Spring til Indhold

Menneskerettigheder for den næste generation

Publiceret:

Skrevet af Marcela Manubens

Hvilken rolle skal erhvervslivet spille i kampen for menneskerettigheder? Hvilke nye udfordringer medfører den digitale økonomi? Marcela Manubens, Unilevers VP for Integrated Social Sustainability, fremhæver fire områder, hvor innovation er afgørende.

Protest on streets for equal rights

About the author

Marcela Manubens

Marcela Manubens

Unilever VP, Integrated Social Sustainability

Marcela Manubens leads Unilever’s human rights and social sustainability
agendas, including the ‘Enhancing Livelihoods’ ambitions of our Sustainable
Living Plan which encompasses the implementation of UN Guiding Principles on
Business and Human Rights.

Temaet for dette års Menneskerettighedsdag den 10.december var ‘Youth Standing up for Human Rights’. Dette tema kobler sig på årets kollektive ungdoms- bevægelse ift. problemstillinger som klimaforandringer, våbenkontrol, racisme, had-kampagner og LGBT rettigheder. Det er også en reminder om, at den næste generation har retten til at påvirke deres egen fremtid.

Hvor menneskerettighederne er grundlæggende for ethvert individ og ikke ændrer sig, så står den samfundsmæssige kontekst ikke stille. Derfor skal vi være vågne og addressere de nye realiteter for at beskytte menneskerettighederne og kæmpe for den næste generation af rettigheder. Det gælder fx dem, der er linket til de forandringer, som er resultatet af ny teknologi og den digitale udvikling.

Min rolle ifm. udviklingen af Unilevers rettigheder og agenda for social påvirkning er både en fantastisk mulighed og et enormt ansvar. I nutidens globale samfund, hvor nogle lande fejler ift. at håndhæve rettighederne - og hvor vilkårene for befolkningen ikke er konsistente ift. de rettigheder og værdier, som Unilever står for - går vi ind og handler.

Her er fire områder, hvor alle virksomheder kan innovere for at sikre, at menneskerettighederne forbliver stærke for denne generation og den næste.

1. Hav en forretningsstrategi med fokus på menneskerettigheder

I 1990erne tiltrak den amerikanske James Carville sig opmærksomheden i amerikansk politik med udtrykket ‘Forstå det nu - det hele handler om økonomien’. Min egen version er ‘Forstå det nu - det hele handler om forretningsmodellen’.

Når vi taler om menneskerettigheder, taler vi ofte om symptomerne, ikke om årsagerne.

Det er grunden til, at vi har Unilevers Sustainable Living Plan. Den sikrer, at vi ser på menneskerettigheder på tværs af hele værdikæden fra R&D til produktion, distribution, anvendelsen af produkterne og affaldshåndteringen.

Og vores plan ændrer sig i takt med ændringerne i forretningen. Fx arbejder vi pt. med at sikre, at menneskerettighederne og vilkårene for vores medarbejdere bliver indarbejdet i vores nye modeller, der skal støtte en ny plastic økonomi. Og vi tackler nye,tværnationale arbejdsstyrker ved at indføre nye, ansvarlige ansættelses-politikker.

2. Tag stilling til de politiske beslutningstagere

Virksomheder er ikke lovgivende myndigheder, men vi kan – og skal – bruge vores stemme til fordel for menneskerettighederne og et mere bæredygtigt samfund.

Involvering og samarbejde er afgørende for at udvikle politikker, og vi har arbejdet hårdt for at indarbejde det i vores egen strategi og kultur.

På globalt plan har det ført til, at vi har taget en aktiv rolle ift. at støtte Paris Aftalens mål om at tackle klimaforandringerne.

I vores virksomhed har vi arbejdet målrettet for at tackle problemstillingerne i relation til menneskerettigheder i vores 2017 Human Rights Report.

På brand niveau har Ben & Jerry’s fx taget klart stilling til lige ret for alle til at indgå ægteskab og til rettigheder for flygtninge.

3. Udvikl nye menneskerettigheder

Vi virksomheder har tendens til at rose os selv for vores evne til at udvikle. Det er derfor et fælles ansvar for nye og etablerede virksomheder at udvikle for at addressere de nye problemstillinger, som samfundet står overfor. Eksisterende rammer er forældede og ineffektive i dette årtusinde.

Teknologiske fremskridt har skabt behovet for en ny generation af rettigheder. Rettigheder, der kan addressere diskrimination gennem algoritmer og deres indvirkning på ytrings- og tanke-frihed og potentiel diskrimination mellem mennesker og maskiner - og som kan beskytte privatlivet i en verden af radikal gennemsigtighed.

Nye hi-tech forretningsmodeller skal indarbejde fundamentale rettigheder i deres DNA. I stedet for at se sig selv som simple tech-platforme bør de arbejde for at indarbejde fair lønninger og arbejdsbetingelser i deres nye økonomier.

Og i en anden helt anden sammenhæng - for et års tid siden - gav New Zealands regering en flod ”personlig” juridisk status. Her beskyttede politikerne altså naturen med nogle konkrete rettigheder. Hvordan kunne virksomheder eller individer støtte sådan en handling?

Feature image - Marcela Manubens
Marcela Manubens leder Unilevers agendaer for menneskerettigheder og social bæredygtighed, herunder ‘Enhancing Livelihoods’ ambitionerne i vores Sustainable Living Plan, som omfatter implementeringen af UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Marcela Manubens Unilever VP, Integrated Social Sustainability

4. Investorer og forbrugerne har også en rolle at spille

Vi har behov for kollektive handlinger og en transformation af markeder for at skabe langsigtet værdi. I dette års brev til aktionærerne sagde Larry Fink, CEO hos BlackRock, som forvalter næsten $6 billioner i investeringer, at “vores samfund søger i stigende grad både offentlige og private virksomheder, der vil addressere presserende sociale og økonomiske problemstillinger”.

Den gode nyhed for investorne er, at der er et link mellem formål og profit. Vores Unilever brands med et erklæret formal har klaret sig bedre end andre brands – ikke kun økonomisk men også ift. deres sociale påvirkning.

Men den vigtigste aktør ift. at hjælpe virksomheder med at kæmpe for menneskerettighederne er dig – vores forbruger.

Med hvert køb, du foretager, påvirker du virksomhedernes handlinger og gør en forskel. Med ethvert valg, du foretager, spiller du en rolle ift. at drive financielle investeringer og markeder. Med hvert køb stemmer du for, hvad der betyder noget for dig.

Tilbage til toppen