Spring til Indhold

“Hver dag er en mulighed for at skabe forandring”

Publiceret:

Skrevet af Kelly Murosky

Det plantebaserede homecare brand Seventh Generation er kendt for sin progressive tilgang til bæredygtige emballager, og størstedelen af varemærkets emballager er fremstillet af 100% genanvendt plastic. Her fortæller Senior Packaging Engineer Kelly Murosky, hvad der driver hendes arbejde – og hvorfor hun ønsker, at vi skal sige nej til plastic sugerør.

Seventh Generation products

About the author

Kelly Murosky

Kelly Murosky

Senior Packaging Engineer at Seventh Generation

Kelly Murosky er Senior Packaging Engineer hos Seventh Generation. Fra det
indledende emballage-design til prototyper, koncepter, pilot tests, produktion
og lancering, er hun involveret i enhver fase af emballage udviklings-
processen.

Jeg mener, at bæredygtighed kan fortolkes på mange forskellige måder. Hos Seventh Generation anvender vi en livscyklus analyse tilgang til at vurdere bæredygtighed. Vi ser på produktet fra den spæde start af dets liv til enden. Hvis det er petroleum baseret, hvor meget energi har det krævet at udvinde olien fra jorden? Hvis det er plante-baseret, hvor meget vand og naturlige ressourcer krævede dyrkningen af den konkrete afgrøde. Vi bruger disse data til at træffe emballage beslutninger baseret på den miljømæssige påvirkning.

Inden 2020 vil vi skabe 0 affald ved at gøre alle Seventh Generation emballager fuldtud genanvendelige eller komposterbare. Vi eliminerer også “virgin petroleum plastic” (ny plastic fremstillet af olie) og ”virgin fibre” (ny træmasse fra vores emballager. Vi forestiller os en verden uden emballage affald, hvor ingen emballager går til spilde, og hvor materialer er lavet af genenvendte ressourcer og selv bliver genanvendt.

Vi prioriterer post-forbruger genanvendt (PCR) plastic, fordi drivhusgas emissionerne er lavere end virgin petroleum-baseret harpiks. I nogle af vores flasker supplerer vi PCR plastic med drop-in bio-baseret plastic fremstillet af sukkerrør. Disse flasker kan senere blive genanvendt og omdannet til noget andet.

En af vores største udfordringer lige nu er fragt af vores e-handels pakker. Traditionelt er pakker jo skabt til fragt til fysiske butikker, men e-handel har skabt så mange nye muligheder og udfordringer for håndtering af pakker. Og vi må finde en balance mellem at beskytte produktet og skabe yderligere affald fra pakker og ødelagte varer. Vi arbejder pt. på at designe mange af vores pakke-komponenter, så de kan overleve e-handelens tumult uden at nødvendiggøre yderligere emballage beskyttelse.

Lige nu er prisen for genanvendt plastic dyrere end ny harpiks. Vi kan indkalkulere denne pris i vores prissætning, men vi ønsker selvfølgelig ikke at belaste vores forbrugere med denne omkostning, så vi arbejder på måder til at kompensere for denne effekt, som fx at gøre flasken lettere, eller finde mulige besparelser på mærkningen, lukkemekanismen eller selv produktet. Alt bliver taget i betragtning.

Jeg arbejder pt. på et projekt, der skal udbrede Seventh Generation i hele verden. Og i takt med at vi introducerer varemærket i nye lande, overholder vi vores bæredygtighedsmål og retningsliner. Jeg arbejder på at lancere disse flasker med høre niveauer af genanvendt plastic og designer dem til at blive fuldt genanvendelige.

Det bliver en stor dag, når alle vores emballage komponenter er fremstillet uden ny petroleum eller fibre. Jeg er stolt af vores team – de har gjort et enormt stykke arbejde i de sidste 10 år. Vi har arbejdet på bæredygtige emballager, længe før andre så mulighederne og behovet.

Når det gælder mit personlige engagement, så fik jeg et stort skub via en markant oplevelse i en tidligere rolle. Jeg deltog en affalds-indsamlings event og stødte på et stykke affald, der kom fra en emballage, som jeg tidligere havde arbejdet på. Jeg har altid været optaget af miljøet, naturen og bæredygtighed. Men at se, hvordan noget, jeg selv havde udviklet, påvirkede miljøet negativt, var forfærdeligt.

FID - Quote - Kelly Murosky
Folk vil virkelig gerne gøre noget godt for miljøet og træffe kloge valg, men de ved bare ikke, hvordan de skal bære sig ad. Kelly Murosky

Som forbrugere interagerer vi med emballager flere gange dagligt ifm. alt, hvad vi køber. Men jeg tror, at det kun er for ganske nyligt, at folk virkelig er begyndt at tænke over, hvad emballager er lavet af, og hvad der sker med dem, når de er færdige med at bruge dem.

Jeg er ofte blevet overrasket over, hvor lidt folk ved om genanvendelse. De fleste har et reelt ønske om at gøre noget godt for miljøet og træffe rigtige valg, men mangler ofte viden om hvordan. Tilsvarende er jeg ofte blevet overrasket over at opdage, hvor uklare - eller ikke eksisterende - genanvendelses-instruktionerne er på de fleste emballager.

Vi har et ansvar for at hjælpe mennesker med at genanvende. Instruktionerne skal være klare – ellers bliver ting bare smidt ud. Af samme årsag har vi introduceret vores ‘how2recycle®’ logo på alle vores emballager. Det fremhæver alle komponenter i emballagen og fortæller, hvordan man genanvender eller skiller sig af med produktet.

Jeg har besøgt faciliteter, hvor komponenter sorteres og klargøres til genanvendelse, og har her set vores egne Seventh Generation flasker blive forarbejdet. Det var fantastisk at se den cirkuære økonomi i proces – og at vide, at vores flaske blev genanvendt og nu kan anvendes som del af en ny Seventh Generation flaske.

Det glæder mig meget, at så mange andre FMCG virksomheder er begyndt at erkende, hvilken belastning emballage affald er for miljøet, og at det påhviler os virksomheder at udvikle bæredygtige produkter, emballager og en cirkulær økonomi.

Virksomheder er allerede begyndt at gennemføre positive forandringer. Mange øger deres mål for bæredygtigheden, og nu skal vi se dem opfylde dem i praksis - og støtte forbrugerne med viden, gode råd og infrastruktur.

En ting, jeg ville elske at se, er forbrugere, der engagerer sig mere i personlig og miljømæssig ansvarlighed. Og ikke kun i relation til deres købsbeslutninger men også ift. deres handlinger. Ét er at vælge et produkt, der kan genanvendes. Det næste udfordring er at genanvende det hver gang. Hver dag er en mulighed for at skabe forandring i verden. En af de bedste måder er efter min mening at starte i det små og se på sine daglige rutiner.

Hvis jeg kunne få folk til at ændre på én ting, ville det være at sige nej til plastic sugerør. Selv om de teknisk set er fremstillet af genanvendelig plastic, ender de oftest som losseplads-affald, fordi de er tilpas små til at falde gennem hullerne ifm. sorteringen på genanvendelses-fabrikkerne. De er sjældent nødvendige, og hvis vi alle nægter at bruge dem, ville det være en lille forandring, der samlet set kunne gøre en stor forskel.

Tilbage til toppen