Spring til Indhold

Vi deltager i COP26 for at kræve større klimaindsatser

Publiceret:

Det næste årti er afgørende for vores klima. Hvis vi kan holde den globale temperaturstigning på 1,5 °C, kan vi afværge en katastrofe. Men som globalt samfund er vi ikke på rette spor. Derfor opfordrer vi til meget størreambitioner og handlinger fra regeringer og erhvervsliv.

Two children planting a plant in the ground

Parisaftalen fra 2015 var et afgørende øjeblik i kampen mod klimaændringer. Sammen blev verden enige om, at vi skal holde den globale temperaturstigning på langt under 2 °C og fortsætte bestræbelserne på at begrænse den til 1,5 °C. Siden da er det blevet klart, at begrænsning af opvarmningen til 1,5 °C er den eneste måde, hvorpå der kan undgås en klimakatastrofe.

COP26, den næste globale klimakonference, afholdes i Glasgow fra 31. oktober til 12. november. Dette bliver endnu et vigtigt øjeblik. Det er en mulighed for at sætte handling bag ordene fra Parisaftalen - så regeringer, erhvervsliv og civilsamfund finder sammen og lægger mere af det fundament, der får klimaindsatsens handlinger til at ske hurtigt.

Af hensyn til mennesker og planeten er dette en mulighed, som alle må gribe. Og som hovedpartner for COP26 er vores håb, at vi kan bruge vores indflydelse til at fremskynde klimaindsatsen globalt.

Virksomheder og regeringer skal gøre meget mere - nu

Virksomheder verden over burde sætte nulmål nu med handlingsplaner og milepæle, rapportere om deres fremskridt og engagere sig med leverandører, investorer og regeringer.

Ved at hjælpe med at drive en hurtigere overgang til modstandsdygtige lavemissionsøkonomier kan virksomheder give politikere mulighed for at være mere ambitiøse. Gennem oprettelse af den rigtige kombination af incitamenter, politikker og rammer vil regeringer til gengæld hjælpe med at drive forretningsindsatser for at få verden på rette spor til 1,5 °C.

Vi ønsker at se regulering til udfasning af kul og andre fossile brændstoffer, en pris på kulstof, som afspejler dets sande omkostninger for samfundet og naturen, samt et skifte til vedvarende energi og elektriske køretøjer. Dette bør sammenkobles med en øjeblikkelig udrulning af naturbaserede løsninger og politikker, som har en enorm rolle at spille for at begrænse opvarmningen til 1,5 °C.

Så forud for COP26 bør alle regeringer fastsætte et ambitiøst klimamål, som vil hjælpe med at halvere de globale emissioner inden 2030 og nå netto-nul senest i 2050. Og komme med ideer til en vej for, hvordan de kan nå målet.

Vi har også brug for, at regeringer beskytter mennesker og deres eksistensgrundlag ved at yde støtte til udviklingslande gennem klimafinansiering til at hjælpe befolkninger med at tilpasse sig og opbygge modstandsdygtighed over for klimaændringer. Disse ændringer mærkes allerede overalt, og mange af dem vil sandsynligvis fortsætte eller blive værre, selv i en fremtid, der er 1,5 °C varmere.

Vi gør alt, hvad vi kan inden for vores egen organisation

At beskytte planeten er det rigtige at gøre. Det giver også god økonomisk mening for erhvervslivet.

Vi ved, at vores forbrugere forventer at se klimalederskab, og lige fra de materialer, vi opkøber, til de produktoplysninger, vi deler, vil vi gøre vores bedste for at hjælpe virksomheder med at træffe bæredygtige valg. Derfor sørger vi for, at vi som organisation gør så meget som muligt for at tackle klimaændringer i vores egen baggård.

Vi offentliggjorde vores Klimahandlingsplan (PDF | 11MB) for at være åbne omkring vores tilgang og tilskynde andre virksomheder til at følge med.

Vores ambitiøse klimamål ledes af klimavidenskaben og omfatter emissionsfri drift i 2030 og opnåelse af netto-nulemissioner i vores værdikæde inden 2039. Vi skifter til 100 % vedvarende energi og elektriske køretøjer og arbejder sammen med vores leverandører og innovationspartnere for at skalere løsninger, der beskytter mennesker og planeten.

Vi ved også, at tab af biodiversitet og klimaforandringer er dybt forbundet med hinanden. Handlinger, der lader naturen blomstre, vil også gavne klimaet, og omvendt, og derfor skal disse tackles samtidigt. Så vi afslutter skovrydning i vores forsyningskæde, sparer på vandet og regenererer landbruget.

Det hele hænger sammen

Mens vi arbejder på at sænke vores egne emissioner og tilskynder vores leverandører til også at tage handling, falder den største del af vores værdikædeemissioner uden for vores direkte kontrol.

Vi er uløseligt forbundet med den bredere verden omkring os - fra den måde, vores medarbejdere pendler til arbejde på, til den energi, der forbruges, når vores produkter tages i brug, og de genbrugsfaciliteter, der er tilgængelige for vores slutbrugere.

Vi ved, at vi ikke kan gøre det alene. Vores varemærker og vores medarbejdere vil være på COP26 i Glasgow og kæmpe for modigere og hurtigere handling. Fordi planetens fremtid og vores egen fremtid afhænger af den. Deltager du i kampen?

*Bemærk, at alle links på denne side åbnes på engelsk.

Tilbage til toppen