Spring til Indhold

Sådan vil vi bidrage til opbygningen af et mere retfærdigt og inkluderende samfund

Publiceret:

I dag præsenterer vi en lang række tiltag for at forbedre levestandarden i vores værdikæde, skabe muligheder gennem inklusion og forberede mennesker på fremtidens arbejdsformer.

An inclusive cross-section of society

Unilever har en lang historie med at fremme social forandring, fra at bedre sundheden og livsvilkårene for mere end 1 milliard mennesker til at styrke eksistensgrundlaget for millioner af mennesker via vores Sustainable Living Plan.

Vi er stolte af disse resultater. Men vi ved også, at vi skal gøre mere, da de sociale udfordringer, som mennesker står over for nu, er blevet endnu større.

I 2019 tjente flere end 630 millioner arbejdere verden over - omtrent en ud af fem af alle ansatte - ikke tilstrækkeligt til, at de og deres familier kunne komme ud af fattigdommen.

Derfor har vi forpligtet os til en række ambitiøse tiltag, der skal bidrage til at opbygge et mere retfærdigt og inkluderende samfund. De omfatter:

“De to største trusler, verden står over for på nuværende tidspunkt, er klimaændringer og social ulighed,” siger Unilevers CEO Alan Jope. ”Det seneste år har utvivlsomt øget den sociale kløft, og en målrettet og kollektiv handling er nødvendig for at skabe et samfund, der er med til at forbedre eksistensgrundlag, inkludere diversitet, pleje talent og give alle en chance.”

Forbedring af levestandarderne

At sikre medarbejderne en mindsteløn, er et vigtigt skridt mod opbygningen af et mere retfærdigt og inkluderende samfund. Det giver folk mulighed for at skabe en anstændig levestandard, der dækker familiens grundlæggende behov: mad, bolig og sundhedspleje.

Vi betaler allerede vores medarbejdere en mindsteløn. Nu vil vi sikre, at det også sker for flere mennesker uden for vores arbejdsstyrke, frem for alt ved at fokusere på de mest sårbare arbejdere i produktion og landbrug. Vi vil arbejde sammen med vores leverandører, andre virksomheder og NGO’er for at skabe systemiske ændringer og global tilpasning af mindstelønspraktikker.

Samtidig vil vi hjælpe 5 millioner små og mellemstore virksomheder (SMV’er) i vores detailværdikæde med at få adgang til kvalifikationer, økonomi og teknologi, der skal vækste deres forretning og øge deres indkomst. De SMV’er, som vi arbejder sammen med, er ofte detailhandlere, der driver uafhængige butikker, outlets eller kiosker, eller mikro-iværksættere, der lever af gadesalg eller dørsalg.

Muligheder gennem inklusion

Unilever har længe været en passioneret fortaler for større mangfoldighed og inklusion. Vi er stolte af, at vi allerede har opnået en balance mellem kønnene i vores ledelse på globalt plan. Men der er mere arbejde, der skal gøres – både for kvinder og andre minoritetsgrupper. Det omfatter mennesker med handicap, fra LGBTQI+ grupper og fra underrepræsenterede etniske grupper.

Vi vil indføre progressive retningslinier og systemer, som afskaffer fordomme og diskrimination - og skabe en ligestillings-kultur. Uden for vores egne virksomheder vil vi inden 2025 bruge 2 milliarder euro hos SMV’er, der ejes eller drives af mennesker fra minoritetsgrupper ved at støtte dem med adgang til kvalifikationer, finansiering og muligheder for at netværke.

Vi vil adressere den manglende repræsentation af disse målgrupper i vores annoncering. Vi vil i særdeleshed bruge vores varemærkers styrke til at hjælpe med at tackle udbredelsen af stereotyper, der ofte forekommer ved annoncering, og fremme en mere inklusiv repræsentation af mennesker.

Mennesker skal forberedes på fremtidens arbejdsformer

Efterhånden som vi er med til at opbygge et mere retfærdigt og inkluderende samfund, erkender vi, at ændringerne i arbejdslivet vil påvirke beskæftigelsesmulighederne for mange mennesker. Mange nuværende arbejdsformer – roller, steder, timer, kvalifikationer – er i rivende udvikling.

Inden 2025 vil vi sikre, at alle medarbejdere er efteruddannede eller opkvalificerede, så de har kvalifikationer, der kan hjælpe dem i deres videre karriere, uanset om det er i eller uden for Unilever. Vi vil også stå i spidsen for nye ansættelsesmodeller, der giver medarbejderne mulighed for at vælge, hvordan de vil arbejde. Disse modeller kunne være fleksible ansættelsesaftaler, der bibeholder samme personalegoder som ved fuldtidsansættelser, eller nedsat arbejdstid med mulighed for at studere eller videreuddanne sig.

Uden for vores virksomhed vil vi i 2030 hjælpe med at give 10 millioner unge mennesker essentielle kvalifikationer til at forberede dem til jobmuligheder. Vi samarbejder med partnere på LevelUp, som er en digital coaching-platform for blandt andre unge mennesker. Det er én samlet online løsning til 1-1 coaching, opgaver, refleksioner og mål samt støtte til medarbejderens udvikling.

Et sundt samfund for sunde virksomheder

Inklusion er kernen i dagsordenen for den globale bæredygtige udvikling, der har den centrale ambition om ”ikke at lade nogen i stikken”. Opbygning af diversitet og inklusion i og uden for vores virksomhed understøtter en række af FN's mål for bæredygtig udvikling (SDG).

Dette har været en del af vores DNA, siden Unilever blev etableret for mere end et århundrede siden. Og det er indbygget i vores strategi i dag: at bidrage til en mere retfærdig og mere socialt inkluderende verden med varemærker, der forsvarer menneskerettighederne, går i brechen for lighed og fordeler værdi retfærdigt.

Vi er stolte af den positive indvirkning, vi har haft gennem årene, men der er meget mere, der skal gøres. Derfor fastsætter vi disse nye ambitiøse forpligtelser for at øge levestandarden for mennesker i vores virksomhed og i hele vores værdikæde, og navnlig for dem, der er underrepræsenteret.

Som Alan Jope siger: ”Vi mener, at de tiltag, vi forpligter os til, vil gøre Unilever til en bedre, stærkere virksomhed, der er klar til de meget store samfundsmæssige ændringer, vi oplever i dag – ændringer der blot vil gå hurtigere og hurtigere. Et sundt samfund er forudsætningen for sunde virksomheder.”

Tilbage til toppen