Spring til Indhold

Vores opskrift på en mere ligeværdig fremtid

Publiceret:

Lige muligheder. Lige respekt. Lige beføjelser. En lige fremtid. Vi mener, at ligestilling mellem kønnene er nøglen til at frigøre flere chancer for kvinders trivsel. Vi gør noget for at hjælpe med at rette op på balancen mellem kønnene.

A group of women cocoa farmers.

135 år. Så lang tid vil det tage for kvinder at opnå kønsparitet (WEF, 2021). Ifølge World Economic Forums seneste Global Gender Gap-rapport har Covid-19-pandemien betydet, at endnu en generation af kvinder skal vente 36 år længere på lighed, hvilket har forsinket deres chancer for at deltage i politik, få adgang til uddannelse og bidrage til økonomien. Dette skal ændres. Hurtigt.

Med fuld ligestilling mellem kønnene i arbejdslivet kunne den globale økonomi vokse med 28 billioner dollars inden 2025 (BofA Global Research, 2021). Derfor tager vi stilling til diskrimination og stereotyper og kæmper for ligestilling i vores forretning og generelt i samfundet. Fordi lige muligheder, lige respekt og lige beføjelser skaber en langt mere lige verden.

En strategi bygget på ligestilling

I 2020 annoncerede vi Unilever Compass – vores globale corporate strategi, der beskriver, hvordan vi vil udvide vores formålsstyrede forretning, samtidig med at vi indfrier vores overordnede mål om at gøre bæredygtig levevis tilgængelig for alle.

Vores Compass strategi repræsenterer en naturlig udvikling af Unilevers plan for bæredygtig levevis, hvorigennem vi har gjort nogle opmuntrende fremskridt inden for ligestilling i de seneste år. I 2019 opnåede vi fx. kønsbalance i vores arbejdsstyrke på ledelsesniveau. Og vi har hjulpet 2,6 mio. kvinder gennem vores arbejde med øget sikkerhed, opkvalificering og flere muligheder inden 2020.

Nu bruger vi de erfaringer, vi har høstet, og de partnerskaber, som vi har skabt i det sidste årti, til at gøre mere. Fra social inklusion og menneskerettigheder til klimaændringer og emballageaffald, er ligestilling mellem kønnene del af alle de udfordringer, vi søger at tackle.

En ramme for retfærdighed

Som en del af Compass vil vi nedbryde barrierer og påvirke millioner af kvinder og piger positivt. Vi introducerer Gender Equity Framework, som vil hjælpe os med systematisk at imødekomme kvinders behov i hele vores værdikæde. Uanset om det drejer sig om klima, sundhed eller fremtidens arbejde, vil vi se på, hvordan vi kan styrke kvinder optimalt og skabe ligestilling mellem kønnene.

Ligestillingsrammen, der er oprettet i partnerskab med International Center for Research on Women og i samråd med civilsamfundet, hjælper vores teams og interessenter med at gennemføre foranstaltninger til at forbedre mulighederne og fjerne barrierer for kvinder over hele verden. Foranstaltninger som adgang til ressourcer og skridt til at sikre kvinders handlefrihed og sikkerhed i alle dele af vores værdikæde.

Vi forpligter os også til at samarbejde med vores leverandører inden for de næste to år for at fremme den samme tilgang. Og vi bruger vores stemme til at tilskynde andre virksomheder og organisationer til at arbejde med ligestilling mellem kønnene på deres arbejde.

Vores fodaftryk og fokus

For at skabe den nødvendige systemiske ændring fokuserer vi på de områder, hvor vi har størst indflydelse: vores arbejdsplads, vores værdikæde, vores brands og i samfundet.

Inden for vores arbejdsplads udfordrer vi vores kønsbalancemål ved at fokusere på vores ledelsesniveauer, hvor vi implementerer specifikke programmer for at hjælpe med at fremme kvindernes karriere. Derudover investerer vi i omskoling og opkvalificering af alle kvinder i vores organisation for at skabe en mere modstandsdygtig fremtidig arbejdsstyrke.

Sikkerhed er en vigtig faktor, der gør det muligt for kvinder at få flere beføjelser. Vold mod kvinder og piger er steget med 20% siden Covid-19 ramte, hvilket førte til, at UN Women kalder det en ‘shadow pandemic'. Vi anerkender den skjulte karakter af vold i hjemmet, og på International Women's Day i år delte vi offentligt vores politik om vold i hjemmet og misbrug for at skabe mere opmærksomhed og hjælpe med at inspirere andre arbejdsgivere til at skabe deres egen politik.

Vores ansvar strækker sig ud over vores egen virksomhed, og vi er forpligtet til at sikre de millioner af kvinder, der er del af vores værdikæde. Som et eksempel investerer vi med IDH - Sustainable Trade Initiative - og Tesco 2 mio. € i en ny Women’s Safety Accelerator Fund for at skabe en sikker og bemyndigende arbejdsplads. Baseret på UN Women’s Global Women’s Safety Framework in Rural Spaces vil denne fond nå ud til mindst 200.000 kvindelige te-arbejdere i Assam, Indien inden 2023.

I vores forsyningskæde lovede vi i år at øge vores årlige udgifter til forskellige leverandører til mindst 2 mia. Euro inden 2025 som en del af en række omfattende forpligtelser til at hjælpe med at opbygge et mere retfærdigt og inkluderende samfund. Vi vil støtte kvinder og andre underrepræsenterede grupper med at få adgang til kritiske ressourcer, såsom finansiering, netværksmuligheder og færdigheder. Og vi vil øge lønnen for alle ved at arbejde med vores direkte leverandører ved at kræve betaling af rimelige lønninger.

Partnerskaber for fremskridt

Med vores brands er vi i stand til at nå ud til millioner af mennesker over hele verden hver dag. Men vi forstår, at hvis vi ønsker at få en virkelig global indflydelse, kan vi ikke gøre det alene. Partnerskaber er vigtige.

Vores brand Dove arbejder tæt sammen med UNICEF for at udvide et mangeårigt partnerskab, der har til formål at forbedre selvværd og kropstillid blandt unge kvinder over hele verden.

Sunsilk har arbejdet med NGO Girl Rising for at skabe uddannelsesprogrammet Explore More Possibilities, der sigter mod at give piger mulighed for at forfølge deres interesser og lidenskaber, så de kan stræbe efter en fremtid uden begrænsninger. Og der er flere eksempler. Kapital og inklusion er nøgleprincipper i den nye Positive Beauty strategy, som vi lancerede i hele vores Beauty & Personal Care-division i år.

Det, vi ser på sociale medier og tv, spiller en væsentlig rolle i opfattelsen af køn. Gennem vores Unstereotype Alliance arbejder vi med mere end 180 globale organisationer for at tackle skadelige kønsbaserede stereotyper i medier og reklameindhold. Vores Act 2 Unstereotype initiativ går længere ved at afstereotypisere alle marketingaktiviteter for at påvirke den næste generation til at være fri for fordomme.

Endelig er det nødvendigt at tilpasse sig globale standarder for at opnå en fælles forståelse af ligestilling mellem kønnene. Alt Unilevers arbejde er designet til at hjælpe med at opfylde relevante mål for bæredygtig udvikling, der er fastlagt af FN, især SDG 5, og vi er en stolt underskriver af FN´s Women’s Empowerment Principles.

Vi deltager også i Generation Equality Forum, den største bevægelse for kvinder og piger i de næste fem år, der samler regeringer, bæredygtighedsledere og den private sektor.

En vej frem, sammen

”Det er presserende nødvendigt med en indsats for ligestilling mellem kønnene, og virksomheder har en nøglerolle at spille for at skabe større effekt,” siger Unilevers administrerende direktør Alan Jope.

”Det er den rigtige ting at gøre, men det giver også forretningsmæssig mening. Virksomheder kan ikke trives og vokse i svigtende samfund. ”

Vi har en vision om en lige verden, hvor enhver kvinde og pige kan bryde kæderne forårsaget af stereotyper, patriarkalske grænser og ulige adgang til muligheder for at trives og have beføjelser. For hvis halvdelen af verdens befolkning holdes tilbage, hvordan kan vi alle gå fremad sammen? Tallene stemmer simpelthen ikke.

Tilbage til toppen