Spring til Indhold

Unilever Danmark Skift lokation


Field of crops bordering grassland lined with trees.

Vi vil dyrke vores ingredienser i harmoni med naturen

Det er ikke nok, at vi blot beskytter naturen: Vi har brug for en metode til at skabe synergi mellem natur, klima og mennesker. Vores nye principper for regenerativt landbrug hjælper os med netop det.

I de sidste ti år har vi investeret i bæredygtigt landbrug for at støtte vores leverandører i at indføre god praksis. Vi har opnået enorme fremskridt. Men for virkelig at stoppe jord erosionen, bevare vandressourcerne, beskytte biodiversiteten, øge klimaets modstandsdygtighed og forbedre befolkningers levebrødet ved vi, at vi er nødt til at gøre mere.

Derfor annoncerer vi i dag vores Regenerative Agriculture Principles, en ny tilgang til landbrug, der fungerer i harmoni med naturen for at sikre jordens levedygtighed og modstandsdygtighed på langt sigt.

Som Dave Ingram, Unilevers Chief Procurement Officer, siger: “Ingredienserne til de fleste Unilever-produkter kommer fra naturen, så fremtiden for vores forretning er uløseligt forbundet med bevarelse og regenerering af naturlige miljøer. Initiativer som dette gør mere end bare gavn for planeten. For at blive betragtet som vellykkede skal de også gavne og forbedre levebrødet for vores landmænd, deres familier og omgivende samfund og skabe en velstandscyklus på vores rejse for at gøre bæredygtigt liv almindeligt.”

Regenerativt landbrug: At tage tingene op på et helt nyt niveau

I 2010 introducerede vi vores Sustainable Agriculture Code, som har været Nord Stjernen for vores bæredygtige sourcing-program og en vigtig guide til bæredygtigt landbrug for hundreder af tusinder af leverandører, småbønder og landmænd.

Baseret på dette fundament tilføjer vi nu et nyt sæt praksisser, der sigter mod at arbejde med naturen for at regenerere den. Vores regenerative landbrugsprincipper skitserer de fem prioriterede områder, hvor vi mener, at der er mest presserende behov for handling, og hvor vi kan opnå den største effekt.

Fra teori til praksis

For at opnå det omfang og tempo for forandring, der er brug for, vil vi arbejde med landmænd, leverandører og partnere om programmer på tværs af forskellige geografiske områder. Vi prioriterer vores vigtige afgrøder - som inkluderer mejeriprodukter, grøntsager, korn, palmeolie, soja, papir og karton, kokosnød, kakao og te - på grund af deres indvirkning på jorden og Co2 aftryk. Her er blot nogle få eksempler på igangværende programmer.

Fra at 'gøre mindre skade' til at 'gøre mere godt'

Vi vil fortsat tale for og lede transformationen af globale forsyningskæder mod mere bæredygtige og regenerative modeller. Dette kræver, at virksomheder som vores arbejder sammen med regeringer og civilsamfundet for at opnå bæredygtig udvikling og gøre bæredygtigt levebrød almindeligt.

Som Hanneke Faber, præsident for vores Foods & Refreshment division, siger: ”Det er ikke nok for os at gøre mindre skade. Vi søger nu muligheder for at gøre mere godt. Med vores størrelse og indflydelse spiller vi en afgørende rolle ift. at styre den systemiske forandring , som vores planet kalder på.”