaty

Forhandlingerne er godt i gang

Som en del af den aftale, der er indgået i UNEA, mødes regeringerne nu hvert halve år i Intergovernmental Negotiating Committees (INC'er) for at gennemarbejde detaljerne i traktaten inden udgangen af næste år.

INC'erne giver interessenter mulighed for at fremsætte deres synspunkter om, hvad traktaten skal sige, og hvor juridisk bindende den skal være.

Disse interessenter omfatter ledere fra civilsamfundet, videnskaben og den akademiske verden samt erhvervslivet. Det er vigtigt, at INC'erne omfatter repræsentanter fra den uformelle sektor (lokale affaldsindsamlere og affaldsplukkere), hvis rolle i det globale genbrugssystem ofte ikke bliver anerkendt.

Ved den første forhandlingsrunde (kendt som INC-1) - som vi deltog i i Uruguay i november sidste år – blev vi opmuntret af opfordringer fra regeringer over hele verden om, at der skulle fastsættes globale regler og forpligtelser for alle lande på tværs af hele livscyklussen af plast.

Anden forhandlingsrunde (INC-2) finder sted i næste uge i Paris, og her forventer vi, at forhandlingerne skifter fra proces til substans.

Hvorfor er disse møder i Paris så vigtige?

På INC-2 vil regeringerne diskutere nogle af de kerneelementer i traktaten, som endnu ikke er defineret og vedtaget – for eksempel dens mål, omfang og midler til implementering.

Landene vil redegøre for deres forventninger, og håbet er, at disse vil blive brugt til at udarbejde et udkast til lovtekst. Dette "nuludkast", som det er kaldet, er vigtigt, fordi det vil danne grundlag for fremtidige forhandlinger.

Unilever deltager i forhandlingerne i Paris med Business Coalition og opfordrer til, at disse vigtige juridiske grundlag fastlægges.

"For at give os selv den bedste chance for at stoppe plastikforurening skal traktaten fastsætte juridisk bindende globale regler og forpligtelser for alle lande. Ambitiøse mål for at tackle dette problem vil være meningsløse, medmindre vi etablerer de politiske foranstaltninger til at levere dem,” forklarer Ed Shepherd, vores Senior Global Sustainability Manager og ledende repræsentant i Business Coalition.

"Vores håb er, at denne anden forhandlingsrunde vil komme ind i detaljerne, for vi skal arbejde hurtigt, hvis en tekst skal vedtages inden 2025. Oplægget udgivet af FN's miljøprogram – som skal diskuteres i Paris - er utroligt opmuntrende og inkluderer mange af de elementer, vi har efterlyst som en Business Coalition - såsom reduktion, cirkulation og forebyggelse.”

Photo de Paris avec la Tour Effeil

Hvad beder Unilever og Business Coalition regeringer om at overveje?

Hvad skal traktaten opnå?

  • Reduktion af plastproduktion og -anvendelse gennem en cirkulær økonomitilgang, med fokus på at eliminere plast, der har høje miljølækager og afkobling fra fossilbaserede jomfruelige ressourcer.
  • Cirkulation af alle plastikgenstande, der ikke kan elimineres, skal holde dem i økonomien til deres højeste værdi, gennem udvikling af indsamlings- og behandlingsinfrastruktur og veldesignede Extended Producer Responsibility (EPR)-ordninger.
  • Forebyggelse af plastlækage til miljøet, herunder gennem robust affaldshåndteringspraksis.

Hvordan skal traktaten opnå dette?

  • Den skal sætte juridisk bindende globale mål, regler og forpligtelser for alle aktører, hvilket giver mulighed for fleksibilitet til nationale forhold. Dette vil give virksomheder tillid og sikkerhed til at investere i langsigtede løsninger.
  • Den skal harmonisere regulatoriske standarder og politikker på tværs af markeder. Vi opererer i 190 lande, og det nuværende afbrudte kludetæppe af løsninger hindrer fremskridt mod vores mål. Industrien har allerede fastsat designstandarder for emballage, og vi mener, at harmoniserede definitioner og målinger er afgørende for at få genbrugsmodeller til at skalere. Etablering og håndhævelse af globalt harmoniserede standarder for emballage er nøglen til at sikre, at al plast er sikker til at blive brugt, genbrugt og genanvendt.
  • Den skal etablere politikker for udvidet producentansvar (EPR), så alle virksomheder, der introducerer emballage og andre produkter på markedet, bidrager økonomisk til deres indsamling og behandling efter brug.
  • Den skal kombinere designkrav med mål for skalering af genbrugsmodeller og genbrugsinfrastruktur for at holde plastik i cirkulation i længere tid til den højeste værdi.

Business Coalition for a Global Plastics Treaty har offentliggjort sine politiske anbefalinger forud for INC-2. Du kan læse dem her.

Billedet er af en 30 fods skulptur med titlen 'Turn off the plastic tap' af den canadiske kunstner Benjamin von Wong, lavet med plastikaffald fra Nairobis Kibera slumkvarter.

Tilbage til toppen