Spring til Indhold

Sådan reducerer vi udledningen fra vores logistik

Publiceret:

Vores Sustainability Logistics Manager, Laura Realpe, forklarer, hvordan vi reducerer udledningen fra vores logistik gennem et mix af øget effektivitet, eldrevne køretøjer og bæredygtigt indkøbte bio-brændstoffer.

 Logistiikkapäästöjen vähentäminen
Laura Realpe, Sustainability Logistics Manager.
Laura Realpe, Sustainability Logistics Manager

Hos Unilever udstikker vores Climate Transition Action Plan (PDF 7.98 MB)retningslinierne for, hvordan vi vil halvere virkningen af drivhusgasemissioner fra vores produkter pr. forbruger inden 2030 - og hvordan vi vil opnå nettonul i hele vores værdikæde inden 2039.

I en række interviews introducerer Unilever nogle af de mange mennesker, der er med til at levere vores handlingsplan og få forandring til at ske.

Vores logistik- og distributionsudledninger stammer fra transport og opbevaring af vores produkter, fra leverandører til producenter og endelig videre til vores kunder. Laura Realpe, vores Sustainability Logistics Manager, forklarer, hvordan vi bruger innovation og samarbejde til at hjælpe med at tackle klimaændringer på tværs af denne del af vores forretningsdrift.

Hvad omfatter dit job?

Rollen som globalbæredygtighedschef for logistik omfatter to hovedansvarsområder. Det første er relateret til bæredygtighedsrapportering, der hjælper os med at måle vores fremskridt hen imod vores mål. Det andet er mere strategisk og handler om, hvordan vi driver bæredygtighedsinitiativer inden for forskellige regioner, hjælper med at dele erfaringer på tværs af markeder og arbejder med markedsteams for at designe deres planer og implementere deres logistikstrategier.

Hvorfor er det så vigtigt for os at tackle logistik-relaterede emissioner?

Logistik og distribution tegner sig for omkring 15 % af Unilevers samlede drivhusgasudledning. At opnå netto nul i 2039 på tværs af vores værdikæde er en meget udfordrende ambition, især da vi ikke har én enkelt løsning, der passer overalt. Vi bruger en kombination af metoder ift. til at nå vores mål om dekarbonisering.

Vores hidtidige fremskridt i denne del af vores forretning omfatter forbedring af effektiviteten for at reducere kørte distancer og antallet af brugte lastbiler, skift til vedvarende energi for at dekarbonisere vores lagerfodaftryk, variering af vores transportformer og gennemførelse af forskellige pilotprojekter med elektriske køretøjer og alternative brændstoffer.

I de kommende år vil effektivisering og reduktion af kørte kilometer fortsat være kernen i vores dekarboniseringsstrategi. Vi ser også en stor mulighed for at forny vores flåder på tværs af vores aktiviteter på nye markeder, efterhånden som nye teknologier bliver tilgængelige. Derudover forventer vi at bruge alternative brændstoffer som en midlertidig energikilde, der bygger bro mellem nu og det øjeblik, hvor mellem- til tunge elektriske køretøjer kommer på markedet.

Udviklingen af infrastruktur til nul-emissionstransport er fortsat en enorm udfordring, der skal tackles, fordi den i øjeblikket er meget begrænset. Regeringens politik vil være en central katalysator for omstillingen til ren energi, og vi har tillid til, at udviklingen i de følgende år vil gå hurtigere.

Hvilke innovationer er du mest begejstret for?

Vi afprøver en type bæredygtigt biobrændstof – afledt af spild fra madolie i Holland og Storbritannien – som kan bruges i enhver dieselmotor. Vi kan bruge dette brændstof i de kommende år, indtil vi er klar til at ændre vores flåde. I Nordamerika tester vi også biogasser og afprøver kulstoffangstteknologi, som lagrer kulstof udledt fra lastbiler. Dette sælges så videre til byggebranchen til brug i byggearbejder. Test af biogas begyndte for et par måneder siden, og resultaterne til dato har været meget positive. Vi forventer at køre pilot-projekter med kulstoffangst-teknologien tidligt i år.

Med hensyn til nul-emissionsteknologi har vi allerede pilotprojekter i gang med elektriske køretøjer i de fleste regioner, hvor vi opererer. Her lærer vi af teknologien, forstår, hvordan den virker og forsøger at samarbejde bedre med vores transportører og partnere for at implementere ny teknologi hurtigere.

Hvordan vil vi håndtere overgangen til elektriske lastbiler?

Primært skal vi opskalere vores udbud af rene lastbiler. Og det er vigtigt at overveje, at det ikke kun handler om selve det elektriske køretøj. Vi har også brug for at have infrastrukturen på plads til at genoplade det. At udvikle dette er ikke noget, vi kan gøre selv. Vi er nødt til at samarbejde med regeringer og vores kolleger og på tværs af logistiksektoren for at gøre projektet levedygtigt med hensyn til omkostninger og drift. Derfor sluttede vi os til EV100+, hvilket signalerede vores forpligtelse til det fælles mål om at forme markedet.

Og der er stor interesse fra andre virksomheder. Baseret på den nuværende teknologi, der er tilgængelig, tror jeg, at der er enighed om, at på lang sigt vil elektriske og brintdrevne køretøjer være nøgleteknologierne i branchen. Det, vi gør lige nu, er at forstå, hvor de første økosystemer skal udvikles, og vi forventer, at Vesteuropa og Nordamerika vil være de første brugere i skala.

Ca. 90%af vores logistikafledte emissioner stammer fra vejtransport, mens skibstransport står for ca. 6%.

Hvor kommer skibsfart ind?

Vi er en del af Smart Freight Centre, en industrikoalition, der specifikt forsøger at udvikle økosystemet for elektriske køretøjer for at fremskynde deres implementering. Vi er også en del af coZEV, eller Cargo Owners for Zero Emission Vessels, en lignende koalition, der sigter på at identificere og implementere dekarboniseringsløsninger inden for skibsfart.

I øjeblikket forventes teknologien til emissionsfri skibsfart at tage længere tid at udvikle og integrere, end den vil til vejtransport, da et skibs levetid er meget længere. På dette tidspunkt er den eneste rigtige løsning, der er tilgængelig inden for skibsfart, bæredygtigt fremstillede biobrændstoffer. Men ved at signalere vores forpligtelse til nul-emission forsendelse gennem coZEV, er vi sikre på, at vi kan fremskynde overgangen i det tempo og den skala, der er nødvendig.

Hvad elsker du ved dit job?

Jeg synes, det er fantastisk at få muligheden for at arbejde på noget, der faktisk har en positiv indvirkning i den virkelige verden, ikke kun for mig, men også for andre og for de kommende generationer. Jeg elsker også innovationen i forbindelse med denne rolle. Vi tester ting, som til tider bliver gjort for første gang i verden. Og selvom jeg ved, at dekarbonisering til logistik er udfordrende, er jeg meget håbefuld, fordi jeg tror på, at vi er på vej i den rigtige retning og absolut gør fremskridt.

Tilbage til toppen