Spring til Indhold

Klima-samarbejde med leverandører

Publiceret:

Størstedelen af vores Co2 udledning stammer fra de råvarer, ingredienser og emballager, vi køber. Klima-specialist Giulia Saladino fortæller, hvordan vi kan arbejde hen imod nul udledning ved at støtte vores leverandører i overvågning og reduktion af deres produkt-relaterede udledning.

Illustration av två bönder som skördar grödor, med en skog som växer i förgrunden.
Image of Giulia Saladino, Climate Specialist in the Business Operations Sustainability team at Unilever.
Giulia Saladino, klimatspecialist inom Business Operations Sustainability hos Unilever

Vi opskalerer vores klima-samarbejdemed leverandører

Hos Unilever udstikker vores handlingsplan for klimaomstilling rammerne for de initiativer, vi vil tage for at halvere drivhusgas-emissionerne (GHG) af vores produkter, pr. forbruger inden 2030 - og for at opnå netto nul udledning i hele vores værdikæde inden 2039.

I en række interviews sætter vi fokus på nogle af de mange mennesker, der er med til at levere vores handlingsplan og få forandring til at ske.

Giulia Saladino, klimaspecialist i Business Operations Sustainability-teamet hos Unilever, forklarer, hvordan vi opskalerer vores arbejde med leverandører for at fremskynde reduktionen af emissioner.

Hvad indebærer dit job?

Min hovedopgave er at engagere leverandører i vores Supplier Climate Program. Programmet tilbyder vejledning og adgang til værktøjer og ressourcer til en nøglegruppe af leverandører, hvis materialer bidragervæsentligt til vores emissioner. Så meget af mit arbejde handler om forskning, klarlægning af hvilke værktøjer og kompetenceopbyggende partnere, der er derude, og udvælgelse af det bedste match til vores leverandører.

Jeg arbejder også tæt sammen med vores indkøbere for at sikre, at de har den viden, de skal bruge for at kunne tale med leverandører om vores fælles klimaindsats. Og den anden del af min rolle handler om at skabe forbindelse til bæredygtigheds-partnere. En af de væsentligste erfaringer, vi hidtil har gjort ved at arbejde med vores leverandører, er behovet for at erhvervslivets klima-indsats er tilpasset på tværs af brancher. En del af mit arbejde er at tale med andre virksomheder for at få en forståelse af, hvor industrien er på vej hen, så vi kan afgøre, hvordan vi koordinerer vores klimaindsats.

Hvordan opstod klimaprogrammet?

Vi har omkring 52.000 leverandører. Af disse bidrager 300 væsentligt til vores upstream-emissioner. Da vi begyndte at undersøge, hvordan vi kunne arbejde med dem om emissionsreduktion, opdagede vi, at to tredjedele af denne gruppe endnu ikke havde et klimamål. Dette gav Unilever en enorm mulighed for at tilbyde support. Det er det, Klimaprogrammet handler om.

Sidste år kørte vi en pilot med 35 af vores leverandører for at teste værktøjer og ressourcer, der er designet til at hjælpe leverandører med at opbygge deres klimakapacitet og fremskynde deres klimarejse. Vi ønskede at forstå, om disse værktøjer matchede deres behov. Vi så også på indsamling og deling af data – når leverandører har data om produkters CO2-fodaftryk. Hvordan ser det ud, og hvordan skal vi forholde os til at modtage, validere og bruge dem?

I starten var vi usikre på, hvordan leverandørerne ville engagere sig i pilotprojektet. Når du starter noget nyt - og det var nyt ikke kun for Unilever, men også inden for branchen – så ved du ikke, hvordan det vil udvikle sig. Men vi inviterede 60 leverandører til at deltage, og mere end halvdelen ville gerne være med. Det faktum, at der var reel interesse, bekræftede, at der var behov for et program som dette. Og til sidst havde vi skabt et lille fællesskab af engagerede leverandører, som forstår, at vi alle skal arbejde sammen for at tackle denne enorme udfordring.

Hvad var de vigtigste erfaringer fra pilotprojektet?

Vi lærte meget, især at der ikke findes et quick fix. Vi indså, hvor vigtigt det er at skræddersy vores forespørgsler og vores værktøjer, så de passer til hver leverandørs behov. Vi forsøger altid at møde leverandører, uanset hvor de er på deres klimarejse. Så vi segmenterede pilotleverandørerne i tre grupper efter deres klimamodenhed, og denne tilgang virkede virkelig.

De leverandører, der lige er begyndt at arbejde på klimaområdet, fik tilbudt et e-læringsværktøj, mens de, der var lidt længere, fik et værktøj, der hjalp dem med at lære at beregne produkters CO2-fodaftryk. Og den mest klimabevidste gruppe blev bedt om at dele de data, som de allerede havde, fordi vi ville teste vores indsamlings- og valideringsprocesser.

For ”begynderne” var den største udfordring mangel på ressourcer, men så snart de fik de første ressourcer sat på plads, ønskede de hurtigt at bevæge sig ud over e-læringen til egentlig dataindsamling. Derfor har vi i år ændret vores tilbud og vil give leverandører en platform til at udvikle deres GHG-baseline og en emissionsreduktionsplan.

Den feedback, vi fik fra den anden gruppe af leverandører, var, at piloten var en værdifuld øvelse. At tage et dybt dyk ned i deres egen drift og bredere værdikæde hjalp denne gruppe mulighed med at identificere og genoverveje, hvor deres største hotspots er – og planlægge, hvor de bedst kan reducere deres emissioner.

Fra den mest avancerede gruppe lærte vi, at der er et klart behov for at standardisere, hvad virksomheder beder leverandører om at levere, og de anvendte metoder. Det er derfor, vi støtter industritilpasning gennem Partnership for Carbon Transparency (PACT), som er etableret af World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

Hvordan virker PACT?

Vi er medlemmer af WBCSD, og gennem PACT har vi spillet en nøglerolle i at hjælpe med at forme standardiserede metoder over mere end et år. Nu tilbyder PACT et netværk, der vil gøre det muligt for virksomheder frit at udveksle produktdata om CO2-fodaftryk i stor skala på den mest automatiserede måde.

Nøglen her er gennemsigtighed – at forbinde leverandører til virksomheder og virksomheder til detailhandlere - for i sidste ende at skabe et dataflow, der vil betyde, at et produkts CO2-fodaftryk er fuldt demokratiseret og delt.

Jo mere man ved om forskellige materialers klimapåvirkning, jo hurtigere kan der sættes ind for at imødegå denne påvirkning og nedbringe emissionerne.

Var der nogen overraskelser fra piloten?

En uventet gevinst var, at vi selv på dette pilotstadie fik rigtige, brugbare data fra vores leverandører. De så værdien i at udveksle data med os, fordi det gav dem mulighed for bedre at forstå vores behov, og hvad vi ønsker af dem med hensyn til dataindsamling. Vi håber at kunne bruge deres data i vores årlige rapportering næste år.

Hvordan skalerer vi tingene op i år?

I 2022 havde vores pilot 35 leverandører. I 2023 ønsker vi at bringe mellem 100 og 120 leverandører ombord på klimaprogrammet, og målet er at have engageret alle de 300 leverandører, vi oprindeligt identificerede, inden udgangen af 2024.

Tidligere på måneden bragte vi 100 af vores mål-leverandører sammen med leverandørerne fra pilotprojektet. Vi ønskede, at vores nye gruppe af Climate Program-leverandører skulle høre direkte fra pilotleverandørerne, hvad der er muligt, og at det er vigtigt at arbejde sammen, fordi det er en for stor udfordring at overkomme alene.

Jeg havde også det privilegium at møde mange flere leverandører personligt ved vores nylige Partner with Purpose-arrangement i London, hvor vi talte dem igennem vores arbejde, og hvordan de også kan blive involveret. Vi opfordrer hele vores leverandørbase til at tilmelde sig Unilevers klimaløfte for offentligt at demonstrere deres fælles værdier og engagement i ambitiøs klimahandling.

Hvordan ser succesen ud for Klimaprogrammet?

Indtil videre har vi med Klimaprogrammet fokuseret meget på at engagere leverandører i at indsamle data. Men data er kun et middel til et mål, og slutmålet er reduktion af emissioner, så vi skal sikre, at leverandører også arbejder på konkrete planer for at reducere deres emissioner.

Vi har en kæmpe udfordring foran os med at nedbringe emissionerne fra råvarer og ingredienser og emballage, og det vil tage tid, før vi ser resultaterne.

Vi skal huske, at det, vi laver på dette område, er virkelig nyt, og der er ikke en klar vej. At gå ud over egen drift og se på værdikædens emissioner er noget, der først for alvor er dukket op i de senere år. Men generelt føler jeg mig optimistisk med hensyn til, hvor hurtigt tingene går. Vi ønsker at bane vejen for, at andre kan følge efter.

Hvad inspirerer dig mest i din rolle?

Det vigtigste for mig er, at vi har en positiv effekt. Jeg kunne ikke forestille mig at arbejde bare for at gøre det. Mit formål er at gøre folk i stand til at gå over til en mere bæredygtig måde at leve på, og mit job er at hjælpe leverandører med at omstille sig til en mere bæredygtig måde at drive forretning på. Så mit job er virkelig i overensstemmelse med mit formål, og det er derfor, jeg elsker det.

Unilever Supplier Climate Program støtter virksomheden i at blive klar til fremtiden. Vi hjælper med at opbygge en robust forsyningskæde, gør os klar til klimalovgivning og opfylder forbrugernes behov for mere bæredygtige produkter. I sidste ende hjælper det virksomheder med at gøre det rigtige for mennesker og planeten. Jeg er stolt af at være på forkant med det.

Læs mere om, hvordan vi arbejder med vores leverandører for at reducere Co2 påvirkningen fra vores produkter gennem innovation og partnerskaber Sådan reducerer vi udledningen fra vores logistik | Unilever

Tilbage til toppen