Spring til Indhold

Fra generation bekymring til generation handling

Publiceret:

Ny forskning viser, at årsagen til, at unge ikke kæmper for formål, som de tror på, ikke er, at de er ligeglade, men at de tror, at ingen andre gør det. Vores nye Dirt Is Good projekt sigter mod at styrke de unge til at handle ved at vise dem, at de ikke er alene.

A child in a blue cap picking up plastic from a beach

Unge mennesker er meget medfølende. De engagerer sig dybt i andre og i planeten, og de ønsker at reagere på disse bekymringer.

Imidlertid tror de også ofte fejlagtigt, at deres jævnaldrende og voksne omkring dem ikke deler deres omsorg og medfølelse. Som et resultat kan de føle sig isolerede i deres bekymringer og vælge ikke at engagere sig i de spørgsmål, de er optaget af - af frygt for ikke at passe ind.

Dette kaldes i fagsprog ”the values-perception gap”, og det kan få unge til at føle sig bekymrede for fremtiden samt have en negativ indvirkning på deres velbefindende og potentiale.

Dette er nogle af de indsigter, som ny forskning bestilt af Persil Dirt Is Good projektet har afdækket. Projektet udforsker de udfordringer, som forældre og børn står over for i en tid, præget ikke kun af klimamæssige udfordringer men også af stigende social opdeling og ulighed.

Hvidbogen om Persil Dirt Is Good (DIG) Generation Action White Paper (PDF | 19MB) (PDF 18.06 MB) antyder, at det at engagere unge mennesker i aktiviteter, der fremmer kollektiv medfølelse, kan være nøglen til at hjælpe dem med at tage positive skridt ift. de spørgsmål, der optager dem .

Udfordringer for børn og forældre i et skiftende globalt landskab

Hvidbogen er baseret på to sæt forskning. I samarbejde med Global Action Plan - en NGO, der specialiserer sig i bæredygtige adfærdsændringer, og især uddannelse ifm. bæredygtig udvikling - gennemførte Persil undersøgelser med børn i Storbritannien og Tyrkiet i alderen 7-18.

Målet var en bedre forståelse af, hvilke værdier der er vigtige for unge mennesker, hvordan de opfatter andres værdier, og hvordan dette påvirker deres velbefindende og deres vilje til at involvere sig i de emner, de er interesserede i.

Samtidig undersøgte Persil de tanker, som forældre havde ift. den rolle, deres børn kunne spille for at få en positiv indflydelse på deres verden, og hvordan de som forældre bedst kunne udstyre dem med de færdigheder, de havde brug for til at gøre det (Edelman Data and Intelligence).

Undersøgelsernes indsigter:

  • Kun 1 ud af 4 forældre følte sig optimistiske med hensyn til den verden, deres barn vokser op i
  • Mange forældre brugte 'afskærmningsteknikker' til at beskytte deres børn mod den globale sociale og klimamæssige krises realiteter
  • Men unge mennesker var allerede opmærksomme på og engagerede sig i disse realiteter
  • Og de opfattede det manglende engagement i disse emner fra voksne/ forældre som en mangel på omsorg, hvilket påvirkede deres velbefindende
  • Børn helt ned til 11 år mente, at deres bekymringer ikke blev delt af venner og familie, selvom dette ikke var sandt
  • I alderen 14–16 år fik ”the values-perception gap”mange til at tro, at deres jævnaldrendes værdier i højere grad var selvcentrerede, end det var tilfældet.
Perceptions Gap Slide Image

Kollektiv handling baseret på medfølelse

Selvom forskellen mellem værdier og opfattelse er blevet afdækket i studier med voksne, er det første gang, at det er blevet identificeret hos børn.

At leve med denne type forvrængede opfattelser af andres prioriteter kan have en bred vifte af negative virkninger på børn, herunder dårligere følelsesmæssig trivsel, øget bekymring for fremtiden og en modvilje mod at handle ift. sager, som optager dem.

Dette er grunden til, at DIG lancerer et globalt initiativprogram, der sigter mod at inspirere børn og unge til at handle i de spørgsmål, der er vigtige for dem. Håbet er, at de, når de begynder at handle sammen, vil se, at mange andre deler deres værdier og får tillid til at fortsætte med at foretage positive ændringer.

Lytter til fremtiden

For at markere lanceringen af hvidbogen indkaldte Persil til en paneldiskussion for at undersøge, hvilken støtte de unge havde brug for for at drive de ændringer, de ønskede at se.

Vigtigheden af at blive hørt var et dominerende tema i diskussionen. Josita, en 16-årig fra Sunderland, reflekterede over, at mange unge ikke oplever, at deres mening er vigtig.

"Til tider har du det som om, at du ikke bliver lyttet til eller hørt, især af mennesker, som du respekterer som dine lærere og dine forældre - de mennesker, som du søger inspiration og motivation hos," sagde hun.

Alison Kriel, lærer, var enig og understregede, at dette skulle være kernen i Dirt is Good-projektet. ”Det fantastiske ved projekter som dette er, at vi siger, at børn skal have en stemme. De har stemmen. Lad os fejre, hvad de har at sige. "

Viser vejen med et godt eksempel

Vigtigheden af at have mentorer, der afspejler de unges bekymringer, hvad enten de er lærere, forældre eller endda organisationer, blev også understreget.

Tati Lindenberg, Unilevers Dirt Is Good Marketing VP, reflekterede: ”Det øjeblik, hvor unge mennesker ser, at hele samfundet, herunder store virksomheder, gør noget, skaber momentum og styrker andre. Det sikrer, at de ikke føler sig alene med deres bekymringer. Det fører til flere positive handlinger og bedre trivsel for unge mennesker. Jeg tror stærkt på, at virksomheder har mulighed og ansvar for at demonstrere gennem handling, at vi er engagerede."

Richard Gerver, taler og forfatter, var enig: “Hvis vi kan gøre disse tre ting, samarbejde, kommunikere og sammenkoble generationer på tværs af bredere samfundsmæssige problemstillinger - og sikre, at vores børn er kernen i det - så kan vi bidrage til fundamentale ændringer i den måde, unge mennesker ser sig selv og deres rolle i verden på."

Fejrer værdien af venlighed og medfølelse

At nå disse mål kræver en dybtgående holdningsændring for at beskytte den naturlige medfølelse og det engagement, som unge mennesker ofte mister, når de modnes.

”Når de bliver ældre, begynder børn at tro mindre og mindre på deres egen evne til at gøre en forskel,” siger Richard. ”Det skyldes dels, at vi antager, at børn på en eller anden måde har brug for at fortjene retten til at være kloge og at være aktivister. Vi skal vende fortællingen, så vi tillader børn at være fantastiske fra en meget ung alder. "

Cara Augustenborg, miljøforsker, er enig. ”Børn fødes medfølende; det er allerede indpodet i dem. Det er der naturligt. Når de gennemgår skolesystemet, bliver de mindre forbundet med hinanden og har et mere negativt syn på hinanden og på verden. Vi er nødt til at gøre det bedre. Vi er nødt til at begynde at værdsætte den ikke-målbare læseplan. "

Hvis projekter som DIG kan hjælpe unge mennesker med at bygge bro over det værdiperspektiv, der holder dem tilbage, kan det signalere gode nyheder ikke kun for vores samfunds og planets fremtid, men også for vores børns velvære på langt sigt.

Tilbage til toppen