Spring til Indhold

Hvad er forskellen på klimaforandringer og global opvarmning?

Publiceret:

Læs om forskellen mellem global opvarmning og klimaforandringer - og hvad vi gør hos Unilever og i vores værdikæde for at tackle begge udfordringer.

Begreberne 'global opvarmning' og 'klimaforandringer' bruges ofte i flæng. Men selvom de deler mange ligheder, er de lidt forskellige.

At forstå disse subtile forskelle kan hjælpe os alle med at planlægge de klimatiltag vi har brug for at iværksættefor at bygge en mere sikker og levedygtig planet for fremtiden.

Læs videre om definitioner af både global opvarmning og klimaforandringer - og om, hvordan vi griber ind hos Unilever og på tværs af vores værdikæde.

Forståelse af global opvarmning

Udtrykket 'global opvarmning' refererer direkte til processen med, at jordens gennemsnitlige overfladetemperatur stiger

Udtrykket 'global opvarmning' refererer direkte til processen med, at Jordens gennemsnitlige overfladetemperatur stiger. Temperaturen i Jordens klima har altid ændret sig lidt, men i de sidste 50 år, og især de sidste 30, er disse ændringer accelereret hurtigt.

Hvorfor? Det skyldes ændringer i en proces, der almindeligvis er kendt som drivhuseffekten. Visse gasser i Jordens atmosfære, såsom kuldioxid og metan, fanger varme fra Solen, hvilket gør vores hjemmeplanet til et behageligt sted at bo. Men når overskydende mængder af disse drivhusgasser kommer ind i atmosfæren, begynder temperaturen at skifte.

Der er overvældende beviser, herunder en 97% videnskabelig konsensus, for, at global opvarmning stort set er et menneskeskabt problem. Stigende temperaturer er forårsaget af for store mængder kuldioxid (CO2) og andre drivhusgasemissioner, der akkumuleres i atmosfæren. Disse emissioner er skabt af en kombination af faktorer, herunder afbrænding af fossile brændstoffer som kul, olie og naturgas, skovrydning og landbrug.

Paris-aftalen er en kollektiv global aftale, der blev underskrevet på COP21 i 2015, for at begrænse den globale gennemsnitlige temperaturstigning til et godt stykke under 2°C og ideelt set til 1,5°C. Men vi er lige nu på vej mod en stigning på 2,7°C. Hvis dette sker, vil det sandsynligvis forårsage tab af planetens vitale iskapper, hvilket får havniveauet til at stige.

Vi vil også opleve hårde vejrforhold, mangel på mad og ferskvand og deraf følgende konflikt og migration, som vil gøre Jorden mere og mere problematisk at leve på for os alle.

Definitionen af klimaforandringer

’Klimaforandringer’ er resultatet af den globale opvarmning. Det refererer til væsentlige ændringer i Jordens klimasystem.

’Klimaforandringer’ er resultatet af den globale opvarmning. Det refererer til væsentlige ændringer i Jordens klimasystem, som kan føre til ekstreme vejrmønstre, der forårsager naturbrande, ørkenudvidelser og stigende havniveauer.

Mennesker, såvel som Jordens dyr og planteliv, er naturligvis afhængige af klimaet for at kunne overleve. Efterhånden som virkningerne af klimaændringer bliver mere ekstreme, vil mennesker være i risiko for alvorlige og uforudsigelige vejrændringer, som kan forårsage hyppigere naturkatastrofer som cykloner, oversvømmelser, tørke og hedebølger.

Mange dyr har også en markant øget risiko for at uddø, hvilket kan forstyrre vores forbundne økosystemer. Mange af disse ting begynder at ske lige nu, og vil kun blive værre, medmindre vi arbejder sammen for at forhindre dem.

Hvad er forskellen mellem klimaforandringer og global opvarmning?

Som vist ovenfor er global opvarmning og klimaforandringer forskellige udtryk, selvom de hver især deler de samme usikre resultater for planeten.

Vi synes, det giver mening at bruge udtrykket 'global opvarmning' til at henvise til de menneskeskabte årsager til temperaturændringer, såsom kulstofemissioner og skovrydning.

Klimaforandringer skal så ses som problemerne forårsaget af denne temperaturstigning, såsom ekstreme vejrforhold og stigende havniveauer.

Den vigtigste lighed mellem disse to udtryk er, at de begge er menneskeskabte problemer, som vi er nødt til at bearbejde i fællesskab for at forhindre.

Hvad gør Unilever for at imødegå global opvarmning og klimaforandringer?

Dekarbonisering er en af de vitale måder, hvorpå vi kan arbejde hen imod at forhindre global opvarmning og klimaforandringer i fremtiden.

Hos Unilever arbejder vi på at dekarbonisere vores forretning og forblive på rette spor for at reducere vores operationelle (scope 1 og scope 2) emissioner med 100 % inden 2030 i forhold til en 2015-basislinje, efter at have sænket dem med 68 %.

Og vi går ud over vores egne operationer for også at adressere vores scope 3-emissioner - dem på tværs af vores værdikæde. Vores mål inkluderer at halvere emissionspåvirkningen fra vores produkter pr. forbruger i 2030 i forhold til en 2010-baseline og at nå netto-nul i vores værdikæde i 2039. Dekarbonisering er en af de vitale måder, hvorpå vi kan arbejde hen imod at forhindre global opvarmning og klimaforandringer i fremtiden.

Ingen virksomhed kan nå netto nul alene - derfor arbejder vi sammen med andre gennem vores Supplier Climate Programme og vores Climate & Nature Fund og opfordrer til, at det bredere samfund også arbejder videre med klimaet.

Vi tager stilling til klimaspørgsmålet gennem opfordring til andre.

Vi tager stilling til klimaet ved at opfordre regeringer, virksomheder og partnere til at accellerere deres klimatiltag her og nu.

Der er meget, vi skal gøre, men at have disse klare mål på plads har hjulpet os med at spore fremskridt og fortsætte med at arbejde hen imod definerede mål.

Virksomheder i dag, hvad enten de er globale, nationale eller regionale, bør have en klart defineret klimaplan for at hjælpe med at reducere den fremtidige udvikling i den globale opvarmning og klimaforanbdringerne. Vi tror på, at en verden med netto nul udledning er indenfor rækkevidde. Og vi har en stor rolle at spille, men det er regeringernes og virksomhedernes fælles ansvar at bevæge os derhen.

Tilbage til toppen