Spring til Indhold

Verdens første vaskekapsel baseret på genanvendt Co2

Publiceret:

Gennem en banebrydende ny process opfanger vi Co2 affald fra vores fabrik – før det når ud i atmosfæren – og forarbejder det til en rensende ingrediens til vores OMO vaskemiddel.

Molecules background

I samarbejde med to partnere - kulstofgenanvendelsesfirmaet LanzaTech og India Glycols, en producent af kemikalier baseret på grøn teknologi - har vi produceret et overfladeaktivt middel fremstillet af kulstofemissioner.

Overfladeaktive stoffer er en nøgleingrediens til at skabe skumme- og rengørings funktionen i mange rengørings- og tøjvaskeprodukter til private husholdninger. De stammer typisk fra fossile brændstoffer, men denne nye proces betyder, at vi nu kan fremstille dem ved hjælp af genanvendt kulstof.

Der er tre faser i processen. LanzaTech opfanger først de industrielle emissioner i en stålfabrik i Beijing og omdanner affaldsgasserne til ethanol. India Glycols omdanner derefter ethanolen til ethylenoxid, som bruges til at fremstille en række ingredienser, herunder overfladeaktive stoffer. Vi bruger derefter dette overfladeaktive middel til fremstilling af vores nye OMO (Persil) vaskekapsler på vores Hefei-fabrik i Kina.

Processen, som LanzaTech bruger til at skabe ethanol fra fanget kulstof, reducerer drivhusgasemissionerne med 82% sammenlignet med den traditionelle fossile brændstofproces.

De nye limited-edition OMO-kapsler, der blev lanceret i Kina den 22. april - uden ekstra omkostninger for forbrugerne – markerer, at det er første gang, at et overfladeaktivt middel fremstillet ved hjælp af opfanget kulstofemission er kommet på markedet i et rengøringsmiddel.

”Fremskridt inden for teknologi som denne betyder, at vi nu kan genopfinde kemien i vores produkter,” siger Peter ter Kulve, chef for vores Home Care-division. ”I stedet for, at værdifuldt kulstof frigives direkte i atmosfæren, kan vi fange det og genbruge det i vores produkter i stedet for at bruge fossile brændstoffer.

”Vi ønsker at gøre bæredygtighed tilgængelig for alle, der bruger vores produkter. Nye innovationer som denne hjælper med at flytte vores ikoniske rengøringsmærker væk fra fossile brændstoffer uden at gå på kompromis med ydelse eller overkommelighed. Vi er begejstrede for det potentiale, som dette gennembrud repræsenterer for fremtidige innovationer i vores portefølje og vores branche. ”

Feature image - Purple Carbon Pack
Vi er begejstrede over det potentiale, som dette gennembrud repræsenterer for fremtidige innovationer på tværs af vores portefølje og vores industri. Peter ter Kulve, President, Unilever’s Home Care division

Lukning af vandhanen for fossilt kulstof

Lanceringen af de nye OMO-kapsler kommer samtidig med, at uafhængige forskere fra Nova Institute offentliggør den første rapport, der undersøger et overset aspekt af klimaforandringer: indlejret kulstof.

Rapporten beregner, at der bruges 450 millioner ton kulstof hvert år til at skabe organiske kemikalier og afledte materialer, der indgår i hverdagsprodukter lige fra vaskemidler til tøj, bildæk og mobiltelefoner. Hvis disse produkter ikke genbruges eller fornyes i deres levetid, vil det meste af dette indlejrede kulstof ende i atmosfæren som CO2.

Da verden fokuserer på decarboniserende energi og mobilitet, mangler der fortsat en løsning på dette problem. Mens efterspørgslen efter disse produkter stiger, fremhæver rapporten, at der er behov for en radikal transformation af en sektor, hvor produktion af vedvarende kulstof skal øges med en faktor 15 inden 2050.

Ud over at demonstrere omfanget af udfordringen skitserer rapporten to ambitiøse scenarier for 2050, der inkluderer den samlede udfasning af yderligere fossile kulstofressourcer. Den identificerer også tre primære kilder til alternative vedvarende kulkilder: genbrug, biomasse og CO2-opsamling.

Læs hele rapporten Turning off the tap for fossil carbon (PDF | 2MB) (PDF 1.18 MB)

Carbon Rainbow

Vores partnerskab med LanzaTech og India Glycols er en del af vores Clean Future-strategi, som i sin kerne har ambitionen om at erstatte 100% af kulstof, der stammer fra fossile brændstoffer i vores rengørings- og vaskeproduktformuleringer med vedvarende eller genanvendt Co2 inden 2030.

Centralt for den rene fremtid er 'Carbon Rainbow', en ny tilgang til at diversificere det kulstof, vi bruger. Ikke-vedvarende fossile kilder til Co2 (identificeret i Carbon Rainbow som sort kulstof) vil blive erstattet ved hjælp af fanget CO2 (lilla kulstof), planter og biologiske kilder (grønt kulstof), marine kilder som alger (blåt kulstof) og genvundet kulstof fra affaldsmaterialer (gråt kulstof).

Tilbage til toppen