Spring til Indhold

"Vi kan reelt ændre verden gennem vedvarende energi"

Publiceret:

Skrevet af Andrea Rickert-Pulvermann

Andrea Rickert-Pulvermann er del af det team, der transformerer alle vores aktiviteter til vedvarende energi. Her forklarer hun, hvorfor det er så vigtigt for vores forretning, planeten og hende selv.

Andrea walking

About the author

Andrea Rickert-Pulvermann

Andrea Rickert-Pulvermann

Procurement Manager

Efter at have læst til landbrugsingeniør på universitetet, blev Andrea ansat hos
Unilever som finans trainee. Hun leder nu vores globale indsats for at købe al
vores elektricitet fra vedvarende kilder.

Mit job er at hjælpe Unilever med at eliminere vores C02-udledning. Det betyder, at vi ikke længere vil bruge fossilt brændstof – og at vi udvikle mere vedvarende energi, end vi forbruger. I bund og grund handler det om at gøre vores del for at hjælpe verden med omstillingen til lav CO2 udledning.

Vi bruger to typer energi i vores drift Termisk energi – til opvarmning og nedkøling – bliver brugt primært i form af damp og varmt vand til produktion. Det bliver styret af vores team for bæredygtig produktion. Og elektrisk energi - strøm - er nødvendigt ifm. bl.a. lys og maskindrift. Min rolle fokuserer på elektrisk energi men støtter også bæredygtighedsteamet ifm. indkøb af råvarer til at producere termisk energi.

Som del af vores overordnede mål for klimaforandring - som er at reducere CO2 udledningen samtidig med, at vi holder den globale opvarmning på 1.5 grader celsius over før-industrieller niveauer – vil vi indkøbe al vores elektricitet fra nettet fra genanvendelige kilder inden 2020, og al vores energi - på tværs af hele forretningen – inden 2030.

Jeg arbejder i vores center for indkøb af vedvarende energi of affaldshåndtering services. Vi udvikler strategier, sætter standarder, overvåger hvad der sker ude i verden – og hjælper teams med at sammensætte lokale programmer.

Regeringer bruger ofte energi som et politisk værktøj til at booste økonomien, vinde et valg eller drive mål for klimaforandringer. Af samme grund er indkøb af energi så spændende. Vores handlemuligheder i det enkelte land afhænger i høj grad af den nationale energi-lovgivning. I store lande som Indien og Kina kan lovgivningen endda variere imellem stater og regioner.

Det er imponerende, hvor hurtigt udviklingen er gået fra 2015, hvor vi satte de nyligste mål for vedvarende energi. Vi havde en ret langsom start, fordi det var et relativt nyt - og udfordrende - koncept at forstå for mange mennesker. Men i de seneste par år har vi gjort spændende fremskridt.

I vores samlede produktion kommer mere end to-trediedele af vores totale forbrug af elektricitet allerede fra vedvarende energikilder og ca. en fjerdedel af vores termiske energi stammer fra vedvarende energikilder.

Hvor muligt køber vi elektricitet, som er direkte forbundet med store sol-, vind,- hydro,- og geotermiske installationer og mindre vand-systemer. Ca. 90% af den elektricitet, som vi bruger i Mexico, er produceret af vind-energi power. I Fillipinerne køber vi nu al vores elektricitet fra et geotermisk anlæg.

Vedvarende elektricitet bliver også genereret på Unilever anlæg, og vi har installeret sol-energi på lokationer i 18 lande. I Kericho, Unilevers te plantage i Kenya, genererer floden, der løber gennem plantagen, hydroelektrisk energi, som i kombination med en lokal sol-installation dækker mere end 70% af plantagens electricitets-behov.

Da kul er den største kilde til menneskeskabt CO2 udledning, fjerner vi det helt fra vores energi-forsyning. Hvordan vi udfaser det, vil afhænge af de alternativer, der er tilgængelige lokalt. Fx skiftede vores virksomhed i Odense i Danmark fra kul til biogas, som bliver genereret på en tilstødende vandrensnings-fabrik. I mange lande i Afrika og Asien vil det mest nærliggende valg være at brænde biomasse fra landsbrugsaffald som erstatning for fossilt brændstof.

Feature image - Andrea Rickert-Pulvermann
For ikke så længe siden var vedvarende energi dyrere end fossilt brændstof. Det var en stor barriere at overskride. Men i dag er teknologierne økonomisk konkurrencedygtige. Andrea Rickert-Pulvermann

De store udfordringer er i lande med knaphed på elektricitet og ustabile net – specielt i Afrika og Asien – hvor mange mennsker mangler adgang til sikker strøm-forsyning. Disse forhold påvirker deres muligheder og livskvalitet indenfor uddannelse og sundhed. Vores arbejde med at støtte udbredelsen af vedvarende energi-forsyning i disse områder gør en enom forskel.

Vi kan ikke nå vores mål alene. Vi vil samarbejde med partnere, leverandører, regeringer og andre interessenter om at skabe et bæredygtigt energi-system, som imødekommer behovene hos forbrugerne og samfundsøkonomien uden at bidrage til klimaforandringer.

Min rolle kombinerer indkøb af energi og affaldshåndtering. Det kan sikkert virke som et underligt mix, men fremtiden kalder på integrationen af de to områder. Fx overvejer vi at sende vores organiske affald til et anlæg, som udvikler grøn methan, der bruges til at producere vedvarende energi eller thermisk varme.

Jeg har arbejdet hos Unilever i mere end 32 år, og overvejende været beskæftiget med finans. Men jeg er faktisk uddannet landmand: Jeg læste til landbrugsingeniør. Og jeg bor på en gård med min mand, som opdrætter grise og dyrker afgrøder.

Mit job er fascinerende og dybt tilfredsstillende. Jeg samarbejder med Unilever teams og leverandører i hele verden. I lande som fx Chile må vi købe fra en organisation, som allerede producerer vedvarende elektricitet – mens vi i Nigeria eller Kina kan arbejde med leverandører om udvikling af selve infrastrukturen.

Det er ikke længe siden, at vedvarende energikilder var dyrere end fossilt brændstof. Det var en stor barriere at overvinde. Men i dag er teknologierne blevet økonomisk konkurrencedygtige. Og selvom alle områder i verden er sårbare overfor politiske forandringer, som påvirker udviklingen, så giver det økonomisk mening at skifte til løsninger med lavt Co2 indhold.

Det jeg elsker mest ved mit job, er, at jeg hver dag samarbejder med mennesker, som er passionerede ift. deres arbejde. Vi gør, uden tvivl, det eneste rigtige for klodens fremtid. Det er økonomisk bæredygtigt. Og det er den mest effektive måde at drive vores energi-system på.

Unilever er ikke nogen storforbruger af energi set i det store billede. Vi har flere end 200 fabriksanlæg i mere end 60 lande. Andre virksomheder kan nemt bruge den samme mængde energi som vi – blot på få store anlæg. Den type virksomhed vil alt andet lige have bedre mulighed for at påvirke sine leverandører. Derfor bygger vi alliancer med andre industri-ledere. Sammen kan vi bogstavelig talt ændre verden gennem vedvarende energi.

Billedet af sol-paneler på taget af vores fabrik i Silvassa i Indien blev taget af Unilevers medarbejder Apoorva Singh.

Tilbage til toppen