Spring til Indhold

Grønnere logistik – verden skal rejse meget længere

Publiceret:

Skrevet af Mark Rickhoff

Unilever har som mål at reducere sin Co2 udledning fra logistik med 40% inden 2020. Og at være Co2 neutral inden 2030. Logistikchef Mark Rickhoff forklarer, hvordan smartere planlægning, alternative brændstoffer og partnerskaber med tech start-ups hjælper med at få det til at ske.

Logistics manager by refrigerated truck, which only uses clean cold air to transport goods

About the author

Mark Rickhoff

Mark Rickhoff

Logistics Manager Benelux, Unilever Netherlands

Mark leder logistik aktiviteterne i Benelux fra Rotterdam. Han er også
ambassadør for bæredygtighed i logistik funktionen, og accelererer overgangen
til grønnere alternativer og udforsker nye teknologier.

Vi sætter modige mål hos Unilever Vores plan er inden 2020 at reducere vores logistik-afledte Co2-udledning med 40% ift. niveuaet i 2010. Ved udgangen af 2018 nåede vi 38%. Vores ambition er at blive Co2 neutrale inden 2030. Det har været en lang, hård rejse at nå til, hvor vi er i dag. Verden skal rejse væsentligt længere for at nå til 0-udledning.

Inden for logistik går omkostninger og Co2 hånd i hånd. I de fleste tilfælde vil aktiviteter, der reducerer omkostninger, også reducere udledning. Vores strategi hviler på to søjler: Reduktion af de kilometer, vi har brug for at rejse - og at gøre de kilometer, vi rejser, grønnere. Vi skal udvikle metoder til at fylde vores lastbiler mere effektivt og minimere de afstande vi rejser på tværs af vores netværk.

En af metoderne til at reducere det antal kilometer, vi rejser, er at have forskellige pallehøjder til transport af vores gods for at kunne læsse vores lastbiler på den mest hensigtsmæssige måde.

Vi har også arbejdet på at optimere vores logistik netværk ved at placere vores fabrikker og lagerbygninger tættere på områder med stor forbruger efterspørgsel. Direkte forsendelse fra lagre til forbrugere er en anden måde at forkorte afstanden, som vores produkter skal transporteres.

At gøre vores kilometre grønnere er mere kompliceret og involverer investering i nye teknologier og alternative brændstoffer. Det er en af de udfordringer, der optager og frustrerer mig mest.

Vi er del af en industri, der ønsker at skifte fra at bruge diesel som brændstof men uden alternativer på markedet, der muliggør 0-udledning. Vi har behov for køretøjer til tung fragt, som kan transportere store volumener uden at bidrage til luftforurening og klimaforandringer.

Men der er forandring på vej. Tidligere på året introducerede EU Kommissionen bindende mål for Co2 for lastvognstransport i EU, og tilskynder hermed til udvikling af lastbiler med 0 eller lav udledning.

Dårlig luft-kvalitet er en voksende årsag til bekymring i både I og U-lande. Google, fx, har netop lanceret et nyt digitalt værktøj, som giver udvalgte Europæiske byer mulighed for at måle niveauet af forurening.

Og øget forbrugerinteresse for luftforurening og dens potentielle sundhedsrisiko driver innovation blandt producenter af køretøjer og brændstoffer.

Året 2020 kunne blive gennembruddet for elektriske passager biler. Tunge køretøjer vil tage længere tid. Der er en masse interesse for den første generation af hydro- og batteri-drevne elektriske lastbiler, og meget tyder på, at industrien er ved at være klar. Men det kommer ikke til at ske på den korte bane.

For at fortsætte reduktionen af udledning må vi se på ”overgangs-brændstoffer”. Det er brændstoffer, som er renere end diesel men stadig bidrager til klimaforandringer og luftforurening.

Fx har vi i Holland en flåde, som kører på flydende naturlig gas (LNG), som har et lavere indehold af carbon dioxid, nitrogen oxid og mindre partikel udledning sammenlignet med diesel. I Sverige kører nogle af vores køretøjer på bio-bændstof lavet af plantefedt og olier.

Udfordringen er at vente på, at industrien og infrastrukturen følger trop med potentialet i de nye tilgængelige brændstoffer. Med LNG stod vi over for en hønen-og-ægget situation, hvor brændstoffet var tilgængeligt, men Europas veje muliggjorde ikke et tilstrækkeligt stort netværk af LNG brændstof stationer til at sikre, at vores lastbiler kunne transportere sig hele vejen.

Dette førte til etableringen af et konsortium, Connect2LNG, der bygger fem brændstof stationer i Frankrig og Tyskland, fordi man ikke kan have LNG-styrede lastbiler uden infrastrukturen til at støtte dem.

Vores mål var at kickstarte et højere LNG forbrug på tværs af Europa og det sker ikke i stor skala – endnu. Det er en del af at arbejde på nye tiltag. Enhver success er bygget på at lære af fejlene. Man må holde fast i at arbejde på positive udvikling for at navigere gennem svære tider.

En af vores største successer - den jeg er mest stolt af - er vores partnerskab med den britiske virksomhed, Dearman Engine Company. Vi arbejdede med dem for at teste og opskalere en en ny teknologi, der skal generere ren køling til vores kølige trailere gennem brugen af flydende nitrogen, hvor den eneste udledning er luft eller nitrogen.

Feature image - Lorry Driver
I seks måneder kørte vi en test med en kølet Dearman transport enhed. Lastbilen rejste mere end 18,000km for at opsamle og levere Ben & Jerry’s og Ola is – en rejse foretaget udelukkende ved hjælp af ren kold luft.

I seks måneder kørte vi en test, hvor en kølet Dearman transport enhed blev indbygget i en af vores lastbiler til is-transport i Holland. Over 26 uger rejste lastbilen mere end 18,000km for at opsamle og levere Ben & Jerry’s og Ola is – en rejse foretaget alene ved hjælp af ren kold luft.

Der var et par enkelte bump på vejen i udviklingsprocessen, men tests i Holland og Italien er nu så langt, at vi er klar til lancering af en mini-flåde primo 2020, og Dearman teknologi er klar til at blive introduceret på markedet og få indflydelse i større skala.

Vi har været en vigtig spiller i produktudviklings-cyklussen ved at åbne vores forsyningskæde for tests af inovative klimaforandrings-løsninger i simulerede situationer, der giver Dearman mulighed for at lære af vores erfaringer.

Det er vigtig at understrege, at alle dissse brændstoffer og innovationer ikke konkurrerer med hinanden. Der findes ikke en ‘en for alle’ løsning. Vi har brug for at samle en masse forskellige elementer.

Fokus på grønnere logistik vil med sikkerhed accellerere. Vi har brug for akut handling ift. klimaforandringerne, og vi kan ikke lykkes uden at ændre vores transport system.

Det er et område, hvor vi hos Unilever ønsker at tage ansvar. Med hjælp fra vores logistik-leverandører kan vi udvikle markedet for grønnere løsninger.

I de næste ti år vil tingene ændre sig langt hurtigere, end de har gjort i de sidste 100 år. Det vil indebære etableringen af nye relationer med forskelllige typer virksomheder, udover de sædvanlige samarbejder.

Da der ikke er nogen enkel vej til at opnå 0-udledning, må industrien samarbejde for at nå målet – sideløbende med mange andre initiativer.

Tilbage til toppen