Spring til Indhold

COP28: Derfor opfordrer vi til omgående klima handling

Publiceret:

Verden reducerer ikke Co2 udledningen hurtigt nok til at møde globale mål og undgå klimatisk nedsmeltning. Unilever opfordrer regeringer, der deltager i COP28, til omgående at at øge deres ambitioner og accellerere handling. Vi skal flytte os længere, hurtigere i kapløbet mod net zero.

COP28 Flag

COP28 bliver kritisk. Dette års FN Climate Change konference, der finder sted i Dubai, samler verdens ledere for at evaluere den første global climate opgørelse. Opgørelsen evaluerer de globale fremskridt inden for emissions-reduktion og identificerer de tiltag, der skal tages for at opfylde Paris Aftalen.

Virksomhederne spiller en afgørende rolle i kampen for at reducere udledningen. Det er den rigtige ting at gøre og vil hjælpe os med at forblive konkurrencedygtige i fremtiden. Unilever har forpligtet sig til at opnå net zero emission på tværs af vores værdikæde inden 2039. Vi arbejder hårdt for at skabe fremskridt, men vi vil gerne arbejde hurtigere og nå længere. Vi kan dog ikke gøre dette uden opbakning fra regeringerne.

Sammen med andre virksomheder rundt om i verden står vi over for udfordringer i vores bestræbelser på at reducere emissioner, som kunne overvindes med ændringer af nationale politikker. Det er derfor, vi tager til COP28 og opfordrer til foranstaltninger, der vil hjælpe os med at reducere vores fodaftryk og samtidig beskytte mennesker og planeten.

På COP28 vil Unilever opfordre regeringer til at øge deres ambitioner sideløbende med en begrænsning af global opvarmning til 1.5°C, og til at:

 1. Tredoble den genanvendelige elektricitets-kapacitet inden 2030

  Genanvendelig elektricitet

  Vi køber allerede 93% genanvendelig elektricitet på tværs af vores globale forretning. Men vi har behov for politisk forandring til at hjælpe os med at møde vores mål om 100% genanvendelig energi inden 2030 og til at give vores leverandører adgang til genanvendelig energi, så de også kan dekarbonise deres egne aktiviteteter.

 2. Beskytte og regenerere jordarealer, skove og have

  Beskytte og regenerere

  Vi er forpligtet til at hjælpe med at beskytte og regenerere 1.5 millioner hektarer jordarealer, skov og have inden 2030. Det inkluderer at drive en skovrydnings-fri forsyningskæde for vores varer: palmeolie, papir, te, soya og kakao. Vi har brug for, at regeringerne skaffer ekstra funding til naturbeskyttelse; fjerner tilskud til aktiviteter, der er med til at skade biodiversiteten; og etablererer politikker, der harmonerer med Global Biodiversity Framework.

 3. Give incitamenter til investeringer i regenerativt landbrug

  Incitamenter til investeringer

  Fødevare transformation bliver et kritisk diskussionsemne på COP28 og er et stort fokusområde for Unilever. Vi har nyligt publiceret en rapport, der viser positive resultater af vores første regenerative landbrugsprojekter, herunder reduceret Co2 emission. Denne type landbrug kræver incitamenterog finansiel støtte til farmere, hvis vi skal skabe omfattende forandring.

 4. Skabe kulstoffattige råstoffer som alternativer til kemikalier baseret på fossile brændstoffer

  Støtte til Co2-fattige råvarer

  Vi engagerer kemikalieleverandører i klimaindsatser for at hjælpe med at accelerere emissionsreduktioner i vores Home Care forsyningskæde. Nylig research giver et stærkt grundlag for nationale strategier, som vil hjælpe virksomheder med at skifte fra kemikalier baseret på fossile brændstoffer til bio-baserede alternativer.

Klimahandling for mennesker, planet og forretning

For at begrænse den globale opvarmning til 1,5°C og beskytte liv og levebrød har videnskaben vist, at vi skal halvere emissionerne inden 2030. Med så meget på spil og kun syv år tilbage, er det afgørende, at progressive erhvervsstemmer taler højt nu.

"Vi har arbejdet hårdt på at forstå de vigtigste redskaber til at reducere vores Co2-fodaftryk og engagerer nu leverandører og mærker for at fremskynde emissionsreduktionen," siger Rebecca Marmot, Unilevers Chief Sustainability Officer. "Men vi har også brug for, at regeringer skaber det muliggørende miljø for forandring gennem politikker, der understøtter en bæredygtig fremtid. Dette vil hjælpe os med at bevæge os længere, hurtigere mod at opnå netto nul i 2039."

Vi ønsker at gøre bæredygtigt levevis almindelig. Som en global virksomhed er vi allerede vidne til virkningerne af vores skiftende klima i alle de lande, vi arbejder i, lige fra de høje omkostninger på råvarer til vandknaphed, som også påvirker både lokalsamfund og leverandører. Vi beskæftiger os ikke længere med fremtidsudsigterne for klimaændringer – vi står midt i den voksende virkelighed med klimasammenbrud. Heldigvis er der stadig en chance for at begrænse skaden, hvis vi arbejder sammen.

Tilbage til toppen