Spring til Indhold

Crowdsourcing kan skabe en mere transparent palmeolie forsyningskæde

Publiceret:

Med hjælp fra vores partner Premise og lokale smartphone brugere kan vi få et større overblik over vores palmeolie forsyningskæde, fra plantagen til slut-produktet.

Truck on road next to palm oil fruit collection point

For at sikre en skovrydnings-fri forsyningskæde skal vi kunne sikre vores ingredienser hele vejen tilbage til der, hvor de bliver dyrket. For et produkt som palmeolie har vi størst behov for gennemsigtighed den første mil fra plantagen/farmen, hvor palme-frugten høstes, til det sted, hvor den forarbejdes.

Sporing af, hvad der sker på denne første kritiske mil, er ikke altid en enkel øvelse. Traditionelt har virksomhederne i industrien tegnet en 50 km radius rundt om møllerne i deres forsyningskæde og regnet med, at farmene eller plantagerne i disse områder skulle levere til møllerne. Den friske palme-frugt (FFB) skal forarbejdes inden for 24 timer efter høstning, så det var derfor almindelig anerkendt, at møllerne skulle indkøbe råvarerne fra lokale farme.

Grundet kompleksiteten i palmeolie forsyningskæder mener vi dog, at vi har behov for at forbedre måden vi monitorerer denne process på, så vi kan verificere, at vores indkøb ikke er linket til skovrydning.

Vi ved, at hvor nogle råvarer går direkte fra farmene til møllerne, vil der være situationer, hvor palmeolie frugten bliver handlet gennem en mellemmand, hvor frugtklaser bliver smidt af og samlet op på uformelle indsamlingssteder. Disse indsamlingssteder kan være langt fra det sted, hvor frugten er høstet, hvilket gør det sværere at afgøre, om frugten blev produceret bæredygtigt.

Men nu, i samarbejde med vores partner Premise, skaber vi et fællesskab af lokale mennesker i Indonesien, som vil hjælpe os med at spore palmefrugten fra oprindelsessted til forarbejdning.

Vi lægger magten i folks hænder

Vores pilot-projekt rekrutterer møllearbejdere og leverandører til at levere billeder og information om indsamlingssteder og ramper via Premises digitale crowdsourcing-platform. Bidragydere bliver gennem Premises platform undervist i, hvordan man indsamler indsigt på en måde, der respekterer mennesker og ejendomslovgivning og i overensstemmelse med Indonesiens regler.

Premise kører det indkøbte materiale gennem sit AI-drevne kvalitetskontrolsystem for at verificere troværdigheden af billederne og for at sikre, at indsamlingssteder ikke tælles dobbelt. Dette hjælper os med at opbygge et bedre billede af tidligere udokumenterede dele af palmeforsyningskæden, der opererer i området.

I Aceh-provinsen i Sumatra, Indonesien, hvor vi kørte piloten, var vi i stand til at identificere og dokumentere mere end 5.000 indsamlingssteder i en enkelt region. Dette giver os en meget mere informeret forståelse af, hvor den oliepalme, der forsyner os, bliver dyrket.

Vi kan integrere dette med resten af vores sourcing-information, samle prikkerne for at få et mere fuldstændigt billede af vores forsyningskæde og sætte os i stand til at arbejde målrettet på at forbedre den – uanset om det handler om at udrulle mere støtte til småbønder eller starte nye samtaler med vores leverandører.

En samlet storstilet indsats

Vi er nu ved at udvikle en model for opskalering af projektet, som vil omfatte at invitere leverandører og andre forbrugsvarevirksomheder til at være med.

"Enkeltpersoner, enten som forbrugere eller en del af en organisation, kan ofte føle sig hjælpeløse over for udfordringer som skovrydning eller klimaforandringer. Vores partnerskab med Premise ændrer det ved at invitere folk til at hjælpe os med at følge den rejse, råvarer tager i den første mil af forsyningskæden,” siger Andrew Wilcox, Senior Manager, Sustainable Sourcing and Digital Programmes, hos Unilever.

"Vi mener, at vores pilot i Aceh er verdens første eksempel på storstilet crowdsourcing-teknologi, der anvendes til råvaresourcing. Teknologi er et stærkt værktøj til sporbarhed og gennemsigtighed i forsyningskæder, og crowdsourcing og partnerskaber er afgørende for at opbygge de kapaciteter, som Unilever og verden har akut brug for for at tackle skovrydning."

Med forbrugere, der i stigende grad efterspørger viden om, hvor de produkter, de køber, kommer fra - og udsigten til potentielle forbud mod råvarer i forbindelse med skovrydning - beskytter vi ikke kun miljøet ved at sikre, at vores forsyningskæder er bæredygtige. Vi fremtidssikrer også vores forretning.

Tilbage til toppen