Spring til Indhold

Vi vil dyrke vores ingredienser i harmoni med naturen

Publiceret:

Det er ikke nok, at vi blot beskytter naturen: Vi har brug for en metode til at skabe synergi mellem natur, klima og mennesker. Vores nye principper for regenerativt landbrug hjælper os med netop det.

Field of crops bordering grassland lined with trees.

I de sidste ti år har vi investeret i bæredygtigt landbrug for at støtte vores leverandører i at indføre god praksis. Vi har opnået enorme fremskridt. Men for virkelig at stoppe jord erosionen, bevare vandressourcerne, beskytte biodiversiteten, øge klimaets modstandsdygtighed og forbedre befolkningers levebrødet ved vi, at vi er nødt til at gøre mere.

Derfor annoncerer vi i dag vores Regenerative Agriculture Principles (PDF 8.34 MB), en ny tilgang til landbrug, der fungerer i harmoni med naturen for at sikre jordens levedygtighed og modstandsdygtighed på langt sigt.

Som Dave Ingram, Unilevers Chief Procurement Officer, siger: “Ingredienserne til de fleste Unilever-produkter kommer fra naturen, så fremtiden for vores forretning er uløseligt forbundet med bevarelse og regenerering af naturlige miljøer. Initiativer som dette gør mere end bare gavn for planeten. For at blive betragtet som vellykkede skal de også gavne og forbedre levebrødet for vores landmænd, deres familier og omgivende samfund og skabe en velstandscyklus på vores rejse for at gøre bæredygtigt liv almindeligt.”

Regenerativt landbrug: At tage tingene op på et helt nyt niveau

I 2010 introducerede vi vores Sustainable Agriculture Code, som har været Nord Stjernen for vores bæredygtige sourcing-program og en vigtig guide til bæredygtigt landbrug for hundreder af tusinder af leverandører, småbønder og landmænd.

Baseret på dette fundament tilføjer vi nu et nyt sæt praksisser, der sigter mod at arbejde med naturen for at regenerere den. Vores regenerative landbrugsprincipper skitserer de fem prioriterede områder, hvor vi mener, at der er mest presserende behov for handling, og hvor vi kan opnå den største effekt.

Regenererende jord

Det tager mellem 100 og 400 år at generere blot 1 cm frisk, sund jord, fordi jorden fornyes langsomt og kræver visse betingelser for at trives. Aktiv jordforvaltning er afgørende for at øge produktiviteten og modstandsdygtigheden og reducere emissionerne. Vi vil hjælpe landmænd med at regenerere jord via nye metoder. Bl.a. ved at bevare levende rødder i jorden og anvende jordbearbejdning, der minimerer forstyrrelser på jordoverfladen – og ved forhindre erosion gennem tildækning af afgrøder.

Beskyttelse af vand

Omkring 80% af planetens ferskvand bruges til at producere afgrøder og husdyr. Men temperaturen stiger globalt, nedbøren er upålidelig, der er hyppige oversvømmelser, og kravene til vand er ofte i konflikt. Så landmændene skal tilpasse sig ved at bruge ressourcerne mere effektivt, styre vanding og dræning bedre og minimere vandforurening. Vi hjælper landmændene med at beskytte vandveje mod erosion og afstrømning og med at vælge den mest effektive kunstvandingsteknologi og -strategi.

Øget biodiversitet

Naturlige økosystemer - som vi har brug for til at understøtte klimastabilitet, vandforsyning, jordstruktur og skadedyrs- og sygdomsbekæmpelse - er reduceret med et gennemsnit på 47% i det sidste årti og fortsætter med at nedbrydes med en hidtil uset hastighed. Landmænd er unikt placeret ift. at hjælpe med at bremse dette fald, så vi vil støtte deres indsats på forskellige måder. Disse inkluderer at skabe betingelser, der øger antallet af planter og dyr, og levesteder for insekter, der bekæmper skadedyr.

Udvikling af klimaløsninger

Da skovrydning bidrager til omkring 15% af den globale opvarmning, og landbruget er ansvarligt for 24% af alle drivhusgasser, er det afgørende at adressere emissioner fra arealanvendelse. Det anslås, at 37% af de omkostningseffektive tiltag, som verden har brug for inden 2030, kan komme fra naturlige klimaløsninger. Vi holder kulstoffet på jorden ved at undgå konvertering og ved at plante træer til forskellige formål såsom træ, skygge og dyrefoder.

Forbedring af landmænds levebrød

Verdens 500 millioner småbønder står over for mange udfordringer, herunder begrænset uddannelse og manglende adgang til kapital og teknologi. Dette efterlader dem sårbare over for fattigdom, sult og virkningerne af klimaændringer. Vi vil hjælpe med at forbedre deres levebrød ved at give dem adgang til kvalifikationstræning, finansiering og markeder samt støtte diversificering af indkomst og kvinders økonomiske empowerment.

Fra teori til praksis

For at opnå det omfang og tempo for forandring, der er brug for, vil vi arbejde med landmænd, leverandører og partnere om programmer på tværs af forskellige geografiske områder. Vi prioriterer vores vigtige afgrøder - som inkluderer mejeriprodukter, grøntsager, korn, palmeolie, soja, papir og karton, kokosnød, kakao og te - på grund af deres indvirkning på jorden og Co2 aftryk. Her er blot nogle få eksempler på igangværende programmer.

Fra at 'gøre mindre skade' til at 'gøre mere godt'

Vi vil fortsat tale for og lede transformationen af globale forsyningskæder mod mere bæredygtige og regenerative modeller. Dette kræver, at virksomheder som vores arbejder sammen med regeringer og civilsamfundet for at opnå bæredygtig udvikling og gøre bæredygtigt levebrød almindeligt.

Som Hanneke Faber, præsident for vores Foods & Refreshment division, siger: ”Det er ikke nok for os at gøre mindre skade. Vi søger nu muligheder for at gøre mere godt. Med vores størrelse og indflydelse spiller vi en afgørende rolle ift. at styre den systemiske forandring , som vores planet kalder på.”

Tilbage til toppen