Spring til Indhold

Klare resultater af Unilevers første regenerative landbrugsprojekter

Publiceret:

2022 resultaterne af vores regenerative landbrugsprojekter er i hus, og der er gode nyheder med fremskridt over hele linien. Mens Unilever fortsætter med at tilføje og opskalere projekter i 2023 og fremadrettet, ser vi nærmere på den miljømæssige påvirkning af disse første programmer.

A tomato field farmed using regenerative agriculture practices

I 2021 præsenterede Unilever sine Regenerative Agriculture Principles, som har til formål at arbejde med landmænd, leverandører og partnere om implementering af metoder i landbruget, som kan regenerere og beskytte jorden, hjælpe med at sikre fødevaresikkerheden og og forsyningskædens modstandsdygtighed - og bidrage til Unilevers vej til Net Zero.

Fire projekter blev designet til at implementere disse principper, der adresserer udfordringerne og unikke behov for forskellige afgrøder og landskaber, samtidig med at de giver en ramme til at måle effekten af implementering.

Selvom ændringer i landbruget normalt måles over flere år, viser resultaterne fra disse projekter, at de allerede er ved at slå rod og levere i form af reduktion af drivhusgas-emissioner, øget biodiversitet, forbedring af vandeffektivitet og -kvalitet og styrkelse af jordens sundhed.

"Det er utroligt opmuntrende at se den positive effekt, som disse projekter har. Det fremhæver, hvordan samarbejde har magten til at skabe reel forandring. Vi lærer af erfaringerne fra vores landmænd og partnere og fortsætter med at skalere vores projekter og dyrke flere af vores ingredienser efter regenerative landbrugsprincipper,” siger Hanneke Faber, Nutrition President hos Unilever, og tilføjer, at regenerativt landbrug nu er et centralt investeringsområde for Unilevers 1 milliard € Climate & Nature Fund.

"Det haster virkelig med at reducere fødevarers indvirkning på planeten og samtidig gøre afgrøder mere modstandsdygtige over for klimaændringer. Implementering af regenerative landbrugsprincipper er den bedste måde at gøre dette på,” siger hun.

Det er stadig tidligt, men som disse fire casestudier viser, er der grund til optimisme.

 1. Vand- og jordforvaltning – Tomater, Badajoz, Spanien

  A field of tomatoes, grown with regenerative agriculture practices to improve water management and soil health

  En mark med tomater, dyrket med regenerativ landbrugspraksis for at forbedre vandforvaltning og jordsundhed.

  Målet: Knorr arbejder i samarbejde med den spanske tomatleverandør Agraz på at hjælpe landmænd i Badajoz-regionen med at beskytte deres afgrøder mod virkningerne af reduceret nedbør og udtømte underjordiske vandreserver, samt beskytte områdets biodiversitet.

  Hvorfor betyder det noget: ”Gennem disse projekter ser vi en reduktion af omkostningerne, en reduktion af vandforbruget og en reduktion i brugen af kunstgødning og pesticider, hvilket er en stor fordel for jorden. Den forandring, vi laver inden for landbruget, får os til at føle os meget stolte. For det første over at have været en af pionererne, og for det andet for den rolle, vi spiller i at tage os af planeten," siger Antonio Tienza Villalobos, farm manager hos Aldea del Conde S.L. (i Badajoz-regionen).

  Projektet: Gennem brugen af banebrydende sensorer og jordsonder, der informerer landmændene om den nøjagtige mængde vand, der er behov for, sikrer de nye vandingssystemer mere præcis vandanvendelse. Resultatet er betydelige økonomiske besparelser og et mere robust produktionssystem.

  I et andet parallelt forsøg blev tre landmænd opfordret til at plante vilde blomsterkanter for at øge biodiversiteten.

  Resultaterne:

  • Projektet oplevede et fald på 37% i drivhusgas-emissioner (kg CO2-ækvivalent) pr. kg tomater sammenlignet med drivhusgas-emissionen før projektet.
  • Jordens organiske stof steg fra 1% i 2020 til 1,27% i 2022. Dette er en nøgleindikator for jordens frugtbarhed og jordens evne til at opfange kulstof. Jo mere organisk stof jord indeholder, jo mere frugtbar er den, og jo mere kulstof kan den optage.
  • Der var en 173% stigning i bestøvere og 27% stigning i vilde blomster diversitet, hvor landmændene havde plantet vilde blomsterkanter.

  Gennem disse projekter ser vi en reduktion af omkostninger, af vandforbruget og brugen af gødning og pesticider, hvilket er en stor fordel for jorden.

  Antonio Tienza Villalobos, farm manager hos Aldea del Conde S.L.
 2. Metanreduktion – Ris, Arkansas, USA

  A close-up of hands holding rice grown with methane-reducing practices

  Et nærbillede af hænder, der holder ris dyrket med metan-reducerende metoder

  Målet: Knorr gik sammen med den amerikanske risleverandør Riviana og University of Arkansas (UARK) for at finde måder, hvorpå bønderne kan dyrke ris, mens de bevarer vandreserver og reducerer metan-emissioner.

  Hvorfor betyder det noget: "Vi er forpligtet til at finde nye metoder til dyrkning af traditionelle afgrøder, der fungerer for landmændene, vores forretning og miljøet. Dette projekt er et godt eksempel på dette engagement i praksis. Med næsten 60% af Unilevers CO2-fodaftryk, der kommer fra de råvarer og ingredienser, vi køber, er det vigtigt, at vi sammen med vores indkøbsteam arbejder med vores leverandører for at reducere vores produkters klimapåvirkning," siger Eric Soubeiran, Unilevers Vice President, Climate & Nature.

  Projektet: Målet med dette program var at finde måder til at reducere den store mængde metan, der frigives, når rismarker oversvømmes. Programmet introducerede en række nye fremgangsmåder, herunder furevanding og en metode kaldet befugtning og tørring, som ved at reducere den tid, jorden forbliver under vand, reducerer mængden af frigivet metan.

  Resultaterne:

  • Der blev frigivet 76% mindre metan (kg CO2-ækvivalent pr. kg ris) sammenlignet med udledningen før projektet.
  • 48% mindre drivhusgasemissioner (kg CO2eq pr. kg ris) blev frigivet i forhold til drivhusgas-emissionen før projektet.

  Da næsten 60% af Unilevers CO2-fodaftryk kommer fra de råvarer og ingredienser, vi køber, er det vigtigt, at vi sammen med vores indkøbsteam arbejder sammen med vores leverandører for at reducere klimapåvirkningen af vores produkter.

  Eric Soubeiran, Unilever’s Vice President, Climate & Nature.
 3. Jordbeskyttelse – Sojabønner, Iowa, USA

  A field of soybean plants in Iowa in the summer

  En mark med sojaplanter i Iowa om sommeren

  Målet: Siden 2018 har Hellmanns arbejdet med Practical Farmers of Iowa, PepsiCo og sojabønneleverandøren ADM for en bedre beskyttelse af den jord, der bruges til at dyrke sojabønner til Hellmanns mayonnaise i USA. Projektet har også til formål at reducere drivhusgasemissioner og nitratniveauer i vand.

  Hvorfor betyder det noget: “Programmet er udviklet omkring tre søjler, der kan replikeres til forskellige problemer med forskellige afgrøder og lokationer. De tre søjler – finansiel bistand, teknisk bistand og peer-støtte/læring – er i bund og grund planen for, hvordan programmer bliver sat op i Nordamerika,” fortæller Stefani Millie, Senior Manager, External Affairs and Sustainability, Unilever.

  Projektet: 523 landmænd og over 35.000 hektar landbrugsjord var involveret i dækafgrøde-plantningsprojektet. Landmændene fik økonomisk og teknisk støtte til at plante ikke-kommercielle dækafgrøder for at beskytte jorden mod den nedbrydende virkning af ugunstigt vejr, såsom vind og regn mellem plantning.

  Resultaterne:

  • 14% mindre nitratløb fra vandet sammenlignet med sammenligningsfelter.
  • 6% færre drivhusgasser sammenlignet med sammenligningsfelter.

  Programmet er udviklet omkring tre søjler, der kan replikeres til forskellige problemer med forskellige afgrøder og steder.

  Stefani Millie, Senior Manager, External Affairs and Sustainability, Unilever.
 4. Reduktion af vandforurening – Lombardiet, Italien

  A close-up of tall rice plants against a blue sky

  Et nærbillede af høje risplanter mod en blå himmel

  Målet: Dette projekt blev lanceret af Knorr i samarbejde med den italienske leverandør Parboriz og havde til formål at finde levedygtige metoder til at reducere vandforurening og drivhusgasemissioner, samtidig med at biodiversiteten øges.

  Hvorfor betyder det noget: "Samarbejde som dette er utroligt værdifuldt, da det giver os mulighed for at teste, hvilken praksis der vil have størst indflydelse for vores landmænd og leverandører i marken" fortæller Hanneke Faber, ernæringspræsident, Unilever.

  Projektet: I modsætning til andre projekter var dette initiativ baseret på fire demonstrationsfarme, der spænder over 900 hektar, med det formål at afprøve ny praksis og forstå, hvordan de kan anvendes på kommercielle landbrug. Ingen af de dyrkede ris blev forarbejdet eller brugt af Unilever. Men erfaringerne og resultaterne fra demonstrationsfarmene var så imponerende, at praksisserne vil blive udrullet til over 200 andre risbønder i området i 2023.

  Resultaterne:

  Praksisser på demonstrationsfarmene reducerede med succes mængden af kemikalierester fundet i vand. Dette omfattede:

  • 78% reduktion af pesticidrester
  • 62% reduktion af herbicidrester
  • 78% reduktion i fungiciderester

  Samarbejder som dette er utroligt værdifulde, da det giver os mulighed for at teste, hvilken praksis der vil have størst indflydelse for vores landmænd og leverandører i marken.

  Hanneke Faber, Nutrition President, Unilever.

Hvad sker der nu

Disse projekter danner grundlaget for en omfattende opskalering af regenerativt landbrug i Unilevers forsyningskæde, som vil sikre, at regenerativ landbrugspraksis i stigende grad leverer de ingredienser, der bruges af vores ernæringsmærker.

I dag lever ni projekter i marken, der dækker 48.000 hektar soja, ris, tomater, løg, hvidløg og mejeriprodukter i Nordamerika, Europa og Sydasien.

Inden udgangen af dette år sigter vi mod at have kontrakteret omkring 300.000 hektar. I 2030 vil vi have udvidet til mere end 100 programmer, hvilket bidrager til Unilevers forpligtelse til at genoprette og regenerere 1,5 millioner hektar land, oceaner og skove.

Som Hanneke Faber siger: ”Piloternes tid er forbi. Det er på tide at gå stort.”

Tilbage til toppen