Spring til Indhold

Vi beskytter og regenererer naturen for at bekæmpe klimaforandringerne

Publiceret:

Skovrydning er en central årsag til klimaforandringer. Lana Kristanto, specialist i bæredygtige indkøb, forklarer, hvordan vi arbejder hen imod en skovrydningsfri forsyningskæde, og hvorfor beskyttelse og regenerering af naturen er en central del af vores klimastrategi

Skovrydningsfri forsyningskæde
Lana Kristanto
Lana Kristanto, Assistant Manager for Sustainable Sourcing hos Unilever

Vores Climate Transition Action Plan (PDF 7.98 MB) beskriver de skridt, som Unilever vil tage for at opnå netto nul på tværs af vores værdikæde i 2039 - og for at spille vores rolle ifm. begrænsningen af den globale temperaturstigning til 1,5°C. I en række interviews sætter vi fokus på nogle af de mange mennesker, der er med til at levere vores handlingsplan og få forandring til at ske.

Lana Kristanto, Assistant Manager for Sustainable Sourcing hos Unilever, forklarer, hvordan vores arbejde med at skabe en skovrydningsfri forsyningskæde, genetablere skovdække og regenerere naturen er en del af vores klimaløsning.

Hvad involverer dit job?

Mit team, der hovedsageligt er baseret i Sydøstasien, sikrer, at vi indkøber vores palmeolie bæredygtigt, hvilket understøtter vores globale forpligtelse til at have en skovrydningsfri forsyningskæde for palmeolie, papir og pap, te, soja og kakao. Jeg støtter forvaltningen af vores landskabsprogrammer, overvåger overholdelse og engagement med leverandører og ngo-interessenter og arbejder med data fra vores månedlige skovrydningsovervågning.

Hvordan understøtter dit arbejde naturen i praksis?

En måde, hvorpå vi støtter natur og mennesker – samtidig med at vi arbejder på at reducere vores klimapåvirkning – er ved at deltage i landskabsdækkende programmer til støtte for bæredygtigt landbrug. Vi samarbejder med regeringer, avlere, lokalsamfund og civilsamfundet for at blive enige om, hvordan man bedst udvikler et område bæredygtigt.

Vi har seks palmeolie-landskabsprogrammer i Indonesien og Malaysia. I Aceh har vores partnerskab med IDH Sustainable Trade Initiative hjulpet 500 landmænd med at starte kooperativer og opnå ”Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)-certificering”. Vi arbejder også med den lokale regering og Leuser Conservation Forum (FKL) for at beskytte og genoprette skove i Leuser Lowlands i Aceh. Leuser-økosystemet er hjemsted for arter som orangutanger, næsehorn, solbjørne, elefanter og tigre.

Og i nabolandet Nordsumatra hjælper vi i samarbejde med Conservation International med at beskytte 127.000 hektar skove, etablere en agroforestry-grund på tidligere ødelagt jord - og leverer over 22.000 frøplanter og frugttræer for at genoprette området og generere ekstra indtægter til lokalsamfundene.

Hvorfor er sporbarhed så vigtig?

Samfund, økonomier og virksomheder står allerede over for problemer som følge af tab af natur og klimaændringer, herunder en øget risiko for oversvømmelser og underminering af fødevaresikkerheden. Palmeolie er for eksempel en råvare, der i høj grad er knyttet til skovkonvertering og spørgsmål om jordrettigheder. Vi ser sporbarhed som nøglen til at identificere, hvor disse risici ligger i vores forsyningskæder, så de kan håndteres.

Vi har udviklet en direct sourcing strategi for indkøb af palmeolie til vores North Sumatra produktions-facilitet fra lokale uafhængige møller. Vi arbejder i øjeblikket med 12 møller, hvor vi investerer i programmer, der hjælper dem med at forbedre deres indkøbspraksis, lokalisere gårde og lærer dem at overvåge, rapportere og verificere skovrydning i deres forsyningsbase.

Hvor vigtig er teknologi for vores succes?

Det er livsvigtigt. Vi har investeret meget i teknologi for at hjælpe os med at 'se' og forstå, hvad der sker med skovene globalt, herunder skovene og tørveområderne indenfor den kritiske 'first mile' fra, hvor råmaterialet dyrkes, og hvor det først forarbejdes. Dette giver os mulighed for hurtigere at identificere problemer i vores forsyningskæde, så vi kan træffe proaktive foranstaltninger.

Vi arbejder også med vores leverandører og teknologipartnere og kombinerer vores jordovervågning og arbejde med sporbarhed til plantager. Så når vi siger, at vi køber skovrydningsfrit, kan vi understøtte det med data.

Hvordan involverer vores brands sig?

Der er et voksende krav fra forbrugerne om, at produkter produceres bæredygtigt. Unilever’s Climate & Nature Fund, som har mandat til at bruge €1 milliard, tilbyder vores brands en måde at investere i meningsfulde klima- og naturprojekter i dette årti. For eksempel i samarbejde med Rimba Collective vil Dove hjælpe med at beskytte og genskabe 123,000 acres regnskov i Syd-øst Asien – et område, som er otte gange så stort som Manhattan – over fem år.

Er du optimistisk ift. at erhvervslivet vil tackle klimaet og natur-krisen?

I stigende grad, ja. Virksomheder har en meget vigtig rolle at spille ift. at tackle klimaforandringerne. Unilever afprøver teknologibaserede løsninger og samarbejder med andre i vores fælles værdikæder for at sikre, at vi spiller vores rolle. Men jeg ved, at vi også har brug for, at regeringerne gør mere. Og det er derfor, at jeg er glad for, at Unilever er til COP28 og efterlyser yderligere støtte til naturen.

Tilbage til toppen