Spring til Indhold

Unilever Danmark Skift lokation


Forest river

Forbedring af planetens sundhed

I dag lancerer vi en række ambitiøse nye forpligtelser og handlinger til bekæmpelse af klimaforandringer, beskyttelse og genopretning af naturen og bevaring af ressourcer til fremtidige generationer.

For fem måneder siden havde de fleste ikke engang hørt om Covid-19. Men fra den ene dag til den anden vendte al opmærksomhed sig mod denne usynlige og alligevel dødbringende sygdom. Og det med rette. Der stod – og står – liv på spil.

Dermed skiftede fokus fra en langt mere omfattende og altid nærværende trussel mod menneskeheden og planeten: klima- og naturkrisen.

Disse kriser er ikke forsvundet, mens verden har bekæmpet Covid-19. Langt fra. De forværres hver eneste dag.

Så vi må alle øge vores indsats. Selvom tiden ikke er på vores side, har vi et tidsvindue, vi kan handle indenfor.

Derfor annoncerer vi i dag en ny samling tiltag og forpligtelser, der har til hensigt at forbedre planetens sundhed:

  • Vi forpligter os til CO2-neutralitet på alle vores produkter i 2039 – lige fra indkøb af de materialer, vi bruger, og til det sted, hvor vores produkter sælges.
  • Vi udfordrer os selv til at opfylde endnu højere standarder for at beskytte økosystemer med højt kulstofindhold såsom skove, tørveland og tropiske regnskove, og vi vil have en afskovningsfri forsyningskæde i 2023.
  • Vi vil hjælpe en ny generation af landmænd og små landbrug med at beskytte og genoprette deres miljø.
  • Vi vil indføre en ny regenerativ landbrugskodeks for alle vores leverandører, der bygger på vores nuværende kodeks for bæredygtigt landbrug.
  • Vi vil implementere vandforvaltningsprogrammer på 100 lokaliteter i områder med vandmangel inden 2030 og tilslutte os 2030 Water Resources Group-partnerskabet for at opskalere vandresistensprogrammer.
  • Unilevers varemærker investerer samlet 1 milliard euro i en ny klima- og naturfond, der vil blive brugt i løbet af de næste ti år til at iværksætte meningsfulde og afgørende foranstaltninger.
I

Photo by Unilever employee, Ina Blatt

Vi bliver endnu dristigere, så vi kan nå endnu længere

Vi er kendt for at sætte os ambitiøse mål. Sidste måned fejrede vi ti år med vores bæredygtighedsplan. Denne plan har lært os meget om, hvad der fungerer, og hvad der ikke gør.

Og sidste år annoncerede vi ambitiøse mål for at beholde plastik i den cirkulære økonomi – hvor den genbruges, genanvendes eller komposteres – og forhindre, at den nogensinde finder vej ud i miljøet.

Vores nye engagementer er det næste trin. Og de går længere, end vi nogensinde er gået før.

"Mens verden håndterer de ødelæggende virkninger af Covid-19-pandemien og kæmper med alvorlige spørgsmål om ulighed, kan vi ikke tillade os at glemme, at klimakrisen stadig udgør en trussel mod os alle," siger Unilevers CEO, Alan Jope. "Klimaændringer, ødelæggelse af naturen, nedbrydning af biologisk mangfoldighed, vandknaphed – alle disse udfordringer hænger sammen, og vi skal adressere dem alle samtidigt.

"I den forbindelse bør vi erkende, at klimakrisen ikke kun er en miljømæssig nødsituation. Den har ligeledes en frygtelig indflydelse på folks liv og eksistensgrundlag. Derfor er det vores ansvar at hjælpe med at tackle krisen som virksomhed og gennem direkte handling via vores varemærker."

Fremskyndelse af foranstaltninger gennem en ny klima- og naturfond

For at fremskynde indsatsen vil vores varemærker samlet investere 1 milliard euro i en ny dedikeret klima- og naturfond, som i løbet af de næste ti år vil blive brugt på initiativer, der beskytter og forbedrer planetens sundhed. Disse kan omfatte projekter til genda+E81+E85

Dette vil bygge videre på alt det øvrige omfattende arbejde, vi allerede gør. F.eks. reducerer Ben & Jerry's udledningen af drivhusgas fra mejeribedrifter, Seventh Generation er fortalere for ren energi til alle, og Knorr støtter landmænd i at dyrke fødevarer mere bæredygtigt.

"Vores kollektive ansvar for at tackle klimakrisen er at gennemføre en fuldstændig reduktion af udledning af drivhusgas og ikke blot fokusere på modregning – og vi har midlerne og viljen til at få det til at ske," forklarer Marc Engel, direktør for Unilevers forsyningskæde. "Men dette er ikke nok. Hvis vi gerne vil have en sund planet langt ind i fremtiden, skal vi også passe på naturen: skove, jordbiologisk mangfoldighed og vandøkosystemer.

I de fleste dele af verden er den økonomiske og sociale integration af landmænd og husmænd i bæredygtig landbrugsproduktion den allervigtigste drivkraft for forandring med henblik på at standse skovrydning, genplante skove og hjælpe med at genoprette naturen. I sidste ende er de landets forvaltere. Vi må derfor styrke og samarbejde med en ny generation af landmænd og små landbrug for at komme et skridt nærmere genoprettelsen af naturen."

R

Vi giver planeten dens sundhed tilbage

Den globale reaktion på Covid-19 har givet os en forsmag på, hvordan en grundlæggende omlægning kan se ud. Vi har set, hvor mange dramatiske ændringer, vi er i stand til at foretage, når det går op for os, hvad der står på spil, og når mennesker knytter sig til det, som de virkelig værdsætter.

Mens vi fortsætter med at bekæmpe pandemien, skal vi intensivere og fremskynde vores bestræbelser på at tackle de to største udfordringer, vi står over for i dag: klimakrisen og den sociale ulighed. Og det kræver, at vi alle yder en indsats. Ikke kun regeringer, virksomheder og ngo'er. Men hver eneste globale borger.

Hvis du bekymrer dig om menneskehedens udvikling og beskyttelse af Jordens ressourcer, er du nødt til at være interesseret i et seriøst svar på klimaforandringer.

Gennem vores nye forpligtelser ønsker vi at gøre endnu mere for at hjælpe med at genoprette naturens sundhed. Og hvis nogen mener, at det ikke er en værdig ambition, vil vi bare stille dem ét enkelt spørgsmål ...

Hvilken planet bor du på?