Spring til Indhold

Vi hjælper med at skabe en mere bæredygtig kokosnød industri

Publiceret:

Unilever har lagt navn til et af branchens første samarbejder, der sigter mod at forbedre bæredygtigheden i kokosnød-branchen - og dermed beskytte naturen, levebrødet for småbønder og de samfund, der er afhængige af branchen.

Coconut trees on plantation. Unilever has joined a new initiative that aims to create a more sustainable coconut industry.

Vi har nyligt tilmeldt os Sustainable Coconut Charter, et industriinitiativ til forbedring af småbønders indkomst og levebrød, forbedret sporbarhed i forsyningskæden, forhindring af skovrydning og afbødning af klimakrisen.

Charteret vil bringe branchens ledere sammen om at udvikle programmer, der addresserer den sociale, økonomiske og miljømæssige trivsel hos småbønder. Målet er at styrke mennesker, der er direkte involveret i og påvirket af kokosnøddyrkning, så de kan spille en positiv rolle i den bæredygtige udvikling i deres region.

Med støtte fra United States Agency for International Development (USAID) Green Invest Asia og ledere i den private sektor er chartret et ”pre-competitive” branchesamarbejde, der definerer bæredygtighed og skitserer fokusområder og principper samt programmål og -resultater.

Sådanne programmer er afgørende for at sikre, at småbøndernes indtægter og dermed deres levebrød forbedres - gennem bedre adgang til markeder, finansiering og teknologi samt øget kapacitet og produktivitet - på en måde, der beskytter og regenererer miljøet.

Det imødekommer også et ønske inden for branchen - og blandt forbrugerne - om sporbarhed og gennemsigtighed. Med andre ord at vide nøjagtigt, hvor produkter stammer fra.

Som Martin Huxtable, vores direktør for bæredygtig sourcing, siger: ”Når efterspørgslen efter kokosbaserede ingredienser stiger, er det bydende nødvendigt, at branchen finder måder at imødekomme denne efterspørgsel bæredygtigt på. Oprettelsen af Coconut Charter er et rettidigt og vigtigt skridt i den rigtige retning. ”

En mangesidet og koordineret tilgang

Kokos er en meget alsidig frugt, og dens derivater - især kokosolie - er eftertragtede ingredienser til mad, drikke og produkter til personlig pleje.

Men mens bæredygtig praksis vedtages i dele af branchen, er det i tidlige stadier, og de er stort set fragmenterede. Indtil nu har der ikke været nogen ensartede retningslinjer for at forme og sikre bæredygtighed på tværs af globale kokosforsyningskæder.

For eksempel er produktionen af mange plantager truet på grund af aldrende træer. Medmindre disse erstattes med nye, sunde kimplanter og moderne plantningsmetoder anvendes mere vidt, anslås det, at træproduktiviteten i Asien - hvor de fleste kokosnødder dyrkes - vil falde med mere end 80% inden 2027.

Derudover mangler småbønder, der står for omkring 95% af den samlede globale høst, ofte markedsmæssig, økonomisk og teknisk know-how. Charteret sigter mod at forbedre adgangen til denne form for information og support. Dette vil igen give dem mulighed for at vedtage mere bæredygtige landbrugspraksisser og opdatere aldrende og mindre produktive plantager.

Feature image - Two coconut smallholder farmers
En mere bæredygtig fremtid for kokosnød industrien er afgørende for de millioner af menensker, hvis levebrød afhænger af den – og for planetens helbred. Martin Huxtable, Unilevers Director of Sustainable Sourcing

Bygger på vores eksisterende bæredygtighedsinitiativer

Vores tilslutning til dette charter supplerer vores nuværende indsats for bæredygtighed inden for kokosnød-produktionen. Det inkluderer et træforyngelsesinitiativ i Indonesien, et program, der træner landmænd i god landbrugspraksis og et pilotprojekt om modstandsdygtigt landbrug i relation til klimaændringer. Gennem vores Bango sojasovemærke kører vi også et ungdoms-program til støtte for den næste generation af småbønder.

”Unilever har forpligtet sig til en mere bæredygtig fremtid for kokosnød industrien,” siger Martin. ”Det er afgørende for vores forretning. Men vigtigere er det for de millioner af mennesker, hvis levebrød afhænger af det - og for vores planets sundhed. ”

Læs mere om Sustainable Coconut Charter

Tilbage til toppen