Spring til Indhold

Vi går forrest og leverer bæredygtige resultater via vores Compass mål

Publiceret:

Vi har sat ambitiøse mål: Klima indsatser, der skal sikre, at vi når netto nul, reducerer plastic, skaber regenererende landbrug og hæver levestandarden i vores værdikæde. Gennem vores Compass målsætninger handler vi for at styrke menneskers og planetens helbred - og for at skabe en mere fair, inkluderende verden.

Three people working in the forest planting trees

Vores forretning vil ikke gro uden en sund planet og et sundt samfund.

Unilever Compass er vores køreplan og strategi for at levere en ambitiøs bæredygtighedsdagsorden, der arbejder for at drive klimaindsatsen til at nå netto nul, reducere plastik som en del af en affaldsfri verden, regenerere natur og landbrug og hæve levestandarden i vores værdikæde.

Og vi udnytter styrken i vores medarbejdere, vores brands og vores partnerskaber til at hjælpe med at tackle de mest presserende problemer.

Som Unilevers administrerende direktør Alan Jope siger: "Klimaændringer, naturforringelse, biodiversitetsnedgang, vandknaphed – alle disse problemer hænger sammen, og vi skal tackle dem alle samtidigt.

”Hvis vi gør det, må vi erkende, at klimakrisen ikke kun er en miljømæssig nødsituation; den har også en frygtelig indvirkning på liv og levebrød. Vi har derfor et ansvar for at hjælpe med at tackle krisen: som virksomhed og gennem direkte handling fra vores brands."

Så hvordan påvirker disse handlinger reelt mennesker og planeten? Her er et kort kig på den forskel, som blot nogle af vores initiativer gør.

Sådan sænker vi vores logistikudledning

Logistik og distribution står for omkring 15 % af vores samlede drivhusgasudledning. For at nå vores ambition om netto nul i 2039 på tværs af vores værdikæde, bruger vi en kombination af metoder til at reducere vores CO2-fodaftryk.

Vi arbejder på at forbedre effektiviteten og reducere den tilbagelagte afstand og antallet af brugte lastbiler.

Vi skifter til vedvarende energi for at dekarbonisere vores lagerfodaftryk.

Vi varierer vores transportformer og udfører forskellige piloter med elektriske køretøjer og alternative brændstoffer.

Som Sustainability Logistics Manager, Laura Realpe, forklarer: "Vi kører allerede piloter med elektriske køretøjer i de fleste regioner, hvor vi opererer, lærer af teknologien, forstår hvordan den fungerer og forsøger også at samarbejde bedre med vores transportører og partnere for at implementere ny teknologi hurtigere."

Blue metallic electric truck on a road

Sådan bruger vi innovation til at sænke vores produkters fodaftryk

På tværs af vores Home Care portefølje ændrer vi produktformuleringer for at sænke emissionerne.

En af vores seneste innovationer er et fortyndet vaskemiddel fra Persil/OMO – med en 6 x koncentreret formel og bæredygtig emballage, der bruger 70 % mindre plastik – hvilket har reduceret vores distributions CO2-udledning med 83 %.

Vi arbejder sammen med én leverandør om at opfange kuldioxid (CO2) og omdanne det til en ingrediens kaldet soda.

Vi har også et stort program til at skifte kulstof fra petrokemi til kulstof fra vedvarende kilder.

Vi har for nylig underskrevet en aftale med Geno om at skabe alternativer til palmekerneolie ved hjælp af bioteknologi.

"Integration af bæredygtighed og forretningsstrategier er ikke længere kun et moralsk mål - det er vigtigt for at fremtidssikre din virksomhed," siger Jon Hague, Home Care's Head of Clean Future, Science and Technology.

Aeroplane view of a factory surrounded by grass

Sådan arbejder vi hen imod at sænke fodaftrykket

Når du er en global virksomhed, der forbruger energi på 245 lokationer i mere end 70 lande, er det en udfordring at sikre, at al din elektricitet og varme kommer fra vedvarende energi.

Så vi arbejder på at øge vores adgang til vedvarende elektricitetsforsyninger og understøtter innovationer inden for termisk energi, bl.a. via pilotprojekter inden for brugen af brintteknologi.

For eksempel har vi afprøvet brugen af varmepumper, som opfanger lavtemperatur, lavkvalitetsvarme og øger den til 65–80⁰C, hvilket betyder, at varme, der engang var spildt, kan bruges igen og igen. I vores isfabrikker kan varmepumper potentielt udligne varmebehovet og reducere CO₂-udledningen med op til 70 %.

Som vores gruppeingeniør for termisk energi, Vivek Nesarikar, siger: "Det er en ren teknologisk løsning i den sandeste forstand."

Yellow bridge on top of a building covered in solar panels

Sådan lukker vi cirklen på plastikemballage

Plast er et værdifuldt materiale, men vi skal holde det inde i den cirkulære økonomi - hvor det genbruges, genanvendes eller komposteres.

I Home Care investerer vi 1 milliard euro over ti år for at ændre den måde, vores rengøringsprodukter skabes, fremstilles og emballeres på.

Dette har set innovationer såsom vores Dirt is Good (DiG) ombyggede kapsler, der indeholder kraftfulde biologisk nedbrydelige aktive ingredienser, hvoraf 65% stammer fra plantekilder. Emballagen er også venligere for planeten.

Kapslerne sælges i en plastfri, fuldt genanvendelig papæske, et initiativ, der skal spare omkring 6.000 tons plastik om året, svarende i vægt til 500 dobbeltdækkerbusser.

Æsken er designet i samarbejde med Graphic Packaging International og er bygget til at udelukke fugt endnu mere effektivt end nuværende plastikemballage for at forhindre kapsler i at klæbe sammen. Den er også nemmere at åbne og lukke, børnesikkert og fuldt genanvendeligt.

"Den banebrydende formulering, format og emballage er arbejdet af flere R&D-teams, og vi kunne ikke være stoltere af resultatet. Den nye generation af DIG-kapsler og emballage er virkelig førende i branchen,” siger Dr. Keith Rutherford, Head of Global Innovation, Unilever Home Care R&D.

Blue Skip capsules in plastic-free packaging

Sådan bruger vi teknologi til mere bæredygtige forsyningskæder

Den synlighed, som teknologien giver os i vores forsyningskæder, betyder, at vi kan gøre dem mere gennemsigtige og sporbare. Så vi samarbejder med partnere for at afprøve og anvende den nyeste teknologi, herunder satellitbilleder og kunstig intelligens. Ved at give ny indsigt og data giver disse løsninger os mulighed for at forudsige, hvor skovene er i risiko for skovrydning, så vi kan træffe proaktive foranstaltninger for at beskytte økosystemer og levebrød.

Indtil videre har vi kortlagt 67 millioner hektar skov, vurderet 77.000 landsbyer for at støtte indkøb fra småbønder med lav risiko og analyseret næsten 4.000 palmeejendomme for at lede leverandører til skovrydningsfrie kilder.

"De nyeste digitale muligheder vil hjælpe os med bedre at identificere højrisikoområder og målrette indgreb, hvor der er mest brug for dem," siger Willem Uijen, vores Chief Procurement Officer.

Satellite image of tech pathways across Malaysia & Singapore

Sådan beskytter vi jord og landmænds levebrød

Vores bæredygtige indkøbsprogrammer omfatter samarbejde med landmænd for at indføre regenerativ landbrugspraksis såsom dæk- afgrøder for at hjælpe med at beskytte og genopbygge jorden.

I løbet af de sidste ti år har vi ydet økonomisk og teknisk støtte til landmænd i Iowa, som forsyner vores virksomhed med soja til vores Hellmanns produkter. I 2022 havde vi over 520 landmænd, der plantede næsten 180.000 acres dækafgrøder, og vi fortsætter med at dyrke programmet.

"Over tid hjælper dækafgrøder med at bygge sundere jorder, der bedre kan absorbere ekstreme regnfald eller tørkeforhold," siger Stefani Millie Grant, Senior Manager, External Affairs and Sustainability. "En dækafgrøde holder også bedre på næringsstoffer i jorden og har potentiale til at opfange kulstof."

Father and daughter walking hand in hand across soil towards a red truck, wind turbine in the distance

Sådan leverer vi mejeriprodukter, der ikke belaster jorden

Produktionen af mælk og mejeriprodukter skaber betydelige udledninger af drivhusgasser, såsom metan og lattergas. Mejeriprodukter er en væsentlig ingrediens i vores isforretning, og derfor skal reduktion af disse emissioner være en central del af Unilevers løsning til at tackle klimaforandringerne - og vi arbejder på det.

Vi fremmer regenerativ landbrugspraksis, som hjælper med at lagre kulstof, opretholde sund jord og forbedre vand- og luftkvaliteten.

Vi ser på måder, hvorpå man kan tilpasse køernes kost for at hjælpe med at nedbringe metan-emissionerne hurtigt.

Vi arbejder sammen med landmænd for at se, hvordan vi kan omdanne gylle til vedvarende energi.

Som vores Sustainable Sourcing Manager for Dairy, Klaas Jan van Calker, siger: "Siden 2015 har vi allerede set en emissionsreduktion på 14% i de piloter, der er kørt med Ben og Jerry's."

Close up of a field of black and white and brown and white cows, one in view is eating grass and licking its lips

Sådan udvikler vi landskabsprogrammer, der giver social effekt

Når det kommer til bæredygtig palmeolie, ønsker vi, at vores arbejde kommer til at gavne alle i de områder, vi indkøber råvarer fra - inklusive småbønder, skove og dyreliv, regeringer, virksomheder og samfund.

Vi støtter landskabsprogrammer i Sydøstasien og arbejder sammen med dem, der kender landet bedst, mod fælles mål.

Vi hjælper med at beskytte Leuser-økosystemet, et hotspot for biodiversitet i Indonesiens Aceh-provins.

Vi støtter WWF's skovgenopretningsprogram i Sabah, som er en del af en bredere, regeringsledet indsats.

Som Willem Uijen, vores Chief Procurement Officer, siger: "Vi investerer i landskabsprogrammer, fordi det er klart, at udfordringerne relateret til klima, natur og social lighed er dybt forbundne og kræver holistiske løsninger."

Two men looking out across a field in Asia

Hvis du vil grave dybere

Besøg vores Planet & Society-hub for at få et detaljeret kig på Unilevers bæredygtighedsrejse. Det er her, du også kan finde mere om vores bæredygtighedsrapportering, herunder data om resultater og vores rapporteringsarkiv.

Tilbage til toppen