Spring til Indhold

Sådan bruger vi teknologi til at gøre en ende på skovrydning

Publiceret:

Vores pilot projekt med tech-virksomheden Orbital Insight I Palo Alto hjælper os med at overvåge vores palmeolie forsyningskæde mere præcist.

Palm oil farmer working in a plantation

Vi har forpligtet os til at stoppe skovrydningen på tværs af vores forsyningskæde – og specielt inden for dyrkningen af afgrøder som palmeolie og soja. Vi var den første FMCG virksomhed, der offentliggjorde en komplet liste af palme-olie leverandører og tredie-parts møller i vores forsyningskæde. Og vi er de eneste, der offentliggør en offentlig klage- rapport, så problemstillinger relateret til vores direkte og indirekte palme-olie leverandører kan blive identificeret og handlet på.

Vi gjorde dette, fordi vi tror på, at gennemsigtighed fører til transformation.

Samtidig har vi udviklet vores metoder til at monitorere de råmaterialer, vi anvender til produktionen af vores produkter. Her anvender vi satellit teknologi (fx gennem vores partnerskab med World Resources Institute’s Global Forest Watch) og samarbejder med Aidenvironment (overgangen til Earth Equalizer) om udviklingen af deres palme koncessions mapping platform.

Vi fortsætter vores partnerskab og støtte med World Resources Institute’s Global Forest Watch ved at være del af et konsortium af virksomheder, der udvikler radar monitorings-teknologi til at lokalisere skovrydning omtrent i real-tid og med større præcision.

Genopfindelse af vores tilgang til sporbarhed

Når det er sagt, så har forsyningskæderne for alle landbrugs-varer, der forhandles globalt, mange lag. Hvis man skal overvinde udfordringerne ift. enhver forsyningskæde, skal man have indsigt i alle kædens led. Og den første etape - vejen fra en individuel farm eller plantage til en mølle - udgør en speciel unik udfordring for bæredygtig sourcing.

Før de sættes i produktion, kan afgrøder som palmeolie frugter eller soja blive høstet fra mange forskellige land-områder tilhørende et hav af farmere og blive blandet med råvarer fra andre farme adskillige gange, før de når frem til møllen.

For at sikre, at jorden, der bruges til at dyrke afgrøder som fx palmeolie frugter og soja, ikke er forbundet med afskovning, genopfinder vi vores tilgang til sporbarhed, så vi kan gøre endnu mere for at beskytte skovene.

Farmer holding a handful of palm oil kernels

Et klarere billede af kilderne til vores afgrøder

Vi lancerer et pilot projekt med Orbital Insight, en amerikansk tech-virksomhed, der specialiserer sig i ”geospatial analytics”. Projektet anvender geolocation data til at hjælpe med at identificere de individuelle farme og plantager, som er de mest nærliggende til at levere palmeolie til møllerne i vores udvidede forsyningskæde.

Teknologien anvender GPS data – aggregerede og anonymiserede – for at gøre det muligt for Orbital Insight at spotte trafik mønstre. Når der er et konsistent flow af trafik mellem et land-område og en mølle, indikerer det et potentielt link.

Det betyder, at vi kan få et meget klarere billede af, hvor vores høstede afgrøder stammer fra, endda helt ned til den individuelle mark. Og netop det gør det muligt at forudse sandsynligheden for problemstillinger som skovrydning, og – når de findes – at handle.

Udvidelse af vores eksisterende satellit monitorerings-kapacitet

Pilot projektet er et andet skridt mod opbygningen af et digitalt ecosystem med et antal teknologi -partnere, som hjælper os med at overvåge vores forsyningskæde endnu tættere.

Satellit teknologi spiller allerede en vigtig rolle ifm. monitorering af skift i anvendelsen af landområder. Men billeder alene kan ikke forebygge skovrydning.

Vi skal være i stand til at identificere links mellem møllerne og de farme eller plantager, der leverer til dem for at få den helt grundlæggende ”sandhed”.

Den nuværende teknik er at se på et satellit billede og trække en 50km´s radius omrkring møllerne. Vi går så ud fra, at farmene eller plantagerne I disse områder er lige sandsynlige leverandører til møllerne. Denne metode er anvendt og accepteret af en stor del af industrien gennem de senere år, men vi mener, at det er tid til at forbedre den.

Feature image - How we’re using technology to help end deforestation
Bærbarheds-analyse af forsyningskæden for palmeolie i Sumatra

Ved at kombinere ti-tusindevis af satellit-billeder med geolocation data og anvende kunstig intelligens og skalerbar data videnskab, vil dette nye system give os unikke indsigter ved at vise den forventede sandsynlighed for, at en farm eller plantage er leverandør til en konkret mølle.

Det er en trinvis udvikling fra den nuværende tilgang, og det kan bruges i større skala til modellering af forsyningskæde links. Vi arbejder nu med Orbital Insight om udvikling af detaljering af denne metode til en operationel metode – og tester teknologien på et mindre antal palmeolie møller i Indonesien og på soja møller i Brasilien.

Denne tilgang tilfører et nyt og mere sofistikeret niveau til sporbarhed – et niveau som har potentiale til at fungere i stor skala, for Unilever og resten af industrien.

“Bedre overvågning hjælper os alle til en bedre forståelse af, hvad der sker inden for vores forsyningskæder,” siger Marc Engel, Chief Supply Chain Officer. “Når virksomheder samles og bruger banebrydende teknologier til en monitorering af vores skove, kan vi komme tætte på at opnå vores kollektive mål om at stoppe skovrydning.”

Tilbage til toppen